Siirry sisältöön
Työelämä
Työllistyykö generalisti

Olisiko organisaatioiden syytä avata silmänsä hybridirooleille ja generalistiosaajille? Kompleksisessa maailmassa asioiden eteenpäin vieminen vaatii monipuolista ja laaja-alaista osaamista.

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 22.03.2022

Olemme ohjanneet pääasiassa jo pidempään työelämässä olleita eri alojen asiantuntijoita, jotka haluavat työttömänä ollessaan syventää omaa osaamistaan tai suunnata sitä uudestaan. Ohjauskeskustelussa on monen kohdalla tullut esille laaja-alainen osaaminen ja monipuolinen työkokemus.

Kokemuksellaan ja osaamisellaan osa asiakkaistamme siis ovat juuri sellaisia generalistiosaajia, joita sanotaan nykypäivän työelämässä tarvittavan. Heillä on näkemystä monesta asiasta ja sitä kautta kyky kokonaisuuksien hahmottamiseen ja muutosten vaikutusten parempaan ymmärtämiseen. Silti he ovat työttöminä ja kokevat, että heidän on vaikea työllistyä.

Generalisti ei aina istu suoraan organisaatiossa oleviin rooleihin

Organisaatio on helppo hahmottaa selkeiden roolien kautta. On työntekijä 1, joka osaa asian a, työntekijä 2, joka osaa asian b ja työntekijä 3, joka osaa asian c. Kun työntekijä 1 lähtee, hänen tilalleen rekrytoidaan saman osaamisen hallitseva uusi työntekijä.

Näiden selkeiden roolien lisäksi useimmat organisaatiot kuitenkin tarvitsevat myös hybridirooleja, joissa parhaiten toimivat usein moniulotteisesti ajattelevat generalistit. Nämä monialaiset osaajat ovat erittäin merkittävässä roolissa uuden kehittämisessä, haasteiden ratkaisemisessa ja muutoksien ennakoinnissa. Generalistilla on usein laajaa osaamista ja työkokemus luo pohjaa työn laajentamiselle uusiin osaamisiin.

Yleensä hybridiosaajilla ei kuitenkaan ole selkeää roolia organisaatiossa eikä heitä siten myöskään rekrytoida suoraan. Hybridiroolit rakentuvat ajan kanssa talossa jo olevan henkilön laajentaessa tehtäviään.

Tiedämme eräänkin yrityksen, jossa organisaatiomuutoksessa työntekijät sijoitettiin uuteen organisaatioon uusiin laatikoihin. Puheissa hybridiroolit kyllä mainittiin tärkeinä, mutta käytännössä uudelleen järjestäytymisessä eniten haasteita tuotti juuri nämä montaa eri roolia tekevät työntekijät, jotka eivät sopineetkaan helposti uuden organisaation laatikoihin.

Generalistit linkkeinä kompleksisessa maailmassa

Miten generalistin sitten tulisi hakea töitä? Heille parhaiten sopivia tehtäviä kun ei yleensä ole suoraan haussa.

Tulisiko heidän korostaa jotain tiettyä osaamisaluetta ja hakea sillä sisään johonkin tarkemmin rajattuun rooliin ja luottaa siihen, että pääsevät myöhemmin laajentamaan tehtäviään organisaation sisällä? Joskus tämä onnistuu ja joskus ei. Vai tulisiko heidän entistä voimakkaammin osoittaa osaamisensa laajuus ja lähestyä yrityksiä suoraan? Hankkeen osallistujien kokemusten perusteella näyttää siltä, että ainakaan työn haku ei ole helppoa.

Olisiko organisaatioiden syytä avata silmänsä hybridirooleille ja generalistiosaajille? Kompleksisessa maailmassa asioiden eteenpäin vieminen vaatii monipuolista ja laaja-alaista osaamista. Generalisti, jolla on kokemusta ja näkemystä monesta eri asiasta ja perinteisestä uraputkesta poikkeava työ- ja opiskeluhistoria, saattaa olla juuri se linkki, joka löytää ratkaisun haasteisiin. Hän saattaa olla se rauhoittava kollega, joka kykenee ajattelemaan selkeästi suurempienkin muutosten keskellä.

Work & Study Fast Track -hanke on opetus ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja jatkuvan oppimisen haasteisiin, tukea työllisyysasteen nostamista ja vastata osaajapulaan nopeavaikutteisilla toimenpiteillä.

Hankkeen tarjoaman palvelun kohderyhmänä ovat korkeakoulukelpoiset pääkaupunkiseudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat. Tällä hetkellä palvelu on kuitenkin avoin kaikille työttömille työnhakijoille.

Kuva: www.shutterstock.com