Siirry sisältöön
Litteraatti: Mä en jaksa – ei tarviikaan yksin jaksaa

EH: Olen Eija Honkanen ja toimin opettajana Haaga-Heliassa. Meil on teemana tässä podcastissa mielen hyvinvointi, ja sehän on tärkeää meille kaikille. Ja mun kanssani tätä teemaa on keskustelemassa erityisopettaja.

NK: Mä oon Niina Koivisto ja olen erityisopettaja.

EH: No mielen hyvinvointihan on hyvin tärkee osa ihmisen hyvinvointia ja jaksamista, terveyttä ja arkista toimintaa. Mielen hyvinvoinnistahan on hyvin paljon keskusteltu viime aikoina julkisuudessa, ja se on puhututtanu ihmisiä, ja se on mun mielest tosi hyvä asia. Meidän kaikkien hyvinvointihan koostuu psyykkisestä, fyysisestä, sosiaalisesta ja henkisestä puolesta.

NK: Joo. Tärkeintä on saada kolme kovaa, eli uni, ruoka ja hengittäminen, kuntoon. Jos motivaatio ja vireystila kovasti vaihtelee, vetäytyy helposti olemaan yksin tai kokee olevansa yksinäinen.

EH: Nää on siis niit tärkeitä perusasioita. Moni opiskelija kuitenkin kuormittuu arjen asioista; näitä voi olla jo opiskelu sinänsä ja sitte siihen liittyvät paineet. Mut lisäks taloudellinen tilanne voi olla sellanen, että todella monien opiskelijoiden on käytävä opiskelun rinnalla töissä, ja se heijastuu opintoihin, ja se voi kuormittaakki tosi helposti ja aika paljonkin. Tai et opiskelija voi olla aivan uudessa ympäristössä, kun alottaa opinnot.

NK: Opiskelu saattaa olla iso elämänmuutos. Muutetaan paikkakuntaa, omat verkostot jää sinne vanhalle paikkakunnalle, siitä seuraa sosiaalinen yksinäisyys. Kaveripiiri täytyy luoda ihan tyhjästä. Siks opiskelijakaverit on tosi tärkeitä. Niiltä voi kysyä ja niiden kans voi ihmetellä kaikkee opiskeluun liittyvää yhdessä: missä on ruokala ja missä on vessa ja missä on luokkatila, tai mitä se opettaja sanokaan, mitä on tehtävänä, tai niin edelleen, tai Teams ja Moodle.

EH: Mm, kyllä. Mielen hyvinvoinnin kuormittuvuushan voi näkyä opiskelussa myös siten, että opiskelija ei jaksa. Hänel on tehtäviä tekemättä, hän on poissa. Tää on ihan normaalia sillon, ku opintosuorituksia kasaantuu, ja joskus taustalla voi olla tietenkin muitaki syitä, jos tää pitkittyy, nii sillon on kyllä hyvä hakea apua.

NK: Ja jos et pääse kurssista läpi, masennut, aktiivisuustaso laskee, syntyy helposti negatiivinen kierre. Kannattaa hakee apua heti eikä jäädä yksin ihmettelemään. Ja ehdottomasti kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiks YTHS:ään tai opintopsykologiin. Ja vaikka ois yhteys YTHS:ään, silti tarvitaan tukea myös oppimiseen ja ohjaukseen. Tai on vaikka paljo poissaoloja, kannattaa ottaa lisäks yhteyttä opintovalmentajaan tai erityisopettajaan. Katotaan opintojen etenemistä yhdessä.

EH: Joo, ja tämmösissä tilanteissahan me kaikki tarvitaan tukea, se auttaa eteenpäin, vaikka joskus sen avun vastaanottaminen voiki olla vaikeeta ja voi jäädä miettimään sitä. Jotenki… Eiks me kehoteta, että ole myötätuntoinen itsellesi ja hakeudu muiden seuraan, että et jää kotiin yksin miettimään näitä asioita?

NK: Joo, on tosi tärkeetä tulla koululle, vaikka vaan syömään. Ryhmäytyminen on ihan kaiken a ja o: pitää löytää joku ryhmä, minkä kans on samoja kursseja. Tutuilta on helppo kysyä, ja opinnot sujuu.

EH: Näin on, ja jos ei kokonaista ryhmää, nii ainakin muutama henkilö ja semmonen hyvä opiskelukaveri, joitten kans voi keskustella. No mitäs sitten, Niina, on tehtävissä, jos ei jaksa, et opiskelijalla onki joku kurssi meneillään, ja tuntuu, ettei siitä tuu yhtään mitään?

NK: Voi tehdä paljonki. Ihan ensin pilkotaan kurssi pienemmäks ja venytetään esimerkiks kaheksan viikon kurssi 16 viikolle. Tehtäviä pilkotaan tai käydään säännöllisessä ohjauksessa.

EH: Eli näitä erilaisia keinoja, apuja löytyy opintojen eteenpäin viemisessä. Ja jotenkin me ajatellaan, että on ihan sama, keneen otat yhteyttä, onks se opintovalmentaja tai omaopettaja tai erityisopettaja, että kehen vaan tuntuu luontevalta kääntyä, kenen puoleen, niin sen puoleen voi kääntyä, että kaikki hyvinvointitoimijat on käytettävissä. Ja hyvinvointitoimijoiden yhteystiedothan löytyy hyvinvointisivustolta, ja sitten linkki löytyy myös täst podcastin alta.

Podcast text in English

EH: I am Eija Honkanen and I work as a teacher at Haaga-Helia. The theme of this podcast is mental wellbeing, an important thing for us all. Discussing the theme with me I have a special education teacher.

NK: I am Niina Koivisto and I am a special education teacher.

EH: Well, mental wellbeing is a very important of a person’s wellbeing and mental resources, health and day-to-day activities. There has been a lot of public discussion on mental wellbeing lately, and it has gotten people talking, and I think that is a very good thing. So everyone’s wellbeing consists of psychic, physical, social, and mental side.

NK: Yeah. The most important thing is to get the big three in order, that is sleep, food, and breathing. If one’s motivation and arousal fluctuates a lot, one is prone to withdraw or feel lonely.

EH: So these are the essentials. Many students, however, are burdened by daily issues; these include studying in itself and the pressures related to it. In addition, many students’ financial situation is such that they have to work alongside their studies, and it is reflected in their studies, and it can burden very easily and quite a lot at that. Student may be in a completely different environment when beginning their studies.

NK: Studying can be a major life change. You move to a new place, you leave behind your old network, and social loneliness ensues. You have to form a group of friends out of nothing. That’s why it is very important to make friends with fellow students. You can ask them about stuff and wonder about studies-related things together with them: where’s the cafeteria, where are the toilets, where’s the classroom, what did the teacher say again, what are we supposed to do, et cetera, or Teams and Moodle.

EH: Yes. The burdening of mental wellbeing can also manifest itself so that the student cannot manage their studies. They don’t do their assignments, they’re absent. This is completely normal when courses pile up, and sometimes there may be other reasons for it, of course. If it doesn’t get easier, it is a good idea to get help.

NK: And if you fail a course, you get depressed, your activity level gets lower, and a negative spiral easily ensues. You should get help immediately instead of trying to manage alone. And it’s definitely a good idea to contact, for example, FSHS or study psychologist. And even if you have contacted FSHS, you still need support for learning and guidance. Or if you have a lot of absences, you should also contact a study coach or a special education teacher. We’ll look at the progress of your studies together.

EH: Yeah, and in these kinds of situations we all need support: it helps you forward, although it is sometimes difficult to accept help, and you may feel hesitant about it. Isn’t it so that we encourage students to be compassionate towards themselves and to gravitate towards other people’s company, so as to not mull over these things alone at home?

NK: Yeah, it is very important to come to the school, even just to have a lunch. Getting acquainted with others is the alpha and omega of everything: you have to find a group that you share courses with. It’s easy to ask people that familiar, and your studies proceed smoothly.

EH: That’s right, and if not a whole group, at least a couple of people, good fellow students with whom you can discuss. Well, Niina, what can one do, if one cannot manage: a student is taking a course, and it feels impossible?

NK: There’s a lot you can do. First you chop up the course in pieces and, for example, stretch an 8-week course to a 16-week one. You chop up assignments or attend regular guidance.

EH: So there are different means to help you make progress with your studies. And in a way, we think that it doesn’t matter whom you contact, whether it’s a study coach or tutor teacher or special education teacher. So you can turn to whomever you feel natural: all wellbeing workers are available. And you can find the contact information of wellbeing workers on the wellbeing site, the link to which you can also find under this podcast.