Siirry sisältöön
Hyvinvointi
Palauttavaa kesää!

Olemme keskustelleet Master-opiskelijoiden sekä Work&Study Fast Track -asiakkaiden kanssa palautumisesta. Keskeisenä ajatuksena nousi se, että parhaita tapoja palautua on tehdä jotain omasta työstä ja arjesta poikkeavaa.

Kirjoittajat:

Sakariina Heikkanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 31.05.2022

Näin kesän lähestyessä työmyyrät alkavat näkemään työkasojensa keskeltä pilkahduksia tulevasta kesästä ja nousevia haavekuvia tulevasta lomasta. Loman tärkeimpiä tarkoituksia onkin palautua työstä ja arjesta.

Olemme keskustelleet Master-opiskelijoiden sekä Work&Study Fast Track -asiakkaiden kanssa palautumisesta, eli kehon ja mielen elpymistä työn rasituksista. Keskeinen osa palautumista on keskustelujen perusteella irrottautuminen töistä ja arjesta. Vaikka työ olisi kuinka kivaa, siihen kuluu aina energiaa. Palautuessa uusimme siis energiatasoja ja energiavarastoja. Onkin tärkeää, että oma vapaa-aika on niin mieluisaa, että se ikään kuin voittaa mukavan ja mielenkiintoisen työn ja saa ajatukset irti työstä.

Palautuminen on tärkeää, sillä se ehkäisee stressin kasautumista ja työuupumusta. Palautuminen suojaa terveyttä, työkykyä, hyvinvointia ja tukee työssä jaksamista (Sarkkinen 2020).

Keinoja työstä irrottautumiseen ja palautumiseen

Keskusteluissamme vahvistui ajatus siitä, että parhaita tapoja palautua oli tehdä jotain, joka on hyvin erilaista kuin oma työ ja arki. Monet pitävät keskittymistä ja uppoutumista vaativaa tekemistä palauttavina. Aika yksinkertaiset tekemiset kuten liikunta, lukeminen, musiikki, ystävien kanssa touhuaminen ja luonto ja eläimet tulevat ensimmäisten asioiden joukossa mieleen.

Psykologista palautumista voi myös jäsentää niin sanotun DRAMMA-mallin pohjalta. Malli sisältää kuusi palautumisen kokemusta, jotka edistävät hyvinvointia. (Sarkkinen 2020.)

Työstä irrottautuminen (detachment)
Työstä irrottautumisen maksimoimiseksi kehotetaan tekemään jotain omasta työstä mahdollisimman paljon poikkeavaa toimintaa.

Rentoutuminen (relaxation)
Rentoutumisen kokemuksessa korostetaan sitä, että tekee jotain, joka ei vaadi erityistä ponnistelua, vaikka viekin ajatukset pois arjen ympyröistä.

Autonomia eli omaehtoisuus (autonomy)
Autonomia eli omaehtoisuus liittyy siihen, että palauttavan tekemisen tulisi olla sellaista, jossa kukaan ei vaadi sinulta mitään, vaan tekeminen on omaehtoista.

Taidon hallinta (mastery)
Taidon hallinta viittaa palautumiseen, jossa se tapahtuu jotain uutta taitoa oppiessa, vaikka suppailun tai käsitöiden harjoittelua. Myös onnistumisen kokemukset edistävät palautumista.

Merkityksellisyys (meaning)
Myös palautumisessa, niin kuin elämässä yleensäkin, merkityksellisyyden kokeminen on tärkeää ja edesauttaa kaikin puolin hyvinvointia.

Yhteenkuuluvuus (affiliation)
Yhteenkuuluvuuden tunne edesauttaa palautumista sosiaalisten suhteiden kautta. Voi miettiä, keiden kanssa saa olla oma itsensä ja panostaa heihin.

Palaudumme aina tehokkaammin, mitä monipuolisemmin meillä on näitä DRAMMA-kokemuksia päällekkäin. Esimerkiksi liikunta voi auttaa irrottautumaan tietotyöstä, mutta siinä voi samalla oppia uutta ja saada onnistumisen kokemuksia. Siinä voi rentoutua ja harrastaa sitä ryhmässä mukavien ihmisten kanssa, jolloin sosiaalinen aspektikin tuo polttoaineitta palautumisen eduksi.

Palautunut olo on hyvä olo. Silloin ihminen on levännyt ja virkeä sekä valmis palaamaan töihin. Toivon kaikille oikein palauttavaa kesää!

Work&Study Fast Track -hankkeessa ohjataan työttömiä työnhakijoita parantamaan mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Hankkeessa tarjoamme kohdennettua ohjausta ja osaamisen kehittämistä nopeaa työllistymistä tukeaksemme.

Lähde:

Sarkkinen M. 2020. Psykologinen palautuminen työstä – nämä kuusi kokemusta edistävät sitä. Työpiste verkkolehti. Työterveyslaitos.

Kuva: www.shutterstock.com