Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Jatkuvan oppimisen uraohjausmalli rakentuu erilaisista oppimispoluista

Jatkuvan oppimisen merkitys korostuu lähivuosina. Korkeakouluna tehtävänämme on entistä enemmän työelämän asiantuntijoiden osaamisen päivittäminen sekä uraohjaus.

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kimmo Mäki

korkeakoulupedagogiikan yliopettaja, KTT, KL
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 02.02.2021

Kirjoitimme edellisessä blogissamme korkeakouluopiskelijoiden moninaistuvasta joukosta. Jotta opiskelijat kasvaisivat asiantuntijoina täyteen mittaansa, tarvitsemme selkeän jatkuvan oppimisen uraohjausmallin, joka huomioi opiskelijan aiemman osaamisen, henkilökohtaiset tavoitteet sekä työelämän tarpeet.

Kolme polkumallia

Uraohjausmallia luodessamme meidän tulee ymmärtää opiskelijoiden erilaiset taustat ja tavoitteet, ja niiden mukaan rakentaa erilaisia oppimispolkuja yhdessä opiskelijoiden kanssa. Puhumme opintopolusta, työn ja oppimisen polusta sekä osaajapolusta.

Opintopolku ohjaa yksilöä valitsemaan korkeakoulun tarjonnasta häntä palvelevia tutkinnonosia, jotka paikkaavat osaamisvajeita tai -tarpeita, kun henkilö hakeutuu uudelle urapolulle.

Työn ja oppimisen polku on mahdollinen, kun henkilöllä on saman aikaan mahdollisuus sitoa valitsemiaan tutkinnonosia omaan työhönsä. Silloin avainasemassa on työn ja opintojen integraatioon tähtäävä suunnitelma.

Osaajapoluilla tehdään aiemmin kertynyttä asiantuntijaosaamista näkyväksi näyttöjen kautta. Tässä hybridimallissa näyttöjen kautta todennettu osaaminen auttaa löytämään tarvittavaa täydennettävää osaamista mahdollisesti aivan uusiin asiantuntijatehtäviin. Tällöin opiskelija voi jatkaa opintojaan korkeakoulun tutkinnonosien parissa – ohjauksen saattelemana.

Avainasemassa henkilökohtainen ohjaus

Kaikissa edellä mainituissa poluissa avainasemassa on ohjaus, jotta opiskelija osaa valita oikean suunnan uuden asiantuntijuuden tienristeyksessä. Ensin kartoitetaan tilanne, määritetään tavoite ja sen jälkeen pohditaan, miten sinne päästään. Mahdolliset vaihtoehtoiset oppimispolut tulee kuvata selkeästi.

Valintoja tehtäessä on olennaista tietää, miten aiempaa osaamista näytetään, miten työssä tapahtuvan oppimisen voi hyödyntää ja mitä uutta on mahdollista oppia. Henkilökohtainen ohjaus auttaa valinnoissa, ja vertaistuki helpottaa oppimispolulla etenemistä. Oppimispolkujen hahmottaminen ja ohjauksen merkityksen ymmärtäminen auttavat meitä rakentamaan toimivan uraohjausmallin entistä moninaisemmalle opiskelijajoukollemme.

Work & Study Fast Track -hankkeessa luomme ohjausmallia työttömille. Tavoitteenamme on kehittää malli, jonka avulla pystymme kartoittamaan osaamista, validoimaan sen korkeakoulutasolle sekä ohjaamaan osaamisen päivittämistä niin, että työllistyminen on todennäköisempää. Siitä lisää seuraavassa blogissa.

Kirjoittajat:
Kehityspäällikkö Elina Iloranta, lehtori Kati Selvenius ja yliopettaja Kimmo Mäki toimivat Work & Study Fast Track-hankkeessa asiantuntijoina ja ohjaajina.