Siirry sisältöön
Luonteenvahvuuksia voi kehittää tietoisesti

Kun ihminen on löytänyt omat ydinvahvuutensa ja hyödyntää niitä, hän voi tuntea suurta elämäntyytyväisyyttä ja onnellisuutta.

Kirjoittajat:

Anu Järvinen

lehtori, opinto-ohjaaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.03.2017

Positiivisen psykologian luonteenvahvuus-termi on pulpahtanut Haaga-Heliankin puheenparsiin muutaman vuoden sisällä. Julkisuudessa vahvuudet esiintyvät, kun uutisoidaan perusopetuksen uudesta opetussuunnitelmasta tai esitellään vaikkapa nykyaikaista urheiluvalmennusta.

Positiivisen psykologian uranuurtajien Christopher Petersonin ja Martin Seligmanin Values in Action (VIA) -hanke on pohjana luonteenvahvuusluokitukselle, jonka mukaan on olemassa 24 vahvuutta, jotka sijoittuvat kuuden hyveen alle. Hyveet ja vahvuudet on johdettu ikiaikaisesta maailmankirjallisuudesta – ei siis todellakaan mitään uutta auringon alla. VIAn luonteenvahvuuksia ovat: luovuus, uteliaisuus, arviointikyky, oppimisen ilo, näkökulmanottokyky, urheus, sinnikkyys, rehellisuus, innokkuus, rakkaus, ystävällisyys, sosiaalinen älykkyys, ryhmätyötaidot, reiluus, johtajuus, anteeksiantavauus, vaatimattomuus, harkitsevaisuus, itsesäätely, kauneuden ja erinomaisuuden arvostus, kiitollisuus, toiveikkuus, huumorintaju ja henkisyys.

Kun ihminen on löytänyt omat ydinvahvuutensa ja hyödyntää niitä, hän voi tuntea suurta elämäntyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Luonteenvahvuuksista puhuminen on tärkeää, jotta ne voi tunnistaa. Siksi kasvattajien ja opettajien pitäisi ensimmäiseksi itsekin opetella ja muistaa vahvuuksien nimet!

Luulen, että monelle opiskelijalle olisi uutta keskustella opiskelumotivaatiosta, oppimisorientaatiosta ja opinnoista luonteenvahvuuksien kautta. Ohjauskeskusteluissa aikuisopiskelijoiden kanssa havaitsen usein, että opiskelijat kantavat jo lapsuudesta ja nuoruudesta asti mukanaan käsitystä itsestään huonona oppijana. He muistavat, kuinka opettajan tärkein työväline oli punakynä, jolla merkittiin ylös kaikki kokeen virheet – tulos oli maksimipistemäärä vähennettynä virhepisteillä. Väitän, että useat opiskelijat eivät ole tottuneet näkemään omien vahvuuksiensa tarjoamia mahdollisuuksia, vaan ainoastaan oman keskeneräisyytensä ja heikkouksiensa asettamat esteet.

Työssäni opinto-ohjaajana minua kiinnostavat erityisesti luonteenvahvuudet, jotka tukevat aikuisopiskelijoitani saavuttamaan tavoitteensa. Opiskelussa menestymistä edesauttavat muun muassa sinnikkyys, oppimisen ilo, ryhmätyötaidot ja itsesäätely. Aiheesta voi lukea esimerkiksi Uusitalo-Malmivaaran toimittamasta Positiivisen psykologian voima -kirjasta.

Olemme Haaga-Helian liiketalouden koulutusohjelmassa sisällyttäneet Ammatillinen kehittyminen -kurssiin VIAn vahvuustestin. Testin tekeminen on vapaaehtoista. Se on kuitenkin hyvä työkalu luonteenvahvuuksiin tutustumiseen. Testin avulla konkretisoituu se, että luonteenvahvuudet ovat eri asia kuin taidot ja lahjakkuuden osa-alueet, kuten matemaattinen päättelykyky tai kielellinen lahjakkuus.

Jos olet kiinnostunut omista vahvuuksistasi, tee Via Instituten ilmainen vahvuustesti osoitteessa http://www.viacharacter.org. Testin voi tehdä suomeksi. Kysymyspatteristoon vastaaminen vie noin 20 minuuttia ja lopputuloksena saat listauksen omista vahvuuksistasi siinä järjestyksessä, missä ne sinulla todennäköisemmin esiintyvät. Listan häntäpään vahvuudet ovat niitä, joiden hyödyntäminen on sinulle vähemmän luonteenomaista ja joiden käyttäminen vaatii sinulta enemmän keskittymistä. Testituloksia lukiessasi voit miettiä, miten parhaiten hyödynnät vahvuuksiasi vaikkapa omassa työssäsi.

Luonteenvahvuudet ovat siitä hieno asia, että niitä on meillä jokaisella. Ja mikä mahtavinta, vahvuuksia voi tietoisesti kehittää ja käyttää.

Kirjoittaja on Haaga-Helian lehtori Anu Järvinen.

Luettavaa: Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) 2014. Positiivisen psykologian voima.