Siirry sisältöön
Työelämä
Uteliaisuus on vahvuus, joka opastaa kiinnostusten äärelle

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sakariina Heikkanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.11.2022

Jo pienestä lapsesta alkaen olemme uteliaita ja ihmettelemme. Uteliaisuutta seuraa kiinnostus ja ihmettely. Kun alamme ihmetellä, kyseenalaistaa ja tulkita, kiinnostus herää ja oppimista alkaa tapahtua.

Uteliaisuus ja kiinnostus siis vaikuttavat opiskeluun ja työhön edistäen niissä oppimista. Olisikin suotavaa, että myös arjessamme voisimme työskennellä kiinnostustemme äärellä. Kiinnostus vahvistaa työtä kohtaan tuntemaamme merkityksellisyyden tunnetta.

Kun kiinnostus muuttuu intohimoksi, ponnistelemme pyyteettömästi asioiden eteen. Sanotaan, että intohimot ovat asioita, joita tekisimme, vaikka ne meiltä kiellettäisiin.

Kiinnostukset ja vahvuudet kietoutuvat toisiinsa

Omaa uteliaisuutta ja kiinnostusta kannattaa välillä tarkkailla. Paitsi että uteliaisuus on itsessään vahvuus, myös se asia, mitä kohtaan tuntee uteliaisuutta ja mistä on kiinnostunut, liittyy vahvuuksiin. Kiinnostuksen kohteet kuvaavat vahvuuksia eli sitä, mikä sujuu ja missä on hyvä. Kun on kiinnostunut jostakin, on usein valmis panostamaan siihen, koska haluaa tietää siitä lisää, oppia taitona tai muuten perehtyä siihen.

Opiskelijoiden sekä Work&Study Fast Track -asiakkaiden kanssa olemme pohtineet kiinnostuksen kohteita esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

  • Valitse sinua kiinnostavia asioita. Miten nämä kiinnostukset näkyvät elämässäsi?
  • Minkä asian parissa vietät nykyisin paljon aikaa omasta halustasi? Minkä aihealueen lehtiä ja kirjoja luet? Minkälaisia blogeja luet? Ketä seuraat sosiaalisessa mediassa? Minkälaisia asioita tutkit netissä?
  • Mieti kolme asiaa, jota tekisit, jos voisit tehdä mitä tahansa. Mitä kiinnostuksia näihin liittyy?
  • Mieti miten voisit hyödyntää näitä (enemmän) töissäsi / arjessasi?

Toisinaan opiskelijat sanovat, ettei heitä juuri nyt motivoi mikään. Yleensä silloin mietimme, millä tavalla työhön tai arkeen saisi pienillä konkreettisilla asioilla vaihtelua. Kiinnostuksen tunnetta saattaa herätellä uutuuden kokemus, samoin kuin virkistävä vaihtelu ja sopivat haasteet ratkottaviksi.

Itseään kannattaa altistaa erilaisille kokemuksille

Luonteenpiirteemme vievät meitä altistumaan sopivien asioiden äärelle. Jokainen altistuminen uudelle tehtävälle, ihmiselle, tilanteelle, harrastukselle ja kokemukselle opettaa meille jotain uutta kiinnostuksistamme ja intohimoistamme.

Kiinnostukset ovat yhteydessä kokemaamme elämänlaatuun, ja ne antavat meille voimaa ja suuntaa tekemiseen. Kiinnostus voi olla lyhytaikaista tai melko pysyvää. Ehkä juuri sieltä lapsuuden tai nuoruuden kiinnostuksen kohteista saattaa löytyä avainsana tämän hetken kiinnostuksille. Ehkä nautit lapsena näytelmätunneista tai luonnossa oppimisesta? Miksi et kokeilisi jotain sen suuntaista nyt vuosikymmeniä myöhemmin?

Kiinnostusten äärellä touhuaminen voi olla erittäin palauttavaa, sosiaalisesti antoisaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäävää. Yhteinen kiinnostuksen kohde yhdistää ihmisiä ja saattaa olla mukaansa tempaava puheenaihe monessa vuorovaikutustilanteessa. Opettajina tavoitteemme onkin, että opiskelijat oppisivat löytämään eri teemoista ja asioista kiinnostuksen kohteita.

Miten voimme opettajina tukea opiskelijan löytöretkeä?

Yksi tapa päästä omien kiinnostusten äärelle on keskustella teemasta yhdessä, kuunnella ja esittää valmentavia kysymyksiä:

  • Millaiset asiat saavat sinut innostumaan arjessa tai vapaa-ajalla?
  • Miten kiinnostuksen kohteesi ovat muuttuneet ajan kuluessa?
  • Mitä mielestäsi kaverin tai kollegan kiinnostuksen kohteet kertovat hänestä?

Kiinnostuksen kohteita avaava tehtävä on seuraavanlainen: kirjoita paperille kymmenen ihmisen nimet, joita ihailet. Miehiä, naisia, tuttuja, tuntemattomia. Kun olet saanut nimet paperille, kirjoita jokaisen nimen perään, mitä he tekevät tai edustavat, miksi ihailet heitä? Löytyykö yhtäläisyyksiä? Millaisia ne ovat?

Uteliaisuus ja kiinnostus herättävät meissä myönteisiä tunteita, ja siksi ne auttavat oppimisessa. Uteliaisuuteen liittyy avoin, ihmettelevä suhtautuminen. Kun uteliaisuus on tyydytetty, syntyy mielihyvän tunne siitä, että jotakin on saavutettu. Kun kiinnostava teema on jollain tavalla merkityksellinen itselle, syntyy syvempi kiinnostus. Jos teema ei ole merkityksellinen, kiinnostus laimenee ja siirtyy muualle.

Uteliaisuutta ja kiinnostusta vahvistavat avoin ja kannustava ilmapiiri sekä riittävän itsenäinen toiminta. Sitä latistavat stressi, kontrollointi ja auktoriteetti. Uteliaisuus ja kiinnostus tuottavat oivalluksia ja mahdollisuuksia. Ne ovat tärkeitä myös sosiaalisissa suhteissa ja tulevaisuuden suunnitelmissa.

Lisää kiinnostuksista voit lukea Wenström, S. 2022. Kaikilla vahvuuksilla. Opas laajan vahvuusnäkemyksen käyttöön opetuksessa.

Sole – Soljuvat opinnot lähtevät elämänhallinnasta -hankkeessa tavoitellaan korkeakouluopiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, elämänhallinnan, opintokyvykkyyden ja suoritusten parantamista. Keskiössä ovat erityisesti elämänhallinta, tasa-arvoisuus ja hyvinvointi.

Hankkeessa vahvistetaan Haaga-Heliassa ohjauksen rakenteita ja muotoja sekä lisätään innovatiivista ja hyvinvointia edistävää opetusta. Lisäksi kehitämme opiskelijoiden vertaistoimintaa ja valmennusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke Haaga-Heliassa ajalla 1/2022–12/2023.

Work & Study Fast Track -hanke auttaa työttömiä työnhakijoita päivittämään osaamisensa ja muuttamaan työssä kertyneen osaamisen opintopisteiksi. Osaamiskartoituksen ja ohjauksen avulla pyrimme löytämään jokaiselle osallistujallemme mielekkään tien takaisin työelämään.

Work & Study Fast Trackissa on mukana kaksi ammattikorkeakoulua, Haaga-Helia ja Laurea. Hanke päättyy vuoden 2022 lopulla.