Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Identiteettiä etsimässä

Työuran aikana ja elämässä muutenkin voi joskus olla hyvä pysähtyä miettimään, että missä sitä on oltu, ennen kun tähän on tultu ja mihin seuraavaksi.

Kirjoittajat:

Sakariina Heikkanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 11.04.2022

Oma identiteetti saattaa olla kateissa keneltä tahansa, mutta erityisesti työttömäksi jäämisen jälkeen voi olla hyvä pysähtyä miettimään, että missä sitä on oltu, ennen kun tähän on tultu ja mihin seuraavaksi.

Järjestimme identiteetin etsintäharjoitukset Work&Study Fast Track –hankkeen puitteissa korkeakoulutetuille työttömille työnhakijoille.

Identiteettiä voi kuvailla omaksi käsitykseksi siitä, kuka olen, mihin minä pyrin ja mikä on minun paikkani. Vahvaan ja ehjään identiteettiin liittyykin tunne kyvystä toteuttaa itseään elämän eri osa-alueilla sopusoinnussa itsensä, omien valintojensa ja arvojensa kanssa.

Identiteetti on jatkuvan oppimisen perusta ja välttämätön työelämätaito

Identiteetti on yksi jatkuvan oppimisen kulmakivi alati muuttuvassa työelämässä. Yksilön suhde työhön on koko ajan muutoksessa samalla kun työ muuttuu ja omaa rooliaan joutuu pohtimaan ja uusimaan aika ajoin.

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan usein uusien tietojen ja toimintatapojen omaksumista tai konkreettisten taitojen kehittämistä. Jatkuva oppiminen on kuitenkin myös työskentelyä identiteetin ja tunnetaitojen suhteen. Ammatillisen identiteetin jatkuva uudistaminen muutoksien virrassa on tärkeä työelämätaito.

Urapolun monimuotoisuus opittiin näkemään vahvuutena

Työpajassa keskustelimme muun muassa psykologisista näkemyksistä identiteetistä ja miten omat arvot ja valinnat voivat muuttua kriisitilanteissa. Työttömyys on voinut horjuttaa omaa roolia yhteiskunnassa ja heijastua identiteettiin voimakkaasti. Entiset kovat arvot ovatkin muuttuneet pehmeämmiksi arvoiksi – rahan takominen ei enää olekaan se suurin arvo vaan yhteiskunnalliset epäsuhdat vaikuttavat enemmän pehmentäen arvomaailmaa.

Oli jännittävää, kuinka ohjattavat jakoivat kokemuksiaan elämänsä käännekohdista ja oppivat sanoittamaan kohtaamiaan vaikeuksia vahvuuksiksi. Oman urapolun monimuotoisuus opittiin näkemään voimaannuttavana ja näkyvä oivallus usealla osallistujalla oli hyväksyä oma mutkikas, yksilöllinen polkunsa osaksi koettua ja osaksi tulevaa.

Ohjaajina voimme kannustaa osallistujia pohtimaan elämänsä ja uransa aikana kohtaamiaan onnekkaita sattumuksia. Läsnäolollamme autamme heitä tunnistamaan ne, hyödyntämään entistä osaamista ja kasvattamaan havaittuja puuttuvia taitoja jatkuvan oppimisen äärellä. Ammatti-identiteetti muodostuu opintojen yhteydessä vahvemmaksi, se voi uudelleen sanoittua vertaistuen, mentoroinnin ja uraohjauksen avulla.

Jatkuvaa oppimista identiteetin parissa

Oman osaamisen ymmärtäminen ja sanoittaminen on oltava muista erottuvaa työmarkkinoilla. Jotta voi vakuuttavasti esittää oman tarinansa kiinnostavasti ja samalla esiin tuoden oikeaa asennetta, se vaatii oman ammatti-identiteetin kirkastamista. Identiteettityötä tarvitaan, jotta voidaan rakentaa yksilöllistä suhdetta työhön ja aktiivista toimijuutta työssä.

Jokainen voi joskus pysähtyä miettimään, vaikka seuraavia työidentiteettiin liittyviä kysymyksiä:

  • Mistä oma osaamiseni koostuu?
  • Mitä ovat oman osaamiseni ydinkompetenssit?
  • Mitkä osaamisen osa-alueet painottuvat?
  • Mitä asioita haluan edistää?
  • Mitä haluan saavuttaa?
  • Millainen työntekijä haluan olla?
  • Kuinka haluan vaikuttaa maailmaan?

Work&Study Fast Track -hankkeessa ohjataan työttömiä työnhakijoita parantamaan mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Hankkeessa tarjoamme kohdennettua ohjausta ja osaamisen kehittämistä nopeaa työllistymistä tukeaksemme.

Kuva: www.shutterstock.com