Siirry sisältöön
Jatkuva oppiminen
Uraohjaus auttaa työttömyydestä uuteen alkuun

Kun opiskelija on uuden asiantuntijuuden tienristeyksessä, hän tarvitsee vahvaa ohjausta oikean suunnan valinnassa, kirjoittavat Elina Iloranta, Kati Selvenius ja Kimmo Mäki.

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kati Selvenius

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kimmo Mäki

korkeakoulupedagogiikan yliopettaja, KTT, KL
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 04.03.2021

Korkeakouluihin hakeutuvat opiskelijat moninaistuvat koko ajan. Osa tulee edelleen suoraan lukiosta, mutta joukossa on yhä enemmän työelämässä jo olevia ja sieltä piipahtavia sekä uransa käännekohdassa olevia aikuisia. Moni on myös jäänyt työttömäksi ja sen takia etsii uuttaa suuntaa uralleen.

Kun opiskelija on uuden asiantuntijuuden tienristeyksessä, hän tarvitsee vahvaa ohjausta oikean suunnan valinnassa. Suunnan valintaan vaikuttaa suuresti se, millaista osaamista opiskelijalla jo on ja miten se pystytään tunnistamaan. Millainen on hänen taustansa, mitä tavoitteita hänellä on? Lisäksi opiskelijan osaaminen pitää validoida korkeakoulutasolle.

Tätä kaikkea on Haaga-Helian uraohjausmalli, jossa kullekin opiskelijalle etsitään sopiva oppimispolku, joka voi olla opintopolku, työn ja oppimisen polku tai osaajapolku.

Ohjausta yhteistyöverkostossa

Ainutlaatuista mallissa on yhteistyöverkko kuntakokeilun ja korkeakoulun välillä. Oppimisorientoituneiden urapolkujen havaitseminen ja uuden startin löytyminen työttömyyden jälkeen vaatii eri instituutioiden osaamisten yhdistämistä yksilöiden parhaaksi. Tällainen yhteistyö edellyttää jatkuvaa sparrailua ja asiakaskokemusten analysointia yhdessä kuntakokeilun ja korkeakoulun välillä hankeen aikana. Asiakkaan siirtäminen toimijalta toiselle ei luo kokonaisvaltaista ja koko ajan toiminnassa kehittyvää osaamispalvelua. Work & Study Fast Track -hanke rakentaa korkeakoulun ja kuntakokeilun toimijoista yhteistyöverkon.

Henkilökohtaisen ohjauksen mallintaminen

Työttömän ohjautuessa hankkeen asiakkaaksi pyrimme hahmottamaan yhdessä häntä parhaiten palvelevat ura- ja oppimispolut. Uraohjaukseen kuuluu opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, tarpeellinen osaamisen päivittäminen sekä henkilökohtainen kokonaisvaltainen uraohjaus.

Käytännössä asiakkaan kanssa järjestetään ensin henkilökohtainen keskustelu, jossa yhdessä selvitetään, minkälainen oppimis- ja ohjauspolku edistää hänen tavoitteitaan parhaiten. Oppimispolun tukena kulkee säännöllinen pienryhmäohjaus sekä tarvittaessa järjestettävät henkilökohtaiset ohjaukset.

Yhteistyö käynnistyi 1.3.2021, jolloin kuntakokeilusta alettiin ohjata työttömiä työnhakijoita Work & Study Fast Trackin asiakkaiksi. Kevään 2021 aikana lähdemme toteuttamaan mallia, ja käytännön kokemusten perusteella kehitämme toimintaa entistä paremmin moninaista asiakasjoukkoa palvelevaksi.

Toivomme, että hankkeessa kehittämämme selkeä prosessi tulee tarjolle kaikille Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Kirjoittajat
Kehityspäällikkö Elina Iloranta, lehtori Kati Selvenius ja yliopettaja Kimmo Mäki toimivat Work & Study Fast Track -hankkeessa asiantuntijoina ja ohjaajina.