Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Ammattikorkeakoulussa luodaan resurssipääomaa

Meillä on käytössämme usein enemmän resursseja kuin tiedostammekaan. Resurssien tunnistaminen auttaa meitä käyttämään niitä enemmän ja hyödyntämään niitä arjessa, opiskelussa ja työssä.

Kirjoittajat:

Sakariina Heikkanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.12.2022

Resurssit ovat käytettävissä olevia voimavarjojamme, jotka voivat olla aineellisia tai aineettomia. Aineellisia resursseja ovat esimerkiksi taloudelliset resurssit, muun muassa raha ja tavarat. Aineettomia resursseja ovat inhimilliset (mitä tiedät) sosiaaliset (kenet tunnet) ja psykologiset (kuka olet) resurssit.

  • Inhimillisiä resursseja ovat osaaminen koulutus, tiedot, taidot ja ideat.
  • Sosiaalisia ovat läheiset, ystävät, verkosto, henkilökuvamme, asenteemme.
  • Psykologisia ovat minäpysytyvyys, optimismi, toivo ja resilienssi.

Erilaisia resursseja tarvitaan. Resurssit auttavat meitä toimimaan, jaksamaan ja kohtaamaan haasteita, lisäävät hyvinvointiamme ja auttavat meitä opinnoissa tai työssä. Ne vaikuttavat myös siihen miten selviydymme muutoksista, eli muutosjoustavuuteemme.

Vahvuustyöskentelyssä tunnistamme omia resurssejamme

Arjen haasteissa voisimme tehdä resurssi-inventaarion ja miettiä, miten niiden avulla voimme vaikuttaa tilanteeseen edes vähän. On hyvä tiedostaa, millaisia resursseja tarvitsemme esim. työssä ja opinnoissa. Inventaariossa on tarkoitus keskittyä siihen, mitä meillä jo on, ei siihen mitä toivoisimme.

Inventaariota tarvitaan myös jatkuvassa muutoksessa. Työpaikka vaihtuu tai työpaikalla tapahtuu muutoksia. Taloudellinen tilanteemme muuttuu eri elämänvaiheiden myötä ja ihmiset ympärillämme yhtä lailla pysyvät ja vaihtuvat. Tutustumme uusiin ihmisiin ja verkostoihin pitkin elämää ja toisaalta vanhat vanhat verkostot kuihtuvat. Osaamisemmekin kehittyy ja sitä voidaan päivittää esimerkiksi koulutuksella. 

Voimavaramme on pääomaa, joka usein jää huomaamatta

Ammattikorkeakoulutuksessa luodaan resurssipääomaa työelämää varten, esimerkkinä verkostot ja osaaminen. Käsitys itsestä ammatillisena osaajana on tärkeä resurssi työelämässä, joka vaikuttaa työllistymiseen, työssä pysymiseen ja ammattilaisena toimimiseen.

Hyödynnämme vahvuuksiamme resurssien hankkimiseen, esimerkiksi niin, että ystävällisyys auttaa solmimaan ihmissuhteita, joista tulee tärkeitä tukiverkostojamme. Uteliaisuus tai innostus auttaa opiskelussa, ja osaaminen on tärkeä resurssi. Rohkeus vahvuutena, auttaa tekemään valintoja, tarttumaan mahdollisuuksiin ja elämään omannäköistä elämää. 

Resurssien tarvetta tulisi koulutuksessa ennakoida ja miettiä millaisia resursseja työelämässä tarvitaan, jotta niille voidaan tarjota hyvä maaperä opintojen aikana. 

Ohjaus auttaa tunnistamaan ja nimeämään resursseja

Vahvuusperustainen ohjaus tukee opiskelijan elämässä ja työssä tarvitsemien resurssien tunnistamista. Opettaja ja ohjaaja voivat auttaa opiskelijaa psykologisen resurssin kasvattamisessa: myönteisten tunteiden ylläpitämistä, epämukavuusalueille menemistä, avointa keskusteluilmapiiriä, epäonnistumisten ja virheiden hyväksymistä ja mahdollisuuksien näkemistä.

Work&Study Fast Track -ohjelman asiakkaiden ja opiskelijoiden kanssa kävimme läpi erilaisia harjoituksia, jotka kehittävät psykologista pääomaa. Tällaisia ovat onnistumistarinoiden kirjoittaminen, tähtihetkien kirjoittaminen, kiitollisuuspäiväkirjan kirjoittaminen, tavoitteiden asettaminen ja niiden palastelu osatavoitteiksi, läsnäoloharjoitukset sekä mielikuvaharjoitukset onnistumisen tilanteista.

Harjoitusten kautta on helpompi lähteä tutkimaan millaisia resursseja itsellä on olemassa. Aluksi voi olla vaikea ymmärtää, että resursseja on kaikkien kohdalla paljon – vaikka oman elämän tai työn hallinnan tunne, hyvinvointi, asuinpaikka, hyväksytyksi tuleminen, hyvät unenlahjat jne. Listaa voi jatkaa pitkälle. Kun ymmärrys omista resursseista lisääntyy, niitä voidaan jatkojalostaa, yhdistää ja miettiä urakehityksen ja urahaaveiden kannalta, mikä auttaa pääsemään omiin tavoitteisiin. 

Sole – Soljuvat opinnot lähtevät elämänhallinnasta -hankkeessa tavoitellaan korkeakouluopiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, elämänhallinnan, opintokyvykkyyden ja suoritusten parantamista. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ajalla 1/2022 – 12/2023.
Work & Study Fast Track – hanke auttaa työttömiä työnhakijoita päivittämään osaamisensa ja muuttamaan työssä kertyneen osaamisen opintopisteiksi. Hankkeessa on mukana Laurea ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke päättyy vuoden 2022 lopulla.

Kuva: www.shutterstock.com