Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Järjestöt mukaan koulutukseen – osaamiskumppanuus on uusi malli

Oppilaitoksissa on pitkään tunnistettu järjestöjen osaaminen, mutta sen hyödyntäminen on usein jäänyt periodimaiseksi. Osaamiskumppanuusmallissa järjestöt ja opettajankouluttajat jalkautuivat oppilaitoksiin konsultatiivisella otteella.

Kirjoittajat:

Ruut Kaukinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.10.2021

Oppijan oikeus – Opettajan taito- hankkeen kolmivuotisen (1.10.18-30.9.21) toimintakauden aikana oli tavoitteena kehittää opettajankoulutusta ja opettajien arviointiosaamista sekä rakentaa uudenlaisia osaamiskumppanuuksia. Tavoitteiden toteutumisella vastattiin opiskelijan oikeuteen saada erityistä tukea ja ohjausta, jotka on määritelty uudistetussa lukion ja ammatillisen koulutuksen lainsäädännöissä.

Hankkeessa kehitettiin erityisesti opetussuunnitelmia, opettajankoulutusten yhteistä opetustarjontaa sekä uudenlaista toimintakulttuuria.

Haaga-Heliassa keskityttiin erityisesti kolmanteen teema-alueeseen: Kohti uutta toimintakulttuuria. Tämä valittiin kehittämistyön painopisteeksi siitä syystä, että oppilaitoksissa on pitkään tunnistettu järjestöjen osaaminen, mutta sen hyödyntäminen on valitettavan usein jäänyt periodimaiseksi. Irralliset työpajat tai esittelypöydät oppilaitoksen aulassa eivät mahdollista pitkäjänteistä yhteistyötä ja osaamisen jakamista.

Oppijan oikeus – opettajan taito –hankkeen toiminnoilla tavoiteltiin pitkäjänteistä verkostoyhteistyötä oppilaitosten, järjestöjen ja opettajankouluttajien kesken.

Täydennyskoulutusta osaamiskumppanuudella

Keväällä 2019 toteutettiin järjestöselvitys, jossa kysyttiin opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi työskentelevien järjestöasiantuntijoiden kokemuksia ja tavoitteita oppilaitosyhteistyölle (Kaukinen 2019). Verkostoyhteistyötä vahvistettiin konkreettisesti suunnittelemalla ja toteuttamalla sektorirajat ylittävässä yhteistyössä toiminnallinen työpajatapahtuma syksyllä 2019.

Toiminnallisen työskentelyn tavoitteena oli selvittää toisen asteen opetushenkilöstön osaamistarpeista erityisen tuen ja ohjauksen tehtäväkentässä. Työpajatapahtumaan kytkettiin toimintatutkimus, jolla kartoitettiin opettajien osaamistarpeita sekä opiskelijoiden että oppilaitoksen henkilöstön näkökulmasta.

Aineistolähtöisesti on koottu muun muassa opettajien täydennyskoulutussuosituksia, tuotettu pro gradu -tutkielmia ja kehitelty verkkokurssi opettajan tukea antavan vuorovaikutusosaamisen vahvistamiseksi.

Työpajatapahtuma motivoi toisen asteen oppilaitoksia opettajien täydennyskoulutukseen yhteistyössä järjestöjen ja opettajakoulutuksen toteuttajien kanssa. Jotta täydennyskoulutuksia olisi mahdollista pilotoida, päätettiin kuvata osaamiskumppanuusmalli, jota työstettiin yhteistyössä oppilaitosten ja järjestöjen kesken. Osaamiskumppanuusmallissa tavoitteena oli kokeilla täydennyskoulutusmallia, jossa järjestöt ja opettajankouluttajat jalkautuivat oppilaitoksiin konsultatiivisella otteella.

Täydennyskoulutuksia toteutettiin kahdelle eri organisaatiolle yhteistyössä järjestöjen ja Helsingin yliopiston kanssa Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun toimiessa organisoijana ja falisitaattorina. Konsultatiivisen otteen mukaan täydennyskoulutuksen tarpeet kartoitettiin asiakkaan kanssa ja tulevaisuuden kehittämistyö mahdollistettiin tutkimuksella, jota toteuttamassa olivat Helsingin yliopiston kasvatustieteen opiskelijat.

Koulutuksen ja tutkimuksen yhdistäminen oli siihen mennessä ainoa laatuaan. Näin ollen hankkeessa syntyi uusi tutkimustyön menetelmä, jota voidaan jatkossakin hyödyntää ja kehittää. Konsultatiivinen toimintatapa tuotti asiakasorganisaatiolle enemmän kuin heidän tarpeidensa mukaisen täydennyskoulutuksen. Se sai samalla tutkimustuloksia esimerkiksi täydennyskoulutuksen vaikuttavuudesta, jota organisaatio pystyi hyödyntämään toimintansa kehittämiseen.

HYVIS-hankkeella jatkoa osaamiskumppanuuden kehittämiseen

Hyvin toiminut verkosto järjestöjen kanssa poiki yhteisen hankehakemuksen Opetushallitukseen. Hankkeessa haettiin rahoitusta opettajien täydennyskoulutukseen HYVIS- Hyvinvointia ja osallisuutta vahvistava vuorovaikutus oppilaitoksessa. Täydennyskoulutushanke sisältään neljä koulutusosiota ennakoivasta työstä vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä vahvuuksien tunnistamiseen. Hanke sai rahoituksen ja koulutusosiot käynnistyvät marraskuussa.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa voidaan pitää vaikuttavana silloin, kun sillä saavutetaan konkreettisia vaikutuksia työelämän ja yhteiskunnan kehittymiseen ja aikaansaadaan muutoksia. Hankkeet ovat entistä laajempia ja tavoittelevat monitasoista vaikuttavuutta, todetaan Vaikuttava ammattikorkeakoulu -selvityksessä.

Oppijan oikeus – Opettajan taito- hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa olivat osallisina ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi.


Hankkeen julkaisuja: