Siirry sisältöön
Kirjoittajan ohjeet

eSignals on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun avoin julkaisualusta, jolla julkaisemme Haaga-Helian henkilökunnan blogitekstejä, podcasteja ja videoita. Lisäksi julkaisemme yhdessä opiskelijoidemme, yhteistyökumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa laadittuja julkaisuja.

Julkaisun kriteerit

Suurin osa eSignalsin julkaisuista on asiantuntijablogeja. Nämä julkaisut kerryttävät ammattikorkeakoulun julkaisupisteitä, ja ne ilmoitetaan vuosittain opetusministeriölle julkaisutiedonkeruussa. eSignalsissa julkaistun julkaisun voi ilmoittaa tiedonkeruuseen, mikäli se täyttää seuraavat ehdot:

 • Julkaisu on Haaga-Helian julkaisutoimikunnan hyväksymä.
 • Julkaisua ei ole aikaisemmin julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa.
 • Julkaisun tekijällä on työsuhde organisaatioon julkaisun ajankohtana.
 • Julkaisulla on yhteys kirjoittajan työhön, ja julkaisu perustuu tekijän tutkimus- tai asiantuntijatyöhön Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.
 • Julkaisu tarjoaa uutta tietoa. Uusi tieto voi tarkoittaa tutkimukseen perustuvan uuden tiedon lisäksi myös asiantuntijuuteen pohjaavaa uutta ideaa, näkökulmaa, havaintoa, päätelmää tms.

Julkaisukriteerit perustuvat opetusministeriön ohjeisiin.

Julkaisuehdotukset arvioidaan seuraavien kysymysten perusteella:

 1. Näkyykö julkaisussa Haaga-Heliassa tehty työ? (OKM:n vaatimuksiin kuuluu, että julkaisussa esitetyt tulokset ovat syntyneet organisaatiossa tehdyssä työssä.)
 2. Näkyykö julkaisussa kirjoittajan asiantuntemus?
 3. Tuottaako julkaisu uutta tietoa, uutta näkökulmaa?
 4. Sisältääkö julkaisu riittävästi kirjoittajan omaa pohdintaa vai nojautuuko se liikaa lähdeaineistoon?
 5. Onko argumentointi vakuuttavaa?
 6. Onko pääviesti selvä?
 7. Onko julkaisun aihe ja rajaus perusteltu?
 8. Onko julkaisun rakenne johdonmukainen?
 9. Vastaako kokonaisuus otsikon ja aloituksen asettamiin odotuksiin?
 10. Onko lähdeaineisto relevanttia ja luotettavaa?

Toimitusprosessi

 • Julkaisun laatija lähettää julkaisuehdotuksen osoitteeseen julkaisut@haaga-helia.fi.
 • Haaga-Helian toimituskunta arvioi ehdotuksen ja antaa siitä kirjoittajalle palautetta noin viikon kuluessa.
 • Kun julkaisuehdotus on saanut julkaisuluvan, julkaisu toimitetaan julkaistavaksi sen tekijöiden ja eSignalsin toimituksen yhteistyönä. Toimitukseen on hyvä varata 1-2 viikkoa.
 • Teksti, video tai podcast julkaistaan eSignalsissa.
 • Julkaisun laatija tallentaa julkaisun tiedot JUSTUS-järjestelmään, josta ne siirtyvät opetusministeriön tiedonkeruuseen.

Ohjeet blogitekstiin

 • Tekstin suositeltava pituus noin 2000-4000 merkkiä (välilyönteineen).
 • Otsikon lisäksi tekstissä on hyvä olla 1-3 väliotsikkoa.
 • Blogin voi kirjoittaa suomeksi tai englanniksi.
 • Suositus on, että yhdessä tekstissä on enintään kolme kirjoittajaa.
 • Blogien tulee olla kieliasultaan yleiskielisiä, ja ammattialojen erikoissanastoa on syytä välttää.
 • Blogitekstissä voi olla viittauksia lähteisiin. Lähteitä suositellaan käytettäväksi kirjoittajan keskustelukumppanina, ei pelkästään taustatietoina. Ohjeet viittauksiin ja lähdemerkintöihin löytyvät täältä.

Ohjeet podcasteihin ja videoihin

 • Videoiden julkaisualustana toimii joko videopalvelu Kaltura tai Youtube.
 • Podcastit ladataan Soundcloudiin ja sitä kautta myös Spotify:hin
 • Podcastin suositeltava pituus on noin 10-25 minuuttia.
 • Podcastin tulee pitää sisällään selkeä aloitus, keskusteluosio sekä lopetus.
 • Podcastin voi tehdä suomeksi tai englanniksi.
 • Podcastin suositellaan olevan yleiskielinen, ja ammattialojen erikoissanastoa tulisi välttää.
 • Podcast tulee litteroida ennen julkaisua.
 • Podcastin aiheesta tulee kirjoittaa lyhyt esittelyteksti, joka julkaistaan podcastin yhteydessä.

Ota yhteyttä

Anna palautetta, ehdota julkaisua tai teemaa: julkaisut@haaga-helia.fi.

Lähetä julkaisuehdotus arviointia varten osoitteeseen julkaisut@haaga-helia.fi.