Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Myös työtön on jatkuva oppija

Erityisesti työttömillä työnhakijoilla on todellinen tarve oman osaamisensa päivittämiseen tai uuden uran ja suunnan löytämiseen. Miten voisimme korkeakouluissa tukea heitä?

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.10.2022

Kun puhumme jatkuvista oppijoista, tarkoitamme yleensä työikäisiä ja työssä käyviä henkilöitä. On totta, että kaikkien työssä käyvien tulisikin työn ohessa päivittää osaamistaan pysyäkseen työelämässä ja pystyäkseen kehittämään työtään. Mutta myös työttömät työnhakijat ovat jatkuvia oppijoita. Erityisesti heillä on todellinen tarve oman osaamisensa päivittämiseen tai uuden uran ja suunnan löytämiseen.

Osaammeko me korkeakouluissa palvella heitä? Auttaako jatkuvan oppimisen palvelut heitä eteenpäin omissa urapohdinnoissaan?

Work & Study Fast Track -hankkeessa olemme tarjonneet työttömille työnhakijoille osaamista kehittävien opintojen lisäksi ohjausta ryhmässä ja henkilökohtaisesti. Olemme järjestäneet asiantuntijapuheenvuoroja, erilaisia valmennuksia, työpajoja sekä vapaamuotoisia tapaamisia, joissa on ollut mahdollisuus jakaa omia ajankohtaisia asioita ja verkostoitua muiden kanssa.

Hankkeemme päättyy vuoden 2022 lopussa ja siksi olemme huolissamme siitä, minkälaisia palveluita meillä korkeakouluilla on tarjolla työttömille työnhakijoille hankkeen jälkeen.

Opiskelu innostaa ja kannattaa

Ihmisten urapolut eivät aina noudata perinteistä mallia, jossa ensin tehdään tutkinto, sitten siirrytään työelämään ja työn ohessa päivitetään osaamista erilaisilla kursseilla ja opinnoilla. Toisinaan työt houkuttelevat niin, että jo ensimmäinen tutkinto jää kesken tai kokonaan tekemättä.

Työmarkkinatilanteen yhtäkkiä muuttuessa voi käydä niin, että henkilö huomaakin olevansa työttömänä ilman varsinaista koulutusta siihen työhön, mistä työttömäksi jäi. Työllistyminen uudestaan samankaltaisiin tehtäviin saattaakin olla hankalaa ja joskus jopa mahdotonta ilman uudelleen kouluttautumista.

Työelämä kehittyy nopeasti, joten tutkintokaan ei takaa työpaikan säilymistä. Siksi omaa osaamista ja substanssia kannattaa jatkuvasti päivittää.

Opiskelu antaa uusia näkymiä tulevaisuuteen sekä uusiin uramahdollisuuksiin. Samalla kehittyvät muutoskyvykkyys ja opiskelutaidot jatkuvan oppimisen ylläpitämiseen. Opiskelu antaa myös mahdollisuuden oman työn kehittämiseen ja auttaa innostumaan uusista asioista, vaikka vastoinkäymisiä tulisikin.

Työtön tarvitsee verkostoja ja vertaistukea

Work & Study Fast Track -hankkeen päättyessä työttömät voivat edelleen kehittää omaa osaamistaan opiskelemalla esimerkiksi avoimessa ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ohjauskokemusten perusteella tiedämme, että työtön kaipaa hyvin usein muutakin kuin opintoja.

Esimerkiksi säännöllisesti järjestämämme vapaamuotoiset virtuaalikahvit ovat rytmittäneet usean osallistujan arkea. Samassa tilanteessa olevien tapaaminen, hankkeessa saatu ohjaus ja tuki ovat olleet erittäin merkityksellisiä. Ohjaajilla on ollut aikaa keskustella osaamisista ja tulevaisuuden tavoitteista. Tähän ei enää hankkeen päätyttyä ole mahdollisuutta.

Työtön kaipaa opiskeluverkostoltaan enemmän kuin työssä käyvä. Vertaistuen tarve on suurempi, koska työyhteisön verkostoja ei ole. Parhaassa tapauksessa opiskellessa saa uusia voimaannuttavia kontakteja, jotka auttavat uuden työuran tavoittelussa. Joskus verkosto auttaa löytämään uuden työpaikankin.

Miten me jatkuvan oppimisen toimijat voisimme mahdollistaa työttömien työnhakijoiden vertaistuen jatkossa? Tästä toiminnasta hyötyisi niin yksilö kuin yhteiskuntakin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Work & Study Fast Track -hankkeessa olemme tukeneet työttömiä työnhakijoita osaamisen päivittämisessä ja aiemmin hankitun osaamisen muuttamisessa opintopisteiksi. Osaamiskartoituksen ja ohjauksen avulla olemme pyrkineet löytämään osallistujille mielekkään tien takaisin työelämään. Work & Study Fast Trackissa on mukana kaksi ammattikorkeakoulua, Haaga-Helia ja Laurea. Hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.