Siirry sisältöön
Opiskelu
Taidot käyttöön! – Omien taitojen tunnistaminen auttaa opiskeluissa

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sakariina Heikkanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.12.2022

Meillä on paljon taitoja ja osaamista, jotka kehittyvät koko elämämme ajan. Taidot ja osaaminen ovat vahvuuksia, jotka syntyvät oppimisen kautta. Taidoissa ja osaamisessa yhdistyvät ihmisen asenteellinen, sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen puoli. Vahvuuksiamme ovat myös synnynnäiset kyvyt eli lahjat.

Meillä jokaisella on uniikki setti näitä kaikkia vahvuuksia. Voidaan puhua psykologisesta sormenjäljestä: kenelläkään ei ole tismalleen samassa suhteessa olevaa vahvuusarsenaalia.
Osaamisia ja taitoja on olemassa valtava määrä, ja niitä voidaan luokitella eri tavoin esimerkiksi asiantuntijataitoihin (neuvottelutaidot, valmentamistaidot) substanssitaitoihin (viestintätaidot, ympäristöosaaminen), luoviin taitoihin (käden taidot, liikunnalliset taidot). Luokitteluja ja listoja voi jatkaa loputtomiin.

Kyvyt eli synnynnäiset lahjat saamme geeniperimänä. Joku saattaa olla tarkka, joku musikaalinen, toinen matemaattisesti lahjakas, looginen tai sosiaalisesti taitava. Luontaisia kykyjä on helppo kehittää ja pidämme niiden käyttämisestä. Se ei tarkoita, ettei jokainen voisi kehittää mitä tahansa kykyä, mutta se vaatii enemmän työtä kuin luontaisen lahjakkuuden kehittäminen.

Taidot esille ja kyvyt näkyville!

Opiskelijaa voi kehottaa kirjaamaan osaamisia, taitoja ja kykyjä vastaamalla esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Missä sinä olet hyvä? Onko sinulla jokin lahjakkuus tai ”talentti”, kuten musikaalisuus, liikunnallisuus tai matemaattinen lahjakkuus?

Joskus opiskelija kaipaa rohkaisua sanoa ääneen, että on hyvä jossain. Vaikka jokaisella on valtavasti taitoja, kykyjä ja osaamista ja ne kertyvät ajan myötä, niiden huomaaminen ja sanoittaminen saattaa olla vaikeaa.

  • Work&Study Fast Track -asiakkaiden ja opiskelijoiden kanssa pohdimme koko elämänkaaren kautta:
  • Mitä osaamisia ja taitoja on olemassa?
  • Mistä kaikkialta niitä on tullut hankittua?
  • Millaista asiantuntijuuden kannalta hyödyllistä osaamista ja taitoja on kehittynyt eri elämän alueilla?
  • Millaisia muita vahvuuksia on ollut käytössä näiden taitojen oppimisessa?

Esimerkiksi Sitralla on joitain työkaluja vahvuuksien kartoittamisen tueksi.

Koska ihminen harjoittaa mielellään niitä taitoja, mitkä ovat luontaisia, mitkä sujuvat ja mitkä ovat arvojen ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisia, opiskelijan kanssa voidaan yhdessä pohtia näitä kaikkia osa-alueita ja tehdä niistä vaikka erilaisia ajatuskarttoja.

Taidot kehittyvät osaamiseksi harjoittelemalla. Harjoitteleminen vaatii aikaa, toistoja ja tekemistä erilaisissa ympäristöissä. Vahvuuksia tunnistamalla autetaan myös taitojen, oppimisen ja osaamisen kehittämistä. Kun opiskelija tunnistaa vahvuuksiaan, hän voi hyödyntää niitä oppimisessaan.

Taidot osaamiseksi

Ammattikorkeakoulussa taitojen ja osaamisen kehittämiseen vaikuttavat tutkinnon tavoitteet, opiskelijan osaaminen, luontaiset vahvuudet ja tavoitteet. Oppimisen taustalla vaikuttavat myös opiskelijan resurssit, kuten opetus, ohjaajan tuki, verkostot ja opiskelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Lisäksi kiinnostukset ja opiskelijan arvomaailma motivoivat opiskelijaa oppimaan.

Luonteenvahvuuksia voi hyödyntää taitojen ja osaamisen kehittämisessä: esimerkiksi sinnikkyys ja uteliaisuus auttavat oppimaan. Kyvyt eli lahjat helpottavat niille ominaisten taitojen oppimista: esimerkiksi tarkka, matemaattisesti lahjakas opiskelija oppii kirjanpitotaidon todennäköisesti vähemmillä ponnisteluilla kuin suurpiirteinen, taiteellisesti lahjakas opiskelijakollega. Koulutuksessa voimme pohtia, miten voisimme hyödyntää tässä tapauksessa esimerkiksi vertaisoppimista.

Omien taitojen ja kykyjen tarkastelu ja tunnistaminen ovat tärkeitä. Se vahvistaa osaamisidentieettiämme, auttaa pysähtymään ja tarkastelemaan omaa osaamista ja osaamistarpeita sekä luo suuntaa kehittymiselle.

Lisää taidoista ja oppimisesta voit lukea Sanna Wenströmin (2022) teoksesta Kaikilla vahvuuksilla. Opas laajan vahvuusnäkemyksen käyttöön opetuksessa.

Sole – Soljuvat opinnot lähtevät elämänhallinnasta -hankkeessa tavoitellaan korkeakouluopiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, elämänhallinnan, opintokyvykkyyden ja suoritusten parantamista. Keskiössä ovat erityisesti elämänhallinta, tasa-arvoisuus ja hyvinvointi.

Hankkeessa vahvistetaan Haaga-Heliassa ohjauksen rakenteita ja muotoja sekä lisätään innovatiivista ja hyvinvointia edistävää opetusta. Lisäksi kehitämme opiskelijoiden vertaistoimintaa ja valmennusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke toteutetaan ajalla 1/2022 – 12/2023.

Work & Study Fast Track -hanke auttaa työttömiä työnhakijoita päivittämään osaamisensa ja muuttamaan työssä kertyneen osaamisen opintopisteiksi. Osaamiskartoituksen ja ohjauksen avulla pyrimme löytämään jokaiselle osallistujallemme mielekkään tien takaisin työelämään.

Work & Study Fast Trackissa on mukana kaksi ammattikorkeakoulua, Haaga-Helia ja Laurea. Hanke päättyy vuoden 2022 lopulla.