Siirry sisältöön
Mikroyrittäjän kirjanpito: kevytyrittäjyys, ulkoistettu vai tehdäkö itse?

Äänitteen kesto: 00:16:49

Merkkien selitykset:

[?] = sanan kirjoitusasusta ei voi olla täysin varma, mutta merkitys on ainakin sinne päin. Sanan äänityskohta merkitään tekstiin ylös esim. [sana? 00:15:44]
[??] = sanasta ei voinut saada selvää, joten se on täysin epävarma tai sitä ei voitu kirjata ylös lainkaan. Sanan äänityskohta merkitään tekstiin ylös esim. [?? 00:15:44]

[äänite alkaa]

Haastattelija 1 [00:00:03]: Tässä jaksossa keskustelemme, miten yksinyrittäjä voisi hoitaa taloushallintonsa tehokkaasti ja nykyaikaisesti. Keskustelijoina on laskentatoimen lehtori Heli Kortesalmi Haaga-Heliasta, eli minä, ja tilitoimistoyrittäjä Susanna Arola tilitoimisto Seuraamosta Helsingistä. Tervetuloa Susanna.

Puhuja 1 [00:00:22]: Kiitos.

Haastattelija 1 [00:00:23]: Miten menee?

Puhuja 1 [00:00:25]: Ihan kivasti.

Haastattelija 1 [00:00:27]: Hei mä tutustuin tässä joku aika sitten Suomen Yrittäjien tekemään yhteenvetoon siitä, että kuinka paljon Suomessa on yrityksiä. Mä oon tällä hetkel töissä tämmösessä Älykkään automaation osaamiskeskus -hankkeessa, ja me tuetaan yrityksiä digitalisaatiossa ja robotiikassa. Aika paljon eri konsulttifirmat mainostaa, et jo 50 prosenttii käyttää automaatiota ja robotiikkaa ja tekoälyä, mutta must taas tällei kentällä tuntuu, et ei tällä tavalla missään nimessä vielä oo. Ton Suomen Yrittäjien tilaston mukaan, se oli vuodelt 2019, Suomessa on 292 tuhatta yritystä, vähän päälle, ja 93 prosenttia niistä, eli 281 tuhatta yritystä, on mikroyrityksiä, eli ne työllistää yks viiva kymmenen henkeä. En mitenkään vielä oikein usko, että automatiikka ja tekoäly ja robotiikka on ehkä ihan jokapäivää kaikkien näiden melkein 300 tuhannen yrityksen arkipäivässä, mutta mitä sinä, Susanna, ajattelet automatiikasta?

Puhuja 1 [00:01:47]: No siis tuskin ehkä automatiikkaa on. Kyl siel varmaan on tällasia toimijoita, joilla on ehkä tekninen tausta, jotka heti pyrkii siihen, että he tekee mahdollisimman tehokkaasti erilaisia avustavia toimia. Mut et kyl mä uskon, että niin kun itsekin sanoit, et suurin osa varmaan menee ihan sillä taval, et verkkopankki käytössä. Sitten voi olla, et jos esimerkiks somepuolella tekee töitä, ni siellä on taas kaikki mahdolliset systeemit käytössä mitkä vaan maailmassa on. Mutta se heidän arki ja talous ja HR ja muut, niin epäilen, että se menee ihan suht manuaalisesti.

Haastattelija 1 [00:02:43]: Nii. Mä meinasinki just kysyy, et ku kirjanpidostahan tässä nyt puhutaan, ni mitä sä luulet, että miten tällästen erityisesti yksinyrittäjien kirjanpito hoidetaan tänä päivänä?

Puhuja 1 [00:02:56]: No oon mielenkiinnolla katellu, kun on kevytyrittäjää ja kaikennäköstä muutakin toimijaa, jotka tekee, ja vähän alalla on ollu kriittistä näkökulmaakin näihin toimiin, nyt mitään nimiä mainitsematta, erilaisist yrityksistä, jotka auttaa näitä yksittäisii toimijoita. Mä näkisinkin, et jos joku tekee satunnaista keikkaa, ni on ihan hyvä tehdä, jos ei palkkatyössä voi olla, ni oma laskutus tällasen osuuskunnan tai yrityksen palvelujen kautta. Mut sit mä oon ihan törmänny siihen, et jos tekee niin sanotusti kevytyrittäjänä eikä kuitenkaan ymmärrä sitä yrittäjän vastuuta ja velvotteita, ja sit niis järjestelmis ei välttämät oteta huomioon sitä, et siin on muitakin vähennyksii siin yritystoiminnassa kun se yrittäjän palkka ja siihen liittyvät pakolliset vakuutusmaksut. Eli siel voi olla, ihan tarvitaan tarvikkeita sen palvelun tai tavaran tuottamiseen, eli ostoja. Sit siel voi olla muita kuluja. Mainostetaan Facebookissa ja tehdään Instassa jotain, niin kaikist näist tulee kuluja, jotka pitäs ottaa huomioon sen kevytyrittäjän kirjanpidossa. Se ei oo aina ihan selkeetä. Ja onko ALVit, onko niitten kirjanpito tehty oikein ja onko ne osattu ottaa oikein huomioon. Kyl mun mielest siellä on sellasta, et vähän on sellanen pieni klangi tässä kevyt- ja muu yrittäjyydessä, et toivottavasti he tajuavat pyytää asiantuntijuutta heti kun tuntuu siltä.

Haastattelija 1 [00:04:52]: Joo. Eli kevytyrittäjyyshän tarkottaa sitä, ainakin mitä mä itte sen ymmärrän, et sulla ei oo toiminimee, vaan sä käytät just jotain tälläst laskutuspalvelua ja saat palkkaa sieltä. Toimitetaan verokortit ja otetaan ennakonpidätykset ja eläkemaksut, muut sivukulut vähennetään. Eiks näin? Vai nääks sä kevytyrittäjyyden tällä samalla tavalla?

Puhuja 1 [00:05:16]: No se varmaan virallisesti on näin, mut käytännössä ihmiset ymmärtää myös toiminimiyrittäjyyden vähän tällasena kevytyrittäjyytenä. Toiminimiyrittäjyyskin, sekin on tavallaan tehty mahdollisimman helpoks se hallinto, mut et siin on kuitenkin enemmän asioita, joita täytyy ottaa huomioon, ja nää järjestelmät ei välttämättä just ota sitä huomioon. Et tosiaan sellasen yhden työtehtävän laskuttaminen ja siihen liittyvät kulut, et kun ei ole työsuhteessa vaan tekee palkkion kautta, niin se on ihan OK. Mutta näkisin, et heti ku se on ammattimaisempaa se toimiminen, ni kyl pitäis tämän tekijän itse ottaa ne haltuun, olla asioiden päällä.

Haastattelija 1 [00:06:14]: Joo. Mä mietin, et nyt on yhden hengen yritys. Jos siin on se kevytyrittäjä, jolla ei oo ollenkaan toiminimee. Nää vähennykset, mitä sä luettelit tässä, ni tekis omaan henkilöveroilmotukseen, eiks näin?

Puhuja 1 [00:06:34]: Kyllä, joo.

Haastattelija 1 [00:06:35]: Ja jos taas olis toiminimiyrittäjä. Tosiaan toiminimelläki on tää kirjanpitovelvollisuus, eli sillon pidät esimerkiks yhdenkertast kirjanpitoo jos toiminta on pientä, liikevaihto alle 200 tuhatta tai toiminimessä keskimäärin kolme henkilöö tai taseen loppusumma 100 tuhatta euroa. Näähän oli tän yhdenkertasen kirjanpidon rajoja. Yksinkertastahan se on, mutta voisko tämmönen toiminimiyrittäjä sitten tehdä itse sen kirjanpidon? Mitä sä luulet?

Puhuja 1 [00:07:12]: Voi, aina voi tehdä, mut et kyllä minä ja kollegat ollaan siivottu niitä jälkikäteen, kun meidän lait kuitenkin ei oo ihan yksinkertasia. Siel on aika monimutkasia asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Ja ihan samalla lailla ku mulle on sanottu, et mun ei kannata nyt näitä markkinointiasioita, ne kannattaa minun ulkoistaa osaavammille tahoille, varsinkin someasiat, niin samalla tavalla se taloushallinto on oma pakettinsa, joka kannattaa ulkoistaa heti kun on enemmänkin kun muutamia toimeksantoja, ulkopuolelle. Mä näkisin sen niin.

Haastattelija 1 [00:08:08]: No kyllä mä uskon, että verolain tuntemus, siinä voi jo säästää euroja, joko niissä sanktioissa tai veroissa.

Puhuja 1 [00:08:17]: Kyllä.

Haastattelija 1 [00:08:17]: Jompikumpi. Mä itse asiassa itse kokeilin vähän noita erilaisii vaihtoehtoi. Mulla on itelläki oma toiminimi, ja mun miehellä on toiminimi. Mehän tehään kirjanpito Excelissä, mutta ehkä jotain asiantuntemusta löytys jo tähän. Aika moni tänä päivänä varmaan perustaa sen toiminimen jos haluu laskuttaa jotain. Kokeilin yhtä tämmöst laskutuspalveluu, et jos mulla ei olis toiminimee, ni siin on aika kovat kulut. Mä laskin, et jos mä laskuttaisin kaks ja puol tonnii kuukaudes, ni kaks tonnii vuodessa menis mulla jo niitä hallintokuluja. Epäilisin, et ammattikirjanpitäjä voisi tulla edullisemmaks, jos ois ihan vähästä toimintaa.

Puhuja 1 [00:09:02]: Kyllä, joo kyllä. Ja siin on myöskin se, et varmaan saa myös enemmän tukea siihen omaan yritystoimintaan, koska siis harva tilitoimisto on pelkkää kirjanpitoo, tai ei mun mielest sais olla. Kyl se on nykypäivää, että siin on myös sitä neuvontaa ja tukea mukana. Mä oon ite tehny kans Excelissä joitain asioita. Edelleenkin ihan sellasia tosi pieniä nyrkkipajoja, ku ei välttämättä niitä 35 tositetta kannata nyt mihinkään järjestelmään viedä. Mut sullahan on asiantuntemusta, että te voitte tehdä, et siinä mielessä ihan hyvillä mielin. Mut kyl mun mielestä ihmisen täytys ite miettii, et osaanks mä tätä asiaa vai olenko osaavinani. Et ne, jotka osaa ja jotka on vähän kouluja tai kursseja käyny tai muuten omassa työssään oppinu, ni nehän on ihan OK, että tekee tavalla tai toisella Excelissä tai jossain ilmaisohjelmassa sen kirjanpitonsa.

Haastattelija 1 [00:10:14]: Mutta ehkä siinä on myös se, et sitten jos. No en usko, et meiän firmat tässä hirveesti laajenee, ku on tää palkkatyöki tässä onneksi, mutta Excelii, jos yritystoiminta kovasti laajenis, ni se ei oo kyl työkalu isommalle yritykselle missään nimessä.

Puhuja 1 [00:10:29]: Onks siellä tilastoja, et kuinka paljon käytetään näitä laskutusyrityksiä?

Haastattelija 1 [00:10:38]: Mä en oo itse asias semmoseen törmänny. Se oliskin mielenkiintonen. Mut et mä katoin kyl vaan, että erilaisii tämmösii pakettei, et aika hyvin tilitoimistot on tänä päivänä tuotteistanu näitä kirjanpitopalveluita. Tai sit mä katoin, että aika modernillaki kirjanpidolla täysipäivänen yrittäjä, joku 60, 70 euroo kuukaudessa oli tämmönen joku pienempi tilitoimisto, joka tarjos juuriki pienille yrityksille taloushallintopalveluita. Jos lähetään vertaamaan näihin Netflixeihin ja kaikkiin muihin palveluihin, mitä me maksetaan, ni ei toi nyt ehkä liiketoiminnasta niin iso summa, etteikö sitä uskaltas. Asiantuntija varmistaa, et kaikki menee oikein.

Puhuja 1 [00:11:21]: Ja siis mun mielest pitää aina muistaa, et näähän pitää vyöryttää sinne omiin hintoihin. Et on ne sitte puhelinkuluja, datakuluja, pankkikuluja, kirjanpitokuluja tai muita tälläsii kuluja, ni nehän pitää vaan katsoo siinä, että se sisältyy sinne omaan laskutukseensa. Ja perustella, et kuinka hyvä ja osaava yritys sitä kautta on, ku se hoitaa asianmukaisesti ajallaan velvotteensa. Seki on tärkee asia, ku myy omaa palvelua.

Haastattelija 1 [00:12:01]: Yhden yksinyrittäjän kanssa juttelin. Hän hoitaa itse ja maksaa verkkopankissa laskut ja kaikkee, iltaisin tai viikonloppuisin. Et taas kerran se, mikä on se oman työn arvo. Onks se ilmasta, ku mä en ookaan mun perheen kanssa, vaan mä näpertelen sitä mun Exceliä, vai kuinka se menis. Hei verottajaltaki on muuten tulossa vaatimuksia jokaiselle yrittäjälle tai kaikille arvonlisäverorekisteröityneille. Jo tänä vuonna 2022 piti tulla voimaan tämmönen transaktiokohtainen arvonlisäverotus, jossa jokaiset arvonlisäveroilmotukselle laitetut summat pitäs tositetasolla toimittaa myös verottajalle. Nyt korona on tätä uudistusta lykänny. Täähän on jo esimerkiks Baltian maissa ja Virossa käytössä, ja Suomeen se on tulossa. Mut tää kyllä tuo tämmöselle Excel-kirjanpitäjälle vähän haasteita.

Puhuja 1 [00:13:02]: Joo. No jos vertaa esimerkiks, ku nyt on käytössä ALVissa tällanen OSS. Eli kun yritys myy eri puolille Eurooppaa, niin se kuukausittain tai neljännesvuosittain kertoo, mihin maahan se on myynyt kuinkakin paljon. Näähän vaatii vaan valmiit järjestelmät. Eiks se ollu niin, et verottajaki tekee oman järjestelmän, jota pienet yrittäjät vois käyttää.

Haastattelija 1 [00:13:31]: No sitä ehdotettiin, mutta yks Haaga-Helian opiskelija teki ihan tästä opinnäytetyön. Se tällä hetkellä on vähän vaihees toi ilmanen verottajan kirjanpitojärjestelmä, koska kaikki nää ohjelmistotoimittajat sano, et meillä on jo ratkasuja valmiina. Mutta nyt ku tää palkka.fi:kin toimii aika hyvin tämmösenä ilmasena palkanlaskentaohjelmana, joka toimii sähköisesti ja toimittaa tiedot tulorekisteriin ja muualle, ni kyl mä näkisin, et joku kirjanpito.fi vois olla aika kiva kyllä. Virossa ku otettiin käyttöön tää transaktiokohtanen ALV, no Viro on pieni maa, ni siel saatiin 94 miljoonaa euroo lisää veroja, eli kyllä tässä on harmautta tulossa. Ja ku nää meidän näppärät Haaga-Helian opiskelijat tekee näitä opinnäytetöitä, ni joku selvitti, että liiketoiminta on siirtyny Suomeen. Tämmöst vähän harmaata liiketoimintaa, koska meillä taas ei näitä vaatimuksia ole. Joo. Tämmönen transaktiokohtanen ALV. Tietysti järjestelmillähän se täytyy toimii. Miten sä luulet, kirjanpitäjän ja tilitoimiston arkeen kuinka tulee vaikuttamaan?

Puhuja 1 [00:14:46]: No mä luottaisin siihen, että ohjelmistot tekevät työnsä, eli sieltä se vaan lähtee. Ja jos sinne tulee jotain uusia toimintoja, joita täytyy tehdä, niin me tehdään. Mutta jotenkin näkisin, et ku puhutaan tällasest robotiikasta ja muusta, et kyl se täytyy olla sisällä siin ohjelmistossa, et sielt vaan lähtee sit useemmin ilmotuksia.

Haastattelija 1 [00:15:11]: Nii et se liikkuu siellä taustalla?

Puhuja 1 [00:15:12]: Nii. Täytyy olla sillä tavalla. Mut sithän se tuo myös lisää kustannuksia yrityksille, koska tekee sen ihminen tai kone, niin se maksaa kuitenkin.

Haastattelija 1 [00:15:25]: Totta kai. Ei se konekaan oo ilmanen. Hei mitä muuta sä haluisit vielä sanoa yksinyrittäjien kirjanpidosta tai niistä ratkaisuista? Mihinköhän me nyt päädyttiin. Hanki asiantuntija jos on yhtään isompaa toimintaa, vai mitä?

Puhuja 1 [00:15:40]: Joo, kyllä, ja jos vähänkään on epävarma olo. Ainaki kannattais maksaa muutaman tunnin konsultaatio siitä, että teenkö oikein, et tällänen tarkistus. Ja sit jos näyttää siltä, et okei, teet oikein, ni voi hyvin jatkaa sitä omaa toimintamalliaan. Mut suosittelisin, että ihan siin yritystoiminnan alussa ottaa itelleen tällasen opetussession. Jos haluu itse tehdä, ni käy jonkun kans läpi, et miten nää on viisainta tehdä.

Haastattelija 1 [00:16:17]: Toi on kyllä hyvä idea, semmonen lyhyt konsultaatio. Vähän tämmönen personal trainer kirjanpidosta, vaikka tekiski sen itte. Hyvä. Hei kiitos paljon Susanna, ku tulit tänne juttelemaan mun kanssa. Tää oli Haaga-Heliassa toteutettavan Älykkään automaation osaamiskeskuksen podcast, jossa keskustelemme pienten yritysten ohjelmistorobotiikka- ja tekoälyratkaisuista. Tänään puhuttiin digitalisaatiosta. Hanke on Hämeen ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.

[äänite päättyy]