Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Work & Study Fast Track tarjoaa uuden suunnan työttömälle

Uuden suunnan saavuttamiseen voi olla monia reittejä.

Kirjoittajat:

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 04.03.2022

Work & Study Fast Track -hanke tarjoaa työttömälle uranvaihtajalle mahdollisuuden opiskella ja tutustua hänelle mielenkiintoisiin aloihin. Hankkeessa kehitetään uusia ratkaisuja jatkuvan oppimisen haasteisiin, tuetaan työllisyysasteen nostamista ja vastataan osaajapulaan nopeavaikutteisilla toimenpiteillä.

Kohderyhmänä ovat korkeakoulukelpoiset pääkaupunkiseudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat. Tällä hetkellä palvelu on avoin kaikille työttömille työnhakijoille.

Uuden suunnan saavuttamiseen voi olla monia reittejä. Joskus riittää tietyn osaamisen päivittäminen, toisinaan tarvitaan koko tutkinto. Osa opiskelijoista kokee kuitenkin tutkintoon tarvittavan ajan liian pitkäksi tai työmäärän liian suureksi.

Mahdollisuuksien kartoitus

Korkeakoulutettu henkilö voi haluta tehdä ihan muuta kuin omaa koulutustaan vastaavaa työtä. Toisaalta kouluttautumatonkin voi pitkän työkokemuksen jälkeen huomata koulutuksen tarpeellisuuden.

Molemmissa tapauksissa asiakas usein tarvitsee apua vaihtoehtojen kartoittamiseen.

Tärkeää on, että aikaisempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Jos asiakkaan tavoitteena on tutkinto, ohjaaja keskustelee hänen kanssaan yhdessä siitä, miten tavoite saavutetaan. Monesti opinnoissa eteneminen onnistuu melko nopeastikin, mutta työttömyysetuudella saa opiskella kuukausittain vain alle viisi opintopistettä.

Toisinaan, jos tutkinto katsotaan työllistymisen edellytykseksi, rajoitusta pistekertymään ei ole.

Work & Study Fast Track -hankeen asiakkaat ovat avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. He voivat hakea tutkinto-opiskelijoiksi, kun erikseen määritelty pisteraja on saavutettu. Hankkeessa tehdyt opinnot vähentävät suoraan tutkintoon vaadittavaa aikaa.

Opiskelutaitojen kehittäminen

Mikäli aikaisemmista opinnoista on kulunut pitkä aika tai peruskoulun jälkeisiä opintoja ei ole lainkaan, ohjauksessa saattaa olla tarve aloittaa aivan alusta: mitä opiskelu korkeakoulussa on, miten ajankäyttöä pitää suunnitella, millainen tietokone tarvitaan jne. Näissä tilanteissa ohjaajalta edellytetään erilaista otetta kuin tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Opiskelutaitojen hallitseminen on edellytys sujuvalle etenemiselle ja tavoitteen saavuttamiselle. Alku on usein hankalaa, mutta hyvät valmiudet saavutettuaan opiskelijan on mahdollista edetä itsenäisesti. Onnistumisen elämykset ylläpitävät hyvää opiskelumotivaatiota, ja uusi suunta säilyy kirkkaana.

Kokemuksemme mukaan työttömänä opiskelu on usein avain uusiin tehtäviin. Uuden oppiminen ja saatu vertaistuki antavat positiivista energiaa oman identiteetin vahvistamiseen.

Work & Study Fast Track

Work & Study Fast Track kehittää korkeakoulutason opinnollistamisen mallista sovelluksen, joka taipuu nopeasti vastaamaan työelämän osaamistarpeeseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää hankerahoitusta käytetään korkeakoulutason osaamisen tunnustamisen ja opinnollistamisen mallin sekä nopeavaikutteisten olemassa olevien tutkinnon osista koostuvien koulutuskokonaisuuksien kehittämiseen ja pilotointiin.

Blogitekstin kirjoittajina ovat lehtorit Aila Peippo ja Hannele Pulkamo Laureasta sekä kehityspäällikkö Elina Iloranta ja lehtori Kati Selvenius Haaga-Heliasta. He toimivat Work & Study Fast Track -hankkeessa asiantuntijoina ja ohjaajina.

Henkilökohtainen ohjaus oivalluttaa ohjattavaa ja ohjaajaa (aiemmin julkaistu blogiteksti hankeesta)