Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Yhteissuunnittelulla mielekkääseen opetukseen ja oppimiseen

Opettajan on hyvä tarkastella opetustaan tietoisesti osana tutkinnon kokonaisuutta ja ennakoida opetuksensa toteutusta tästä näkökulmasta, kirjoittavat Henna Heinilä ja Eija Honkanen.

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.09.2021

Opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointi ja jaksaminen ovat nousseet puheeseemme koronapandemian aikana eri tavoin verrattuna aiempaan. Tähän keskusteluun liittyy myös pedagoginen puhe, jossa teemoina ovat olleet muun muassa, mitkä ovat tekniset mahdollisuudet toteuttaa verkko-opintoja, miten opetusta tulisi suunnitella ja toteuttaa verkossa sekä miten ammatillisten opintojen sisällölliset asiat ja osaamisen kehittäminen voidaan toteuttaa verkossa.

VOIMA – Voimaa, valoa ja vertaistukea korkeakouluopiskelijoille -hankkeessa kysyttiin keväällä 2021 opiskelijoilta ja opettajilta, mikä auttaisi jaksamaan korona-ajan opiskelussa. Vastausten perusteella opetuksessa tarvitaan nyt läsnäoloa, kuuntelua ja yhteisöllisyyttä yhteisen teeman äärellä. Moni opettaja on pysähtynyt miettimään, miten verkkoympäristön oppimistilanteissa saadaan tuettua monipuolista oppimista ja vuorovaikutusta. Opiskelijat toivovat, että opettajat kiinnittäisivät huomiota pienryhmätoimintaan, tehtävien synkronointiin eri opintojaksojen välillä, ryhmätöiden määrään ja aikatauluihin, tehtävien palautusten ennakointiin, vuorovaikutukseen sekä yksilöllisen tuen tarpeen huomioimiseen, ennakointiin ja toteuttamiseen.

Opettajat jakavat kokemuksiaan

Opettajat ovat tehneet koko pandemian ajan paljon yhteistyötä verkko-ohjelmien käyttökokemuksiin liittyen, esimerkiksi mitä ohjelmia opetuksessa ja ohjauksessa käytetään ja mitkä ovat ohjelmien käyttömahdollisuudet. Haaga-Helian opettajien mukaan kollegiaalinen tuki ja vinkit ovat olleet kullan arvoisia, kun on etsitty nopeita, toimivia ratkaisuja opetukseen.

Nyt on alettu keskustella myös siitä, miten opiskelijan näkökulmasta opintokokonaisuudet rakentuvat tai mitä hyviä pedagogisia käytänteitä kollegat ovat kokeilleet arjessa. Voima-hankkeessa on jaettu opettajien hyväksi kokemia pedagogisia vinkkejä jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämiseen ja jakaminen jatkuu tänä lukuvuonna.

Katso tästä opettajien vinkkejä jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämiseen:

Jokaisen opettajan opetus rakentaa aina tutkinnon kokonaisuutta kohti opiskelijan työllistymistä. Opettajan onkin hyvä tarkastella opetustaan tietoisesti myös osana tutkinnon kokonaisuutta ja ennakoida opetuksensa toteutusta tästä näkökulmasta. Hyvä pedagoginen suunnittelu, ennakointi ja toteutuksen laadukas rakentuminen ovat edellytys yhteisen tavoitteen saavuttamiselle: opiskelijoiden valmistumiselle ja ovien avautumiseen työelämään. Osaaville tekijöille on kaikilla aloilla töitä.

Kokonaissuunnittelu turvaa monipuolisen oppimisen

Pedagogisessa kokonaissuunnittelussa tarkastellaan opetusta, oppimista ja työllistymistä samaan aikaan. Siinä yhdistyvät aina opettajan tulkitsemat tutkinnon, työelämän ja opiskelijan tavoitteet. Opettaja tulkitsee, seuraan ja arvioi tutkinnon perusteiden mukaisia tavoitteita ja niiden toteutumista. Työelämä tavoittelee osaavia tekijöitä alalle töihin ja tarjoaa työelämässä aitoja oppimisympäristöjä. Opiskelijan tavoitteena on riittävä alan työtehtävien osaaminen ja tutkinnon saaminen sekä sijoittuminen osaavana ammattilaisena työelämään. Kokonaissuunnittelu turvaa sen, että opetus toteutetaan laadukkaasti. Opiskelijan näkökulmasta se takaa yhtenäisyyden, monipuolisen oppimisen ja opintojen etenemisen.

Hyvään pedagogiseen suunnitteluun kuuluu keskeisesti yhteistyö, jossa mietitään kollegoiden kanssa sisältöjen ja oppimistehtävien synkronointia eri opintojaksoissa. Näin yhteisessä kokonaissuunnittelussa on mahdollista miettiä opintojaksojen tavoitteiden eroja ja yhtäläisyyksiä, monipuolisten ja oppimisen näkökulmasta tarkoituksenmukaisten menetelmien käyttöä ja toteutusten rajapintoja. Samalla vältetään esimerkiksi sitä, että samaan aikaan tehdään ryhmätöitä useassa meneillään olevassa opintojaksossa, minkä opiskelijat kokevat turhauttavana. Yhteissuunnittelu ja käytettyjen menetelmien monipuolinen valikoima tukevat opiskelijan osaamisen kehittämistä, jota tänä päivänä ja tulevaisuudessa tarvitaan työelämässä.

Lähteet: