Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Ulysseus-yhteisölle vain paras on kyllin hyvää

Kehitämme Ulysseuksesta kaikille avointa, yrittäjämäistä ja opiskelijakeskeistä uutta Eurooppa-yliopistoa, joka tarjoaa korkealuokkaista koulutusta opiskelijoilleen eli tulevaisuuden kansalaisille.

Kirjoittajat:

Kitte Marttinen

project director
Haaga-Helia University of Applied Sciences

Mirjam Gamrasni

communication specialist
Haaga-Helia University of Applied Sciences

Julkaistu : 12.06.2024

Ulysseus Eurooppa-yliopiston kehittäminen on jatkunut jo yli kolme ja puoli vuotta, joten nyt on hyvä hetki tarkastella, mitä saavutimme sinä aikana. Liian usein kerromme ja luemme kehittämisen ja kansainvälisen yhteistyön haasteista, vaikka onnistumisia ja hyviä käytäntöjä on ollut paljon enemmän. Onnistumisten juhlistaminen ja viestiminen tuovat lisää innostusta asiantuntijoiden kehittämistyöhön.

Haaga-Helian rooli Ulysseuksessa keskittyy koulutuksen monipuoliseen kehittämiseen ja sen koordinoimiseen. Tässä kirjoituksessa keskitymme kolmeen konkreettiseen onnistumiseen: Haaga-Helian ensimmäiseen MA-tasoiseen yhteistutkintoon, Entre Camp –BIP (Blended Intensive Programme) koulutuksiin sekä laajaan kieliohjelmaan. Kaikki nämä ovat tuoneet lisäarvoa Ulysseus-yhteisöllemme ja toimivat erinomaisina esimerkkeinä Euroopan korkeakoulutuksen kehittämisessä (Counsil of Europe).

Näitä onnistumisia ovat kanssamme luoneet Marjaana Mäkelä (yhteistutkinnot), Sirpa Lassila (Entre Camp) ja Maarit Ohinen-Salvén (kieliohjelma).

UlysseusAI koulutustarjonnan lippulaivaksi

Ulysseuksessa olemme lupautuneet kehittämään vähintään kahdeksan yhteistutkintoa, yksi kunkin partnerikorkeakoulun Innovaatiohubin teeman ympärille. Haaga-Helian innovaatiohub keskittyy tekoälyyn, ennen kaikkea sen soveltamiseen liiketoiminnannassa ja koulutuksessa. UlysseusAI on ensimmäinen eurooppalainen Master-yhteistutkinto, jota koordinoi suomalainen ammattikorkeakoulu. Tämä on merkittävä saavutus erityisesti Haaga-Helialle eurooppalaisen korkeakoulutusalueen kehittämisessä.

Yhteistutkinnon koulutussisällöt luotiin yhdessä kumppanien kanssa yhteiskehittämisen periaatteita noudattaen. Mukana olivat tekoälyyn erikoistuneet opettajat ja tutkijat, yritysten edustajat sekä opiskelijat. Koulutus on laajuudeltaan 120 opintopistettä, mikä eroaa ammattikorkeakoulujen 90 opintopisteen YAMK-tutkinnoista. Uusi tutkintomme akkreditoidaan European Approach -menettelyllä (EQAR), koska Suomen Karvi ei akkreditoi kansainvälisiä yhteistutkintoja. Lisäksi tutkinnon suunnittelussa on noudatettu eurooppalaisen korkeakoulutusalueen kehittämisen periaatteita. Koska maailma on juuri ottanut valtavan harppauksen tekoälyn käyttöönotossa, uskomme, että tutkinnosta tulee yksi Ulysseuksen koulutustarjonnan lippulaivoista.

Ulysseus Entre Camp -koulutukset – intensiivistä ja innostavaa oppimista

Erityisen laadukkaaksi koulutuskonseptiksi ja hyväksi käytännöksi olemme valinneet viikon pituiset yrittäjyyteen ja palvelumuotoiluun keskittyneet Ulysseus Entre Camp –BIP-ohjelmat. Kahtena kesänä Haaga-Heliassa toteutetut koulutukset lisäsivät innovatiivisella tavalla opiskelijoiden ja opettajien osaamista yrittäjyydestä ja palvelumuotoilusta, kansainvälisestä yhteistyöstä, yhteiskehittelymenetelmistä, tiimiopettajuudesta sekä kestävästä kehityksestä. Niihin osallistuivat yhteensä lähes 80 opiskelijaa ja useita opettajia tai coacheja kuudesta partnerikorkeakoulusta.

Ulysseus Entre Campit alkoivat virtuaalisella alkutehtävällä, minkä jälkeen opiskelijat viettivät viikon mittaisen intensiivijakson Haaga-Helian Pasilan ja Porvoon kampuksilla. He työskentelivät kansainvälisissä ryhmissä etsien ratkaisuja siihen, miten Helsingistä tehtäisiin mahdollisimman kestävä ja hyvinvoiva. Toimeksiannon antoi Uudenmaan liitto, joka on Ulysseuksen yhteistyökumppani.

Luovat, hauskat ja käyttökelpoiset ehdotukset kestävästä Helsingistä esiteltiin viikon päätyttyä koko ryhmälle ja toimeksiantajille. Opiskelijat arvioivat Ulysseus Entre Campin keskimäärin 4,7/5 arvoiseksi oppimiskokemukseksi ja elämykseksi. Arvioinneissaan he kehuivat yhteistyötä monimuotoisissa ryhmissä, monipuolista ohjelmaa, aitoja yrityskontakteja sekä käytännönläheistä oppimistapaa (Ulysseus Entre Camp 2022; 2023).

Ulysseus kielikursseja kymmenestä eri kielestä

Yksi merkittävä kehittämiskohde Ulysseuksessa on monipuolinen kieliohjelma, ja sen suhteen olemmekin edelläkävijä Eurooppa-yliopistokentällä (kts. blogiartikkelimme Boosting multilingualism in European Universities). Ensimmäisen kolmen vuoden aikana kielikursseja luotiin 10 eri kielestä, joita ovat kumppanikielet espanja, italia, ranska, saksa, suomi ja slovakia sekä näiden lisäksi englanti, kiina, arabia ja venäjä. Kun konsortio laajeni viime marraskuussa, uutena kielenä ohjelmaan saimme vielä montenegron kielen.

Kielikursseja tarjotaan eri tasoisina niin Ulysseus-opiskelijoille kuin laajemmallekin yleisölle. Tavoitteemme on, että Ulysseus-opiskelijat osaisivat oman äidinkielensä lisäksi kahta vierasta kieltä. Meille suomalaisille tämä ei ole vierasta, mutta joillekin eurooppalaisille kumppaneillemme se on kunnianhimoinen tavoite. Olemme kansainvälisissä tapahtumissa huomanneet, että toistaiseksi Ulysseuksen monipuolinen kieliohjelma on harvinaisuus Eurooppa-yliopistoissa.

Ulysseus 2.0 vahvistaa opettajien osaamista

Marraskuussa 2023 siirryimme Ulysseus 2.0 vaiheeseen, jonka aikana jatkamme uusien kurssien ja tutkintojen yhteiskehittämistä sekä niiden toimeenpanoa. Ulysseus Entre Camp hyvänä käytäntönä lähtee kiertämään eri kumppaniorganisaatioissa. Kesällä 2024 se pidetään Nizzassa, Ranskassa.

Korkealuokkaisen koulutuksen kehittämiseen ja opettajien osaamisen vahvistamiseen luomme pedagogisen ekosysteemin ja pedagogisen ohjekirjan Ulysseus-opettajille. Lisäksi luomme allianssitasoista yhteistä kielipolitiikkaa. Kaikella tällä haluamme varmistaa, että Ulysseus-yhteisölle tarjotaan parasta mahdollista ja laadukkainta koulutusta Euroopassa.

Ulysseus 1 kesto: 11/2020-10/2023
Rahoitus: Erasmus+ European Universities
Kumppanit: Sevillan Yliopisto (Espanja), Côte d’Azurin yliopisto (Ranska), Genovan yliopisto (Italia), Koŝicen Teknillinen korkeakoulu (Slovakia), MCI (Itävalta), Haaga-Helia (Suomi). Toisella rahoituskaudella kaksi uutta partneria liittyi allianssiin: Münsterin yliopisto (Saksa) sekä Montenegron yliopisto(Montenegro).

Kuva: Shutterstock