Siirry sisältöön
Hyvinvointi
Kohtaamiset rakentavat opiskelijoiden hyvinvointia

Luottamusta koronan talttumiseen alkaa olla ilmassa, ja lähikohtaamisia ja sosiaalisia suhteita aletaan elvyttää. Opiskelijoiden kannalta tämä on ensiarvoisen tärkeää, koska verkostoituminen ja yhdessä opiskelu ovat opiskelijalle voimavara ja pääoma tulevaisuutta varten.

Kirjoittajat:

Taina Laivola

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Heidi Kock

Lab Manager
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.04.2021

Pandemiatilanne on vaikuttanut erityisesti nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Vaikka etäopetuksella on myös positiivisia vaikutuksia, yksin puurtaminen ja arjen jäsentymättömyys laskevat mielialaa. Erityisesti erilaisissa taitekohdissa olevilla opiskelijoilla on haasteita, jotka liittyvät valmistumiseen, työpaikan saantiin ja opiskelujen aloittamiseen.

Arjen organisointi vaatii nuorilta erityisen hyvää itsesäätelytaitoa ja resilienssiä. Niillä, joilla on kyky lähentyä toisiaan, pyytää ja vastaanottaa apua, on kykyä sopeutua vaikeaan elämäntilanteeseen ja sen aiheuttamisiin rajoitteisiin muita paremmin (Kallio 2020).

Etäopiskelu on kuitenkin tavalla tai toisella osa opiskelua myös tulevaisuudessa. Siksi etäopiskelussakin on kehitettävä tasalaatuisempaa oppimista sekä yhteisöllisyyden ja yhdessä oppimisen kokemuksia ja käytäntöjä. (Laivola & Marstio 2021.)

Huoli on kuultu korkeakoulussa

Huomiot etäopetuksen negatiivisista vaikutuksista ovat jo aiheuttaneet opiskeluhyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä korkeakouluissa ja erilaisissa kehittämishankkeissa (OKM 2020).

Korkeakoululla on vastuu opiskelijoiden hyvinvoinnista, minkä lisäksi opiskelijat voivat omalla toiminnallaan edistää omaa ja toisten hyvinvointia ja oppimista. Longan (2020) mukaan rakentava ja aktiivinen vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa voi lisätä hyvinvointia eristyksen aikana. Tunnepitoisia asioita olisi kuitenkin tärkeää käsitellä kasvokkain tai edes videon välityksellä, jolloin on mahdollista nähdä ilmeitä ja aistia tunnetiloja (Lonka 2020).

Voimaa, valoa ja vertaistukea ovat VOIMA-hankkeen kokeilutoiminnan keskeisiä avaimia parempaan mieleen ja parempaan oppimisen kokemukseen poikkeusaikana. Tutkimusten mukaan tunteiden ja kokemusten jakaminen samassa tilanteessa olevien kanssa voimaannuttaa ja toisten auttamisella on hyvä vaikutus myös omaan mielialaan.

Auta ja tule autetuksi

Opiskelijoiden mielenterveyspäivän viikolla julkistettava KOHTAA KAVERI – MEET A MATE -haaste kannustaa opiskelijoita ottamaan yhteyttä opiskelijakavereihin, myös uusiin tuttavuuksiin. Juttelemalla, kävelylenkillä tai osallistumalla vaikka yhteiseen virtuaaliseen kulttuurielämykseen voi jakaa omaa ja toisten yhteistä kokemusta. Opiskelukaveria voi pyytää ulos kävelylle tai vaihtaa kuulumisia etäyhteyksin.

Toisten ihmisten läsnäolo – virtuaalinenkin – tuo virtaa ja iloa päivään. Yhteisen kokemuksen jakaminen sosiaaliseen mediaan rohkaisee muitakin samaan, ja hyvä voi lähteä kiertämään.

Lähde mukaan haasteeseen ja ota yhteyttä opiskelijakaveriin, uuteen tai jo tuttuun! Jaa ajatuksesi somessa, muista #kohtaakaveri

Lähteet