Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Menut päin metsää?

Kirjoittajat:

Julkaistu : 05.07.2017

Kansallispuistojen menut on osa Suomen ensimmäisen ruokamatkailustrategian toimenpiteiden jalkauttamista. Menujen ideointi alkoi syksyllä 2016, ja mukana siinä olivat ruokatuotannon johtamisen, hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon sekä matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmat. Hankkeessa kehitettiin menut viidelle puistolle. Ruokalistat otetaan puistoissa käyttöön kevään 2017 aikana.

Tavoitteena luonto- ja metsäretkeilyn tuotteistaminen

Kansallispuistomme ovat infrastruktuuriltaan hyvällä tasolla, mutta mahdollisuudet ruokaelämyksiin kaipaavat päivitystä. Haaga- Helian ruokamatkailun opettaja Kristiina Adamsson kertoo suomalaisella ruokamatkailulla olevan paljon potentiaalia.

”Rakennamme tuotteistamisen luontoa silmällä pitäen; sieltähän Suomen ruokamatkailu kumpuaa. Yhtenä toimenpiteenä strategiassa on uudistaa kansallispuistojen ruokapalveluita, ja villiruoka on tässä edustettuna”, Adamsson kertoo.

Hän on toiminut Haaga-Helian ruokamatkailuhankkeessa vuodesta 2012 koordinoiden kansallisen ruokamatkailun kehitystä. Yrittäjät ovat heränneet viime vuosina siihen, että matkailijat tarvitsevat elämyksiä innostuakseen retkeilystä Suomen metsissä.

”Asiakkaat eivät helposti metsiin mene, jos retkeilyä ei tuotteisteta. He voivat tuntea pelkoa metsää kohtaan, esimerkiksi sinne eksymisestä. Ohjelmapalveluiden tarjoajien on päästävä käsiksi pelkoon ja tuoda varmuus siihen, että metsämme ovat turvallisia.”

Suomalaisten kansallispuistojen ruokaelämykset eivät vielä ole aivan samalla tasolla kuin esimerkiksi Kanadassa: esimerkiksi Cape Breton Highlands -puistossa matkailijat voivat valmistaa hummeriateria kokonaan itse.

”Vastaavaan suuntaan ollaan kuitenkin kulkemassa Suomessakin”, Adamsson toteaa.

Ruokailun ohelle toimintaa

Hankkeen tuotteistusvaiheessa mukana olevat kansallispuistot ovat tässä vaiheessa Helvetinjärvi, Pallas-Ylläs, Saaristomeri, Seitseminen sekä Teijo. Jokaiselle on oma, tarkkaan suunniteltu kokonaisuus, jonka ovat toteuttaneet Haaga-Helian toisen vuoden keittiömestariopiskelijat ruokamatkailun moduulissa. Heitä on ohjannut myös ruokatuotannon lehtori Birgitta Nelimarkka.

Listat tulevat näkymään puistojen omilla sekä Metsähallituksen Luontoon.fi-verkkosivuilla, mistä ne ovat vapaasti lainattavissa; yritykset voivat soveltaa niitä omalla tyylillään ja matkailijat taas valmistaa niiden mukaista ruokaa leiritulella puistossa. Ruokalistoissa huomioidaan alueen kulttuuri ja ympäristö. Pallas-Ylläksen menu esimerkiksi sisältää pororieskaa ja nuotiotoffeeta, Seitseminen taas sai vegaanisen sienimenun; myös juomat on mietitty ruokiin sopiviksi. Listojen maistelutilaisuus pidettiin Haagan kampuksella 15.3.2017.

”Menuille on myös mietitty oma tarinansa. Ne kumpuavat itse puistosta, paikallisista raaka-aineista tai valmistustavoista”,

Nelimarkka kertoo. Elämyksellisyyttä ollaan luomassa puistoihin muillakin tavoin. Saaristomerelle on suunniteltu ruokavenettä, Teijoon taas kalastus- tai sienestysretkimahdollisuutta.

”Kun kehitetään ruokamatkailua, halutaan myös, että asiakas pääsee oppimaan ja osallistumaan. Siksi tässäkin hankkeessa pyritään toiminnallisuuteen”, kertoo Adamsson.

Teksti: Milla-Maria Alhanen

Teksti on alun perin julkaistu Haaga-Helian Signals-lehdessä 1/2017.