Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Vinkkejä hyvinvoinnin lisäämiseen verkko-opetuksessa   

Kokosimme opiskelijoiden kokemuksiin sekä opettajien hyviin pedagogisiin käytäntöihin tukeutuen huoneentaulun Vinkkejä verkko-opetukseen. Ota vinkit käyttöösi, ne tukevat kaikkien jaksamista!

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Heidi Kock

Lab Manager
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 11.05.2021

Verkko-opetus on lisääntynyt merkittävästi. Se on muuttanut opetusta ja oppimista sekä vaikuttanut kokemukseemme yhteisöllisyydestä ja hyvinvointiimme.  

Jatkuva verkossa toimiminen on kuormittanut meitä kaikkia uudella tavalla. Osa voi hyvin ja toisaalta osa meistä on jaksamisensa äärirajoilla. Kyselyssämme opiskelijat kertoivat väsymyksestään ja osalla opinnot eivät edenneet ollenkaan tai eteneminen oli hidastunut. Myös osa opettajista koki työtilanteensa kuormittuneeksi verkossa tapahtuvan opetuksen vuoksi.

Keväällä 2021 alkaneessa Voima-hankkeessa mietimme yhdessä keinoja ja tukimuotoja Haaga-Helian opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lähestyimme opiskelijoita heidän tilannettaan ja toiveitaan kartoittavalla kyselyllä ja avoimilla ideointitapaamisilla.

Keskeisin havaintomme oli se, että jaksamiseen ja hyvinvoinnin lisääntymiseen voidaan vaikuttaa merkittävästi kytkemällä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisääviä elementtejä opintojaksojen sisälle. 

Näin edistät sekä oppimista että hyvinvointia

Kokosimme opiskelijoiden kokemuksiin sekä opettajien hyviin pedagogisiin käytäntöihin tukeutuen huoneentaulun Vinkkejä verkko-opetukseen. Siihen keräsimme keskeisiä hyvinvointia ja jaksamista edistäviä toimia, joilla voi lisätä sekä myönteistä ja oppimista edistävää että opiskelijoiden ja opettajien jaksamista.

Huoneentaulun vinkit:

  • Asiakeskeisen, oppimisen kannalta keskeisen keskustelun lisäksi tarvitaan vapaamuotoista vuorovaikutusta, joista täytyy erityisesti huolehtia verkossa. Nämä keskustelut lisäävät yhteisöllisyyttä, ryhmäytymistä ja ihmisten välistä ymmärrystä.
  • Yhteydenpitoa ja erilaisia palautemahdollisuuksia tarvitaan koko opintojakson ajan. Ne motivoivat, vahvistavat oppimista ja ovat keskeisiä työelämätaitoja.  
  • Työkalujen käytön sujuvuus auttaa keskittymään oppimiseen, jota tukee myös selkeä ohjeistus. Se luo tunteen ennakoitavasta työskentelystä. 
  • Tunteet ohjaavat toimintaamme, jolloin fiilismittareiden käyttö ja jaksamisen arvioinnit auttavat tekemään tilanteita ohjaavia tunteita näkyväksi, jakamaan tunnekokemusta ja auttaa jaksamaan yhdessä. 
  • Tauoista, ruokailusta ja oman työn jaksottamisesta verkkotyöskentelyn aikana kannattaa huolehtia. Se auttaa opiskelijoiden lisäksi myös opettajaa jaksamaan. 
  • Tapahtumien, aikataulujen ja tekemisen ennakointi on avain opiskelukokonaisuuden suorittamiseen. Se auttaa myös luomaan tasapainoa opintojen ja vapaa-ajan välillä.   

Vinkeissä nousee esille yhteisöllisyyden tärkeys ja sen edistäminen. Verkon välityksellä ryhmäytyminen ja yhdessä toimiminen on haasteellista varsinkin toisilleen entuudestaan tuntemattomien opiskelijoiden kesken. Verkko-opetuksessa vuorovaikutus on ennakoitava tietoisemmin koko opintojakson ajan.

Ota vinkit käyttöösi, ne tukevat kaikkien jaksamista!  Haastamme myös sinut jakamaan parhaan vinkkisi kommentoimalla kirjoitusta ja käyttämällä tagia #voimahanke, kun jaat niitä somessa.  

Katso myös huoneentauluun pohjautuva animoitu video.
Se on toteutettu Voima-hankkeen ja Hali-hankkeen yhteistyössä.

Kuva: www.shutterstock.com