Siirry sisältöön
Työelämä
Tunnista temperamenttisi!

Kirjoittajat:

Sakariina Heikkanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 07.12.2022

Tapasi reagoida kuvaa omaa temperamenttiasi. Se on yksilöllinen tapa reagoida, toimia ja käyttäytyä eri tilanteissa. Tapa on meille synnynnäinen ja erottaa meidät toisistamme. Temperamentin näkyvyys muuttuu hieman elämän aikana, kun opimme säätelemään tunteitamme ja käyttäytymistämme.

Temperamenttipiirteet ovat meillä kaikilla samanlaiset, mutta niiden voimakkuus ja esille tuleminen vaihtelevat. Temperamenttipiirteet eivät kuvaa ihmisen älykkyyttä tai kognitiivisia taitoja.

Miksi temperamenttipiirteitä on hyvä tunnistaa?

Temperamentti vaikuttaa oppimiseen, stressinsietokykyyn, toimintaan sosiaalisissa tilanteissa sekä tapaan suhtautua uusiin tilanteisiin ja asioihin. Temperamentin kehittymiseen osana persoonallisuutta vaikuttaa suuresti se, miten henkilöön suhtaudutaan. Joku voi tulla äänekkäästi ja näkyvästi tilanteeseen mukaan, mikä voi saada samassa tilassa olevat ihmiset ihastumaan tai vetäytymään.

Opinnäytetyön tekeminen vaatii sinnikkyyttä. Sitä voi oppia yhdessä tekemällä tai vaikka kannustamalla jatkamaan vaikeaksi koettua tehtävää. Opinnäytetyön tekeminen voi olla toiselle ylipääsemätön ja stressaava kokonaisuus, toiselle taas aktiivisen toiminnan haaste.

Temperamenttipiirteisiin voidaan siis vaikuttaa kehittämällä niitä tietoisesti. Tähän liittyy tärkeänä temperamentin hyväksyntä sellaisenaan ja kannustaminen harjoitteluun, jonka henkilö näkee tärkeänä esimerkiksi osana opintomenestystään tai työtehtäviään.

Oman temperamentin tunteminen liittyy itsetuntemukseen ja auttaa ymmärtämään, miten suhtautuu eri tilanteissa eri asioihin ja ennakoimaan sitä. Ennakoimalla voi vaikuttaa siihen, miten suhtautuu tilanteeseen tai miten saa omaa käytöstä tilanteeseen sopivammaksi. Kyse voi olla vaikka koejännityksestä tai työhaastatteluun menosta.

Introvertti, ekstrovertti ja ambivertti luovat loistavan tiimin

Temperamentin yhteydessä jaotellaan ihmisiä introvertteihin ja ekstrovertteihin. Työpaikoilla kuullaan ja huomioidaan usein ekstroverttejä enemmäin kuin introverttejä. Ekstroverttien ääripään tyypillisiä piirteitä ovat aktiivisuus, sosiaalisuus, äänekkyys, esiintymisvalmius ja lujatahtoisuus. Introvertille tyypillisemmät piirteet, kuten harkitsevaisuus, tarkkailevaisuus, hiljainen ulosanti sekä pidättyväisyys, eivät varsinaisesti tue työpaikalla kuulluksi tulemista eivätkä varsinkaan kilpajuoksua eri asiayhteyksissä ekstrovertin kanssa.

Kummallakin persoonallisuuden ääripäällä on omat vahvuutensa, ja valtaosa ihmisistä asettuukin janan välivaiheille: he ovat niin kutsuttuja joustavia ambivertteja.

Taitava työnantaja ei etsi työpaikkailmoituksessa persoonallisuuden piirteillä työntekijää, koska useimmiten se on täysin epärelevanttia työnteon onnistumisen kannalta. Työnteossa tärkeää on esimerkiksi asiantuntijuus ja kokemus.

Sen sijaan esihenkilö voi yhdessä tiimin kanssa sopia säännöistä, että puheenvuorot jaetaan niin, että kaikki tulevat kuulluksi. Myös erilaisia tyylejä mielipiteen ja asioiden ilmaisuun kannattaa miettiä, jottei vain ekstroverttien nopeasti ja kovaan ääneen sanomat ideat tule kuulluksi. Varsinaiset helmet saattavat irrota harkitsevalta introvertilta vasta myöhemmin, ja niitä voisi kirjata sovitulle alustalle.

Mikään persoonallisuuden piirre ei oikeuta huonoon käytökseen: ekstrovertin on annettava tilaa muille ja introvertin on kyettävä sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden kanssa. Ja niin yleensä onkin. Introvertit voivat olla sosiaalisesti erittäin lahjakkaita; heidän ehkä tarvitsee vain ladata pattereita eri tavoin kuin ekstrovertin. Samoin ekstrovertit voivat olla halutessaan loistavia kuuntelijoita ja ihmistuntijoita.

Kummallakin persoonallisuudella on vahvuutensa, ja siksi on tärkeää tietää, kumpaa itse edustaa. Kun tuntee itsensä ja erityisesti luonteenomaiset reagointitapansa, persoonallisuutensa voi kääntää edukseen. Yleensä ekstrovertit ja introvertit ovat tuottavia erilaisessa työympäristössä, ja onkin hyvä keskustella tiimissä, voisiko joustavasti tehdä töitä itselle sopivassa työtilassa.

Kun tiimissä työskentelee yhdessä joukko sopivalla asiantuntijuudella, taidolla ja kokemuksella varustettuja ihmisiä, persoonallisuuspiirteet tuovat kokonaisuuteen parhaimmillaan sopivan lisämausteen ja mielekkään sosiaalisen ulottuvuuden.

Voit testata tempperamenttiasi erilaisilla viihteellisillä testeillä.

Lähde

Keltinkangas-Järvinen, L. 2022. Temperamentti – mitä se on ja mihin se vaikuttaa? Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim 138(2),139144.

Sole – Soljuvat opinnot lähtevät elämänhallinnasta -hankkeessa tavoitellaan korkeakouluopiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, elämänhallinnan, opintokyvykkyyden ja suoritusten parantamista. Keskiössä ovat erityisesti elämänhallinta, tasa-arvoisuus ja hyvinvointi.

Hankkeessa vahvistetaan Haaga-Heliassa ohjauksen rakenteita ja muotoja sekä lisätään innovatiivista ja hyvinvointia edistävää opetusta. Lisäksi kehitämme opiskelijoiden vertaistoimintaa ja valmennusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke toteutetaan ajalla 1/2022 – 12/2023.

Work & Study Fast Track -hanke auttaa työttömiä työnhakijoita päivittämään osaamisensa ja muuttamaan työssä kertyneen osaamisen opintopisteiksi. Osaamiskartoituksen ja ohjauksen avulla pyrimme löytämään jokaiselle osallistujallemme mielekkään tien takaisin työelämään.

Work & Study Fast Trackissa on mukana kaksi ammattikorkeakoulua, Haaga-Helia ja Laurea. Hanke päättyy vuoden 2022 lopulla.