Siirry sisältöön
Palvelu
Seinäjoen älyliikennettä ennovoimassa

Kirjoittajat:

Esa Vuorenmaa

projektipäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Vesa Heikkinen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.06.2024

Haaga-Helian eMobility-hankkeen asiantuntijoina pääsimme analysoimaan Seinäjoen älyliikennettä ja sen tulevaisuutta tavoitteena mallintaa yritystoimintaa tukeva ekosysteemi. Hankkeen lähtökohtana oli maakuntakeskuksen sähköisen liikenteen ennovoiminen, eli ennakoiminen ja innovoiminen, ja samalla alan yritysten tukeminen ja kiinnostuksen herättäminen.

Sähköisen liikenteen kehittäminen on tärkeä osa älykästä Seinäjokea

Maakuntakaupunkina Seinäjoki pyrkii muiden fiksujen kaupunkien (eng. smart city) tavoin eko- ja kustannustehokkuuteen, resurssiviisauteen ja päästöjen vähentämiseen. Käsitteenä fiksu kaupunki tarkoittaa ennen kaikkea kyvykästä, vähäpäästöistä teollisuutta sekä palvelu-, maa- ja elämystaloutta. Älykkäällä liikenteellä puolestaan tarkoitetaan kansallista, maakunnallista ja Seinäjoen tapauksessa liikennejärjestelmäkokonaisuutta, joka sisältää muun muassa kaupunkia ja maakuntaa halkovat reitistöt ja logistiikkaverkostot, raide-, tie- ja lentoliikenteen, lähi- ja kaukoliikenteen. Kokonaisuuteen sisältyy myös liikennestruktuurin ja -palvelujen strateginen ja operationaalinen suunnitteleminen, kehittäminen ja ennakoiminen. (Etelä Pohjanmaan liitto s.a.; Mäkinen ym. 2020; Sitowise s.a.)

Älykkääseen liikenteeseen luetaan ajoneuvot, liikkumismuodot, liikennevälineet ja logistiikkapalvelut, teknologis-logistiset kuljetusratkaisut ja liikkumista sujuvoittavat fyysis-digitaaliset palvelut. Älyliikenne perustuu yhteentoimivaan sekä fyysiseen että digitaaliseen infrastruktuuriin. Siihen luetaan pysäköintialueet ja -paikat ja latausverkostot. (Ks. älykkäästä liikenteestä Helsingissä mm. Forum Virium Helsinki s.a.; Seinäjoen alueella Etelä Pohjanmaan liitto s.a.; Mäkinen ym. 2020; Seinäjoen kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma 2023.)

Sovelluksia ja palveluja kaupunkiliikennettä tehostamaan

EU-tasolla älykkäällä liikenteellä pyritään sähköisen liikkumiseen lisäämiseen ja uusien teknologioiden hyödyntämiseen, digitaalisiin kuljetusketjuihin sekä datan läpinäkyvyyteen ja virtaamiseen. Kaupunkiliikenteessä tavoitellaan sujuvampaa, turvallisempaa, esteettömämpää ja ekologisempaa liikkumista sekä ihmis- ja tavaravirtojen mahdollisimman tehokasta liikuttamista.

Hankkeessamme bench- ja nextmarkattiin, miten kaupunkiliikenteen tehostamiseksi voidaan luoda erilaisia ympäristö-, kaupunki- ja käyttäjälähtöisiä sovelluksia ja palveluita kuten elektronista maksamista, neuvonta-chatbotteja, pysäköintipalveluja, autonomista liikennettä, liikkumis- ja ajoneuvojen välistä kommunikaatiota, henkilö- ja tavaraliikenteen ohjausta. Kaupunkien, liikennevälineiden ja kuljetusyhtiöiden välille rakennetaan solmukohtia ja sujuvia vaihtoyhteyksiä eli ns. MaaS-ratkaisuja (eng. Mobility-as-a-Service). Tärkeä osa tätä maakuntakaupungin älyliikennejärjestelmää ja hankettamme ovat myös sähköautojen (teho)latausverkostot ja huoltoalueet.

eMobility HUB -hanke mukana kehittämässä Seinäjokea yritysten toimintaympäristöksi

Kaupunkien strategiat ja linjaukset toimivat kehityksen mahdollistajina. Etelä-Pohjanmaan ja Seinäjoen strategioissa näkyy se, että meneillään oleva muutos on tunnistettu ja sitä kohti halutaan edetä. Toimintaympäristöä halutaan kehittää houkuttelemaan tulevaisuuteen katsovia yrityksiä osaksi kasvavaa Seinäjokea. Käytännössä Seinäjoki eMobility HUB pitää rakentua osista, jotka tukevat maakunnassa jo toimivia yrityksiä ja tarjoavat houkuttelevan ympäristön uusille yrityksille.

Vuonna 2024 tekemämme selvityksen mukaan kehittäminen ja innovointi vaatii erilaisia pilotointiympäristöjä, tutkimus- ja koulutusosaamista sekä kasvua ja kehittämistä tukevia palveluita rahoitusmalleineen. Ennakointityö ja tekemämme selvitys lisää ymmärrystä emobility-yritysten liiketoimintaympäristöstä ja markkinoista. Samalla kehitystyö mallintaa niitä yhteistyön työkaluja, joita yritykset toimintansa tueksi ja kansainvälisillä markkinoilla menestyäkseen toivovat ja tarvitsevat.

Enemmän kuin vaikkapa teknologiakilpailu, sähköinen liikenne on kisa siitä kuka parhaiten kokoaa kaiken tarvittavan osaamisen asentamisesta ja huollosta metallurgiaan ja algoritmeihin – ja yhdistää sen. (Sähköisen liikenteen tiekartta. AFRY 2022)

Kirjoitus pohjautuu Esa Vuorenmaan ja Vesa Heikkisen eMobility HUB -hankkeen yhteydessä tehtyyn selvitykseen Sähköisen liikkumisen kehittämisen innovaatioekosysteemi. Hanke toteutettiin Euroopan unionin, Seinäjoen kaupungin ja Haaga-Helian osarahoittamana.

Lähteet

Etelä-Pohjanmaan Liitto. s.a. Liikennejärjestelmäsuunnitelma. Luettu 15.4.2024.

Forum Virium Helsinki. s.a. Älykaupunki eli Smart City. Luettu 24.4.2024.

Mäkinen, J., Lahtinen, T., Somerpalo, S., Huhta, R., Mäntynen, J. Rantala, J. ja Säätelä, A. 2020. Etelä-Pohjamaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. WSP Finland Oy & Linea Konsultit Oy.

Sitowise. s.a. Älyliikenne ja älykäs liikkuminen. Luettu 14.4. 2024.

Vasara, P., Lehtinen, H. ja Le, N. Sähköisen liikenteen tiekartta AFRY. 2022. Luettu 29.5.2024.

Kuva: Shutterstock