Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Vahvuuksista jalostuu erinomaisuutta!

Suomalaisessa koulumaailmassa on ollut tyypillistä todeta, että oppija on jo hyvä näissä kouluaineissa, ja jatkaa, että sen vuoksi kannattaa panostaa nyt sitten matematiikkaan, koska siinä olisi vielä petrattavaa.

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sakariina Heikkanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.11.2022

Monissa muissa kulttuureissa keskitytään kuitenkin oppilaan vahvuuksiin. Niistä pyritään tekemään erinomaisuutta sen sijaan, että lähdetään panostamaan heikkouksiin ja tavoitellaan niissä keskikertaisuutta.

Me voisimme ohjaustyössä muistaa ottaa huomioon opiskelijoiden vahvuuksien kirkastamisen ja ohjata opiskelijaa keskittymään niihin.

Vahvuudet vakan alta esiin

Opiskelijan on uransa kannalta tärkeää ymmärtää, mitkä ovat hänen erityisvahvuuksiaan ja millä tavoin niitä voi hyödyntää enemmän ja tuoda näkyvämmäksi nykyisissä tai tulevissa työpaikoissa. Työyhteisössä on kaikkien etu, jos työntekijät voivat painottaa työtään kunkin vahvuuksien ja osaamisen perusteella.

Ihminen, joka ymmärtää omia vahvuuksiaan, osaa yleensä paremmin huomata myös muiden vahvuuksia.

Opettajina havaitsemme osaamisen opetus- ja ohjaustilanteissa erilaisten oppimistehtävien kautta ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Asiakaspalveluosaaminen näkyy, kun opiskelija kohtaa asiakkaan ja palvelutilanne sujuu. Opiskelija osaa vastata asiakkaan tarpeisiin ja toimii kuten tutkinnon perusteissa kuvataan.

Miten vahvuuksia voi tunnistaa, jotta niitä voisi käyttää tietoisesti?

Vahvuuksia ei tunnisteta suhteessa muihin ihmisiin vaan suhteessa omaan itseen. Siihen on olemassa erilaisia menetelmiä. Eräs hyvä menetelmä on VIA-kartoitus. Sen voi tehdä englanninkielisenä tai suomeksi, ja se on maksuton. Tuloksena saa luettelon luonteenvahvuuksista ja niihin liittyvistä ominaisuuksista. Vahvuuksia ovat muun muassa luovuus, rauhallisuus, sinnikkyys, yhteistyökykyisyys, harkitsevaisuus, huumori, ryhmätyötaidot, arviontikyky, itsesäätelytaidot, innokkuus.

Kartoituksen jälkeen on hyvä tarkastella, mitä vahvuuksia opiskelijalla on ja mitkä ovat kasvuvahvuuksia, joissa on potentiaalia vaikka erinomaisuuteen. Lisäksi tarvitaan keskustelua siitä, miten nämä vahvuudet ovat konkreettisesti hyödynnettävissä opiskelussa ja työssä. Esimerkiksi asiakaspalvelutilanteessa rauhallisuus on hyvä ominaisuus. Uutta asiaa opiskellessa innokkuus auttaa omaksumaan ja sinnikkyys jaksamaan. Arviointikykyä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun asiat eivät sujukaan kuten pitäisi. Nämä vahvuudet liittyvät työelämässä tarvittaviin taitoihin konkreettisesti.

Toinen harjoitus vahvuuksien tunnistamiseen opetustilanteissa on se, että erilaisia vahvuuksia kirjoitetaan erillisille lapuille ja laitetaan ne pöydälle. Opiskelijat voivat valita itselleen sopivia vahvuuksia, vaikka kolme ja yhden kasvuvahvuuden. Sen jälkeen he voivat 3‒4 hengen vertaisryhmissä keskustella, mitä he valitsivat, miksi he valitsivat näin, miten vahvuuksia voi hyödyntää opinnoissa ja työelämässä, ja miten kasvuvahvuutta voi kehittää. Yhteenvetona voi olla esimerkiksi koonti ryhmän vahvuuksista. Opiskelija voi liittää vahvuudet myös osaksi cv:tä.

Work & Study Fast Track -asiakkaiden kanssa olemme tehneet Sitran kirjoitustehtäviä vahvuuksiin liittyen. Kirjataan lista asioita, joita kukin tykkää tehdä, mikä innostaa ja mistä kokee saavansa energiaa. Listaa jatketaan kirjoittamalla asioita, joita muut ovat huomanneet, ehkä niissä kehuneet ja kannustaneet. Tähän kohtaan voisi olla hyvä kysyä kavereilta ja kollegoilta mielipiteitä ja saada lisää ajatuksia omista vahvuuksista. Viimeisessä kohdassa pitää kannustaa unohtamaan itsekriittisyys, olemaan erityisen itsevarma ja kirjoittamaan kaikkea, missä on hyvä liittyen omaan arkeen, työhön, opintoihin, ihmissuhteisiin, harrastuksiin ja intohimoihin.

Kaikilla on monipuolinen setti vahvuuksia löydettävänään

Lähes jokainen osallistuja on ihmetellyt, miten alkujähmeyden jälkeen syntyy erittäin kattava ja monipuolinen lista vahvuuksia. Näistä voi edelleen jatkaa miellekarttoja ja jatkojalostaa niitä vaikka konkreettisiksi toimiksi, tehtäviksi tai ihannetoimenkuvaksi. Listaa tutkailemalla opiskelija saattaa löytää uusia kokonaisuuksia, joita ei ole aikaisemmin hahmottanut.

Tärkeintä on rohkaista opiskelijaa pohtimaan vahvuuksiaan ja tekemään niitä näkyväksi. Vahvuudet muuttuvat ja kehittyvät ajan myötä, ja ne saattaa nähdä eri elämäntilanteissa eri valossa.

Lisää vahvuuksista: Wenström, S. 2022. Kaikilla vahvuuksilla. Opas laajan vahvuusnäkemyksen käyttöön opetuksessa.

Sole – Soljuvat opinnot lähtevät elämänhallinnasta -hankkeessa tavoitellaan korkeakouluopiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, elämänhallinnan, opintokyvykkyyden ja suoritusten parantamista. Keskiössä ovat erityisesti elämänhallinta, tasa-arvoisuus ja hyvinvointi.

Hankkeessa vahvistetaan Haaga-Heliassa ohjauksen rakenteita ja muotoja sekä lisätään innovatiivista ja hyvinvointia edistävää opetusta. Lisäksi kehitämme opiskelijoiden vertaistoimintaa ja valmennusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke toteutetaan ajalla 1/2022 – 12/2023.

Work & Study Fast Track -hanke auttaa työttömiä työnhakijoita päivittämään osaamisensa ja muuttamaan työssä kertyneen osaamisen opintopisteiksi. Osaamiskartoituksen ja ohjauksen avulla pyrimme löytämään jokaiselle osallistujallemme mielekkään tien takaisin työelämään.

Work & Study Fast Trackissa on mukana kaksi ammattikorkeakoulua, Haaga-Helia ja Laurea. Hanke päättyy vuoden 2022 lopulla.