Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Jatkuvan osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä hyötyä

Kirjoituksessa painotetaan kolmea keskeistä syytä, joiden takia sinunkin kannattaa huolehtia, että osaamisen kehittämisesi on jatkuvaa.

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 01.11.2022

Jatkuvasta oppimisesta puhutaan paljon. Sen on mainittu olevan jopa kansalaistaito, jota ilman työelämän muutoksissa on vaikea pysyä mukana. Tämä puhe on jo niin tavallista, että se saattaa kuulijan korvissa puuroutua yleisjargoniksi, joka ei kohdennu oikein keneenkään, vaikka syytä olisi.

Nostimme aiemmissa kirjoituksissamme esille työttömät työnhakijat ja heidän erityisen vertaistuen tarpeensa, mutta jatkuvasta osaamisen kehittämisestä hyötyvät kaikki työikäiset. Tähän poimimme kolme keskeistä syytä, joiden takia sinunkin kannattaa huolehtia, että osaamisen kehittämisesi on jatkuvaa.

1. Osaamisen päivittäminen saattaa varmistaa työpaikan säilymisen

Työelämä muuttuu ja niin muuttuvat työtehtävätkin. Olitpa siis työtön tai työssä, samalla alalla tai siirtymässä uudelle alalle, tarvitset todennäköisesti jonkinlaista osaamisen päivittämistä ihan vain pysyäksesi työtehtäviesi tasalla.

Opiskelussa voi hyödyntää esimerkiksi etäopiskelua, virtuaalisia ajasta ja paikasta riippumattomia opintoja tai työn ja opinnot yhdistävää opinnollistamista. Jatkuvan oppimisen mallit auttavat välttämään tilannetta, jossa työttömyyden syynä on opintojen vanhentuminen.

Joustavuuden ansiosta voit tarttua opiskeluun jo työn ohessa eikä vasta sitten, kun mahdollinen työttömyys osuu omalle kohdalle.

2. Oppiminen on taito, jota kannattaa ylläpitää

Osaamisen päivittäminen vaatii ennakointia. Osaamisen tulee olla ajankohtaista ja työelämässä pysyminen vaatii meiltä valmiutta muokata tekemistämme uusien vaatimusten ja tarpeiden mukaan.

Nykyään työelämän muutokset ovat moniulotteisia ja melko nopeita. Niinpä myös osaamistarpeet saattavat muuttua niin nopeasti, että pitkäjänteinen varautuminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Tästäkin syystä voimme suositella jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Käytännössä tämä tarkoittaa jonkinlaista opiskelua ilman pitkiä taukoja. Tällä tavoin tulee myös huolehdittua, että omat oppimisen taidot pysyvät kunnossa. Mitä pidempi katkos opinnoissa on, sitä työläämmäksi uusi aloittaminen saattaa käydä. Esimerkiksi kirjoitus- ja reflektointitaidot saattavat olla pahastikin ruosteessa.

Jotta varmasti pystyt vastaamaan työelämän muuttuviin osaamisvaatimuksiin, ylläpidä jatkuvaa osaamisesi kehittämistä.

3. Opiskellessasi luot huomaamatta hyödyllisiä verkostoja

Oppilaitokset tukevat jatkuvaa oppimista niin, että voit valikoida itsellesi tarpeellisia opintoja. Toki monia asioita pystyt opiskelemaan itsenäisinä verkko-opintoina. Laadukasta materiaalia on kenen tahansa saatavissa vaivattomasti.

Oppilaitoksessa opiskelu tarkoittaa jatkuvan oppimisenkin mallissa useimmiten myös kiinnittymistä jonkinlaiseen opiskelijayhteisöön. Itsenäisesti opiskellen tämä verkosto yleensä puuttuu kokonaan. Opiskelun hyöty ei siis olekaan pelkkä osaamisen kehittäminen vaan myös siihen liittyvän verkoston luominen. Verkostoista saa vertaistukea niin osaamisen kehittämiseen kuin työhönkin.

Toimiva verkosto voi hyvinkin auttaa esimerkiksi uuden työpaikan löytymisessä: mitä isommat verkostot, sitä helpommin kuulee piilotyöpaikoistakin.

Jatkuvassa oppimisessa olennaista on siis nimenomaan jatkuvuus. Ole kiinnostunut uudesta, hyödynnä tämän päivän joustavat opiskelumahdollisuudet ja pidä oppimistaitojasi yllä. Ennen kaikkea ole rohkea ja tartu opintoihin. Se on parasta, mitä voit itsesi ja urasi hyväksi tehdä!

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Work & Study Fast Track -hankkeessa olemme tukeneet työttömiä työnhakijoita osaamisen päivittämisessä ja aiemmin hankitun osaamisen muuttamisessa opintopisteiksi. Osaamiskartoituksen ja ohjauksen avulla olemme pyrkineet löytämään osallistujille mielekkään tien takaisin työelämään. Work & Study Fast Trackissa on mukana kaksi ammattikorkeakoulua, Haaga-Helia ja Laurea. Hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.