Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Keltanokasta konkariin – korkeakouluopiskelijat tarvitsevat yksilöllistä ohjausta

Yhä useammalla opintojaan aloittavalla korkeakouluopiskelijalla on taustallaan aiempia opintoja ja työkokemusta. Monet uusista opiskelijoista saattavat jo olla konkareita jopa asiantuntijatehtävissä.

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kimmo Mäki

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.01.2021

Korkeakouluihin hakeutuvien joukko kirjavoituu koko ajan. Opiskelijaksi saattaa tulla työelämässä toimiva kiireinen asiantuntija, hiljattain irtisanottu alansa konkari, jolta puuttuu tutkinto, tai ammattilainen, joka on jo pidemmän aikaa hakenut omaa suuntaansa ja osaamisensa päivittämistä.

Tarjoamme siis korkeakoulun palveluitamme entistä enemmän työelämässä jo oleville ja sieltä opintoihin piipahtaville, emme pelkästään tutkinto-opiskelijoille.

Lähivuosina jatkuva oppiminen nousee nykyistä huomattavasti suurempaan rooliin.

Tarvitaan osaamisen tunnistamista ja uraohjausta

Näistä syistä osaamisen tunnistamisen mallien kehittäminen on erittäin ajankohtaista. Tarvitsemme sujuvia prosesseja, joiden avulla voimme tunnistaa ja tunnustaa työssä hankittua osaamista. Keskeistä on myös ratkaista, millaisilla opinnoilla asiantuntijuutta terävöitetään ja työmahdollisuuksia parannetaan.

Tehtävänämme on tukea työelämän asiantuntijoita heidän urallaan, ja tähän uuteen tilanteeseen on olennaista kehittää selkeitä toimintamalleja. Meidän tulee hahmottaa erilaisia oppimisen urapolkuja, jotta osaamme kohdentaa ohjausta oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla.

Keskiöön nousee vääjäämättä henkilökohtaistaminen, oman osaamisen ja tavoitteiden huolellinen kartoittaminen sekä uraohjaus. Näin saadaan selville, miten opiskelijan kannattaa osaamistaan päivittää. Pelkkä avoimen korkeakoulun tarjonnan avaaminen ei tässä tilanteessa palvele kaikkia.

Huolimatta mahdollisesta vankasta osaamispohjasta opiskelijat saattavat olla hyvinkin epävarmoja siitä, minkälainen osaamisen täydentäminen olisi oman uran kannalta olennaisinta. Siksi tarvitsemme selkeän jatkuvan oppimisen uraohjausmallin, jossa huomioidaan aiempi osaaminen, henkilökohtaiset tavoitteet ja työelämän tarpeet.

Kirjoittajat
Kehityspäällikkö Elina Iloranta, lehtori Kati Selvenius ja yliopettaja Kimmo Mäki toimivat Work & Study Fast Track-hankkeessa asiantuntijoina ja ohjaajina.