Siirry sisältöön
Hyvinvointi
Hyvinvoinnista voimaa opintoihin                 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa välitetään opiskelijoiden hyvinvoinnista. Korkeakoulumme on vastannut opiskelijoiden hyvinvoinnin haasteeseen korona -pandemian aikana mm. VOIMA-hankkeessa kehittämällä toimintoja, jotka edistävät oppimista ja opiskeluhyvinvointia.

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.08.2022

Hyvinvointi on meille kaikille tärkeää. Se on merkittävässä osassa elämässämme ja siihen vaikuttaa monet asiat elämässämme. Kun voimme hyvin, meillä on voimia sekä energiaa toimia ja ratkaista erilaisia ongelmia.

Korkeakoulussa opiskelijoiden hyvinvointi vaikuttaa suoraan siihen, miten he jaksavat toimia toisten kanssa yhdessä, verkostoitua ja opiskella sekä kohdata opiskeluun liittyviä haasteita. Korkeakouluna voimme vaikuttaa uopiskelijoiden hyvinvointiin mm. kehittämällä ohjausta ja pedagogisia ratkaisuja sekä tarjoamalla opiskelijoiden hyvinvointia tukevia palveluja. Hyvinvoinnin tukeminen on meidän kaikkien yhteinen asia.

Opettajien vinkit opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen oppimisessa

Haastattelimme opiskelijoita ja opettajia keväällä 2021. Esitimme heille kysymyksen, miten Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa voisimme tukea opiskelijoiden hyvinvointia. Saimme erinomaisia vastauksia ja toteutimme niistä monet, monet ideat.

Haastatteluissa molemmat osapuolet totesivat, että opetuksen ja ohjauksen laatu on tärkeä osa opiskelijan hyvinvointia ja ne vaikuttavat toisiinsa. Hyvinvoiva opiskelija oppii paremmin ja toisaalta opiskelu ja oppiminen tukevat hyvinvointia.

Haastatteluihin perustuen olemme tuoneet esille pedagogisia vinkkejä lähi- ja verkko-opetukseen. Näitä pedagogisia vinkkejä ovat mm. 7 vinkkiä mukavampaan ja tehokkaampaan oppimiseen verkossa -video, vinkit palautteen antamiseen -video, keskittymiseen, opintojakson suunnitteluun. Pedagogiset vinkit ovat opettajien toisilleen jakamia vinkkejä. Opettajat ovat kokeneet niiden tukevan opiskelijoiden hyvinvointia ja oppimista.

Turvallinen oppimisympäristö opiskella

Hyvinvointia ja oppimista tuetaan myös vaikuttamalla oppimisympäristöön. Psyykkisesti, fyysisesti, sosiaalisesti asenteellisesti esteetön oppimisympäristö antaa kaikille opiskelijoille mahdollisuuden osallistua sellaisena kuin yksilö on ja haluaa osallistua.

Häirinnästä ja kiusaamisesta vapaassa oppimisympäristössä toimitaan turvallisen tilan periaatteiden mukaisesti. Silloin jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja yhdenvertaiseksi erilaisissa oppimisympäristöissä ja -tilanteissa.

Opiskelijoille hyvinvointiin vaikuttavista asioista on koottu hyvinvointisivusto. Sivustolla on keskeiset opiskelijoiden hyvinvointia tukevat palvelut ja tapahtumat näkyvillä.

Vertaisohjauksesta voimaa hyvinvointiin ja opiskeluun

Oppimiseen ja hyvinvointiin voi vaikuttaa myös vertaisohjauksella. Vertaisryhmien avulla on edistetty mm. monen opiskelijan opinnäytetyön tekemistä. Vertaisohjauksessa opiskelijat saivat yhdessä ohjatusti jakaa opinnäytetyön tekemiseen liittyviä ajatuksia ja tunteita.

Tunteita voidaan tuoda näkyville esimerkiksi korkeakoulussamme kehitetyn Tunnepulssin avulla ja keskustellen yhdessä. Tunteiden näkyväksi tuomisen ja yhteisen keskustelun avulla tuetaan muun muassa opiskelijoiden itsemyötätuntoa. Itsemyötätunto on myötätuntoista suhtautumista itseen. Se on tärkeä taito opiskelijalle erityisesti silloin, kun hänellä on opinnoissa vaikeaa. Itsemyötätunto auttaa uskomaan riittävään omaan osaamiseen opintojen edistämiseksi.

Opintojen edistämisessä ja uraohjauksessa on käytetty mielikuvaoppimista, jonka opiskelijat ovat ottaneet menetelmänä omakseen ja huomanneet, että mielikuvilla on merkitystä. Mitä itsestään ajattelen heijastuu tavoitteisiin.

Opiskeluhyvinvoinnista työhyvinvointia

Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa välitetään opiskelijoiden hyvinvoinnista. Korkeakoulumme on vastannut opiskelijoiden hyvinvoinnin haasteeseen korona -pandemian aikana mm. VOIMA-hankkeessa vahvistamalla hyvinvointia eri tavoin ja kehittämällä toimintoja, jotka edistävät oppimista ja opiskeluhyvinvointia.

SOLE-hanke jatkaa Haaga-Heliassa opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvää kehittämistä. Opiskeluhyvinvointia edistetään jatkuvasti yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa. Opiskeluaikainen hyvinvointi on jatkumo työhyvinvoinnille ja jaksaville työelämässä toimiville ammattilaisille.

VOIMA – Voimaa, valoa ja vertaistukea korkeakouluopiskelijoille-hanke toteutettiin OKM:n erityisavustuksella 1.1.2021-30.6.2022. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kumppanina oli Hämeen ammattikorkeakoulu (koordinaattori). Haaga-Helian toimijat tekivät hankkeessa tiivistä yhteistyötä Hali-hankkeen kanssa.

Hankkeessa julkaistua:

Vaikuttavuusblogi