Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Keinokoppa erityisen tuen ja ohjauksen työtehtäviin

”Jos minä en usko opiskelijaan, niin kuka sitten?” Näin kuvaa asenteitaan erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita kohtaava erityisopettaja. Pedagoginen lähestymistapa on mahdollistava, mutta onko ohjauksen työtehtävissä toimivilla henkilöillä riittävästi keinoja tarjota jokaiselle oppimisen mahdollisuuksia?

Kirjoittajat:

Ruut Kaukinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 30.11.2020

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa haastateltiin ammatillisen koulutuksen opettajia, erityisopettajia, opinto-ohjaajia ja johdon edustajia. Tavoitteena oli selvittää olemassa olevia hyviä käytänteitä tukitoimissa ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohtaamisissa.

Keinokoppa opiskelijan tukemiseksi

Haastatteluista nousi esille myös monenlaisia pedagogisia keinoja opiskelijan tukemiseen. Opettajat olivat tehneet esimerkiksi tasotehtäviä, jolloin opiskelija voi aloittaa riittävän helposta ja edetä kohti vaativampia omien edellytysten mukaan ja saada näin onnistumisen kokemuksia pienistäkin etenemisistä. Jos kaikille opiskelijoille annetaan kiitettävän tason tehtävä ja siitä aletaan antaa arvosanoja alaspäin, ei se motivoi heikoimpia opiskelijoita aina edes aloittamaan tehtävää.

Positiivisen pedagogiikan keinot nähtiin merkittävänä tekijänä opiskelijan sitouttamiseen alalle sekä itsetunnon vahvistajana. Menetelmänä käytettiin vahvuuksien tunnistamista ja positiivisen CV:n rakentamista. Lisäksi opetukseen oli rakennettu piilo-opetussuunnitelmana toisten vahvuuksien bongaamista.

Opiskelijat voivat tehdä tehtäviään nykyään yhä monipuolisemmin menetelmin. Tekstin tuottamisen lisäksi opiskelijat voivat tehdä videoita, animaatioita, äänitteitä, piirustuksia tai ottaa valokuvia. Opiskelija voi koota tuotokset avoimiin tai suljettuihin sosiaalisen median kanaviin tai käyttää oppilaitoksen tarjoamia välineitä, joista arvioiva opettaja voi seurata opintojen etenemistä.

Henkilökohtaistaminen tarjoaa monia mahdollisuuksia sopeuttaa opintoja opiskelijan henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen. Erilaiset oppimisen tavat ja opintojen kesto ovat tärkeitä elementtejä, mutta myös opiskelijan työviikkoa ja päivien kestoa voidaan räätälöidä opiskelijan tarpeiden mukaan.

Terveyskyselyistä on huomattu, että opiskelijat eivät huolehdi aina perustarpeistaan riittävän hyvin. Nukkuminen ja syöminen voivat olla epäsäännöllistä, mikä haittaa opintoihin keskittymistä. Näistä syistä useat oppilaitokset ovat alkaneet tarjoamaan maksutonta aamupuuroa ennen koulupäivää. Tähän astisen kokemuksen perusteella kokeilu on ollut onnistunut.

Haastattelussa mukana olleet erityisopettajat kertoivat käyttämistään pedagogisista menetelmistä, joita ovat esimerkiksi vertaisoppiminen, selkokielisyys, ymmärtämisen varmistaminen, samanaikaisopetus, kertaaminen, kuvien ja merkkien käyttö, havainnollistaminen, tehtävien ja töiden vaiheistaminen, kuvainnollistaminen ja draaman keinot. Erityisopettajat käyttävät myös erilaisia oppimisen apuvälineitä kuten esimerkiksi äänikirjoja, lukiviivaimia ja kalvoja sekä monenlaisia digitaalisia sovelluksia. Keskittymisen helpottamiseksi käytettiin jumppapalloja, tasapainolautoja, keinutuoleja, nystyräpalloja ja kuulokkeita. Fiiliskorttien käyttämisen huomattiin tukevan oppimista, sillä niiden avulla opettaja sai ymmärrystä opiskelijan tunnetiloihin ja pystyi kartoittamaan sopivia menetelmiä sekä välineitä oppijan tarpeisiin.

Keinokoppa kainalossakin erityisen tuen ja ohjauksen tehtävissä tärkeintä on opiskelijan kohtaaminen. Uskotko opettajana siihen, että voit auttaa ja tukea opiskelijaa hänen oppimisen prosessissaan? Kohtaatko opiskelijan aidosti pienissäkin hetkissä ja kuuntelet hänen tarpeitaan? Kohtaaminen edistää merkittävästi opiskelijan tilannetta ja mahdollistaa myös sopivien keinojen ja ohjauskäytänteiden valinnan ja toteuttamisen.

Lähde: Haastettaluaineisto