Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Jatkuvat oppijat haastavat korkeakoulujen ohjausosaamisen

Työttömäksi jäänyt, varsinkin pidempään työttömänä ollut, tarvitsee apua sekä olemassa olevan osaamisensa että työllistymistä edistävän osaamisen kehittämistarpeiden tunnistamiseen. Sen lisäksi työtön tarvitsee vertaistukea ja ryhmän, johon hän kokee kuuluvansa, koska omaa työyhteisöä ja kollegoilta saatavaa vertaistukea ei ole.

Kirjoittajat:

Minna Fred

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hannu Kotila

yliopettaja, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 27.04.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama Work and Study Fast Track -hanke tarjosi palveluinaan työttömille ja lomautetuille työllisyyden kuntakokeilujen ja TE-palveluiden asiakkaana oleville henkilöille

  • sivutoimisen opiskelun rajoitteiden puitteissa
  • erilaista olemassa olevan osaamisen tunnistamisen, uratavoitteiden kartoittamisen ja osaamisen täydentämisen ohjausta
  • nopeavaikutteisia olemassa olevista tutkinnon osista koostuvia opintokokonaisuuksia.

Työttömille työnhakijoille tarjotut räätälöidyt ohjaus- ja opintopalvelut sekä opintojaksotarjottimet nähtiin kuuluvan osaksi korkeakoulun jatkuvan oppimisen sektoria.

Tarve holistiselle ohjaukselle ja vertaistuelle

Work & Study Fast Track – ohjauskonseptia kehitettiin ketterästi hankkeen aikana vastaamaan työttömien työhakijoiden tarpeita. Hankkeen toiminnan aikana huomasimme, että työttömän työnhakijan näkökulmasta palvelumme merkityksellisin osa oli ohjaus, varsinkin kun aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja opinnollistaminen oli hankalaa työllisyyslain tulkintojen takia. Tunnistimme, että perinteisen, oppiainekohtaisen ohjauksen lisäksi tarvitaan holistista ura- ja elämänhallinnan ohjausta ja korkeakoulukelpoisuuden tunnistamista.

Merkityksellisiksi muodostuivat myös ryhmätapaamiset, joissa työttömät työnhakijat saivat verkostoitua muiden osallistujien kanssa. Huomasimme, että monelle vertaisryhmä oli jopa tärkein hankkeemme anti, sillä opintoja voi tehdä muuallakin, mutta työttömien omaa vertaisryhmää, jossa mukava ja kannustava ilmapiiri, ei juurikaan ole.

Tärkeää palautetta korkeakoulun rakenteille ja opintojen järjestäytymiselle

Työttömien ja lomautettujen työnhakijoiden eli jatkuvien oppijoiden käsitystä hankkeen vaikuttavuudesta selvitettiin kyselyin ja haastatteluin. Loppukyselyyn vastanneista 85 % suosittelisi Work & Study Fast Track -hankkeen toimintaa.

Vastausten mukaan toiminnasta on hyötyä erityisesti työttömille, mutta myös ihan kaikille, jotka hakevat uutta näkökulmaa ammatti-identiteettiinsä. Perusteluina työttömien osallistamiselle tämän tyyppiseen toimintaan olivat paitsi tiedollisen osaamisen päivittäminen ja täydentäminen, myös hankkeen sosiaalinen aspekti vertaistuen kautta. Lisäksi ”sai opiskelujen myötä elämään rytmiä ja jotakin mielenkiintoista tekemistä.”

Paitsi ohjaukseen, hankkeen kokemukset antoivat myös tärkeää palautetta korkeakoulun rakenteille ja opintojen järjestäytymiselle. Korkeakoulun opintotarjonnan rakenteiden tulee muuttua, jos halutaan avata pysyväksi Work & Study Fast Track -kaltainen palvelutoiminta moninaisille jatkuville oppijoille. Korkeakoulujen tulee tarjota enemmän ja laajemmin nonstoppi-tyyppisiä opintojaksoja ja rakenteet tulee muuttaa tutkintokeskeisyydestä aidosti osaamiskeskeisyyteen.

Work & Study Fast Track (Artificial Intelligence Fast Track) -hanke
Kesto: 12.6.2020-31.3.2023
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kumppani: Laurea-ammattikorkeakoulu

Hankkeessa julkaistua

Austin, M. 2022. Aviation business -ohjelman kehittyminen virtuaalitutkinnoksi. eSignals. Haaga-Helia.

Heikkanen, S. 2021. Arvot auttavat karsimaan epäolennaisen. eSignals. Haaga-Helia.

Heikkanen, S. 2022. Empaattinen vai utelias? Jokaisella vahvuudella on kaksi puolta. eSignals. Haaga-Helia.

Heikkanen, S. 2022. Missä omat rajat kulkee? eSignals. Haaga-Helia.

Heikkanen, S. 2022. Palauttavaa kesää! eSignals. Haaga-Helia.

Heikkanen, S. & Honkanen, E. 2022. Arvot tekevät arjesta merkityksellistä. eSignals. Haaga-Helia.

Heikkanen, S. & Honkanen, E. 2022. Oma ohjausidentiteettini muuttuu. eSignals. Haaga-Helia.

Heikkanen, S. & Honkanen, E. 2022. Resurssit käyttöön. eSignals. Haaga-Helia.

Heikkanen, S. & Honkanen, E. 2022. Taidot ja osaaminen käyttöön. eSignals. Haaga-Helia.

Heikkanen, S. & Honkanen, E. 2022. Tunnista temperamenttisi. eSignals. Haaga-Helia.

Heikkanen, S. & Honkanen, E. 2022. Uteliaisuus on vahvuus, joka opastaa kiinnostusten äärelle. eSignals. Haaga-Helia.

Heikkanen, S. & Honkanen, E. 2022. Vahvuuksista jalostuu erinomaisuutta! eSignals. Haaga-Helia.

Heikkanen, S. & Honkanen, S. 2022. PodCast: Mielikuvilla itsevarmuutta ja hyvinvointia. eSignals. Haaga-Helia.

Iloranta, E. 2021. Osaamisen näytöt vauhdittavat opintojen etenemistä. eEignals. Haaga-Helia.

Iloranta, E. & Aura, P. 2022. Työllistyykö generalisti? eSignals. Haaga-Helia.

Iloranta, E., Kotila, H. & Mäki, K. 2021. Hallitus tekee omintakeista koulutuspolitiikkaa. Helsingin Sanomat.

Iloranta, E., Moisio, A. & Aura, P. 2022. Ratkaiseeko jatkuva oppiminen työmarkkinoilla vallitsevan osaajapulan? eSignals. Haaga-Helia.

Iloranta, E., Selvenius, K. & Aura, P. 2022. Jatkuvan osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä hyötyä. eSignals. Haaga-Helia.

Iloranta, E., Selvenius, K. & Aura, P. 2022. Myös työtön on jatkuva oppija. eSignals. Haaga-Helia.

Iloranta, E., Selvenius, K. & Aura, P. 2022. Vertaistuen merkitys työttömälle työnhakijalle ja jatkuvalle oppijalle. eSignals. Haaga-Helia.

Iloranta, E., Selvenius, K. & Mäki, K. 2021. Jatkuvan oppimisen uraohjausmalli rakentuu erilaisista oppimispoluista. eSignals. Haaga-Helia.

Iloranta, E., Selvenius, K. & Mäki, K. 2021. Keltanokasta konkariin – korkeakouluopiskelijat tarvitsevat yksilöllistä ohjausta. eSignals. Haaga-Helia.

Iloranta, E., Selvenius, K. & Mäki, K. 2021. Uraohjaus auttaa työttömyydestä uuteen alkuun. eSignals. Haaga-Helia.

Iloranta, E, Selvenius, K., Peippo, A. & Pulkamo, H. 2022. Erilaisia opiskelijoita, erilaisia tarpeita ja erilaisia ohjaajia. Laurea Journal.

Iloranta, E, Selvenius, K., Peippo, A. & Pulkamo, H. 2022. Work & study Fast Track tarjoaa uuden suunnan työttömälle. eSignals. Haaga-Helia.

Iloranta, E., Selvenius, K., Peippo, A. ja Pulkamo, H. 2021. Henkilökohtainen ohjaus oivalluttaa ohjattavaa ja ohjaajaa. eSignals. Haaga-Helia.

Loippo-Sännälä, E. & Heikkanen, S. 2022. Identiteettiä etsimässä. eSignals. Haaga-Helia.

vaikuttavuusblogi

Kuva: www.shutterstock.com

Kirjoittajat:

Minna Fred

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hannu Kotila

yliopettaja, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu