Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Henkilökohtainen ohjaus oivalluttaa ohjattavaa ja ohjaajaa

Vertaistuki ja verkostoituminen auttavat työnhaussa. Ryhmätapaamisissa ja ohjauskeskusteluissa työtön työnhakija tulee kuulluksi.

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.10.2021

Kun jatkuva oppiminen lisääntyy, laajenee korkeakoulujen ohjaustyökin uusiin koulutustaan täydentäviin asiakasryhmiin. Yhä useammin palvelemme ohjauksellamme myös työttömiä työnhakijoita. Tällä hetkellä käynnissä olevassa Work & Study Fast Track -hankkeessa tarjoamme heille ohjausta ja osaamisen päivittämistä, jotta paluu työelämään vauhdittuisi.

Voimaa vertaisista

Monella meistä töistä pois jääminen tarkoittaa myös sitä, että toisten ihmisten kohtaaminen vähenee. Muilla on omat työnsä ja verkostonsa, mutta työtön jää yksin kotiin ja yrittää päästä takaisin sinne, missä muutkin ovat. Ihmisellä on luontainen tarve kiinnittyä joukkoon.

Work & Study Fast Track -hankkeessa tarjolla oleviin vapaaehtoisiin ryhmätapaamisiin tullaan vertaistuen ja verkottumisen toivossa. Usein tilaisuuksilla on jokin teema, jolloin on mahdollista kehittää esimerkiksi työnhakutaitoja tai kuulla vinkkejä LinkedInin päivittämiseen. Olennaisinta näissä tapaamisissa tuntuu kuitenkin olevan, että mukana on muita samassa tilanteessa olevia. Vertaisille on helppo kertoa kuulumisia ja jakaa kokemuksia. Keskusteluissa usein myös saadaan apua ja oivalletaan uutta.

Osaamisen sanoittamisesta on suuri apu työttömälle

Work & Study Fast Track -hankkeen ohjausmallin mukaisesti jokaisen osallistujan kanssa käydään ensin kartoittava ohjauskeskustelu, jossa hän pääsee kertomaan osaamisestaan ja tulevaisuuden tavoitteistaan. Kun osaamisia ja toiveita sanoitetaan, oikean suunnan löytäminen on kivuttomampaa. Ohjaaja auttaa tässä prosessissa. Kaiken keskiössä on kohtaaminen, joka onnistuakseen vaatii aikaa, huomiota ja kunnioitusta.

Erityisesti työttömälle keskustelu omasta osaamisesta ja sen kehittämisestä on merkityksellistä. Uutta suuntaa pohtivat tarvitsevat usein apua osaamisensa ja vahvuuksiensa sanoittamisessa. Ohjaajan antamalla ajalla, oikeilla kysymyksillä ja kuuntelemisen taidolla on suuri merkitys. Niiden avulla etsitään yhdessä ohjattavalle uusia mahdollisuuksia.

Yleensä ohjattava itse oivaltaa, minkälaista osaamisen päivittämistä hän tarvitsee. Kokemuksemme mukaan kaikki osallistujat ovat pitäneet etenkin ensimmäistä henkilökohtaista ohjauskeskustelua hyvin voimaannuttavana. Sen lisäksi, että kohtaamiset oivalluttavat ohjattavaa, ne oivalluttavat myös ohjaajaa.

Work and Study Fast Track kehittää korkeakoulutason opinnollistamisen mallista sovelluksen, joka taipuu nopeasti vastaamaan työelämän osaamistarpeeseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää hankerahoitusta käytetään korkeakoulutason osaamisen tunnustamisen ja opinnollistamisen mallin ja nopeavaikutteisten olemassa olevien tutkinnon osista koostuvien koulutuskokonaisuuksien kehittämiseen ja pilotointiin.

Hankkeessa edistetään jatkuvan oppimisen kehittämistä, tuetaan työllisyysasteen nostamista ja vastataan osaajapulaan nopeavaikutteisilla toimenpiteillä. Kohderyhmänä ovat korkeakoulutetut pääkaupunkiseudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat ja mukana olevat korkeakoulut. Hankkeen myötä syntyy uusia konsepteja ratkaisuja jatkuvan oppimisen haasteisiin.

Kehityspäällikkö Elina Iloranta ja lehtori Kati Selvenius Haaga-Heliasta sekä lehtori Aila Peippo ja lehtori Hannele Pulkamo Laureasta toimivat Work & Study Fast Track -hankkeessa asiantuntijoina ja ohjaajina.