Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Tutkimuksen avoimuus lisää sen vaikuttavuutta

Kansallisesti avointa tiedettä ja tutkimusta edistetään linjausten ja suositusten kautta. Avoin tiede ja tutkimus näkyy organisaatiomme arjessa monin tavoin. Avoimuus on myös arvomme. Uskomme vahvasti, että avoimuuden avulla lisäämme toimintamme vaikuttavuutta sekä luomme arvoa yhteiskunnassa. 

Kirjoittajat:

Satu Koivisto

tutkimuspalvelujohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.12.2021

Vuosi 2021 on tutkitun tiedon teemavuosi. Yksi teemavuoden tavoitteista on mahdollistaa se, että tutkittu tieto on kaikkien ulottuvilla. Tutkitun tiedon halutaan olevan mahdollisimman näkyvää ja saavutettavaa. Toinen tavoite on tiivistää tutkitun tiedon parissa toimivien yhteistyötä.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen julistus

Samat tavoitteet ovat osa sekä kansallisesti että kansainvälisesti tällä hetkellä merkittävänä kehitysvoimana etenevää avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämistä. Suomessa avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen julistuksen on allekirjoittanut suuri määrä tutkimusorganisaatioita.

Julistuksen allekirjoittaneet organisaatiot ovat sitoutuneet edistämään tutkimusyhteisön yhdessä määrittelemiä avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia päämääriä osana omaa strategia- ja ohjaustyötään. Ne ovat sitoutuneet tukemaan ja kannustamaan organisaation toimijoiden jokapäiväistä työskentelyä linjausten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä osallistumaan aktiivisesti yhteistyöhön avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi Suomessa.

Kansallisesti avointa tiedettä ja tutkimusta edistetään linjausten ja suositusten kautta. Linjaukset sisältävät strategiset periaatteet, tavoitteet ja toimintasuunnitelmat neljältä osa-alueelta:

  • toimintakulttuuri,
  • julkaisut,
  • tutkimusaineistot ja -menetelmät sekä
  • oppiminen ja oppimateriaalit.

Lisäksi vuosina 2015 – 2019 tutkimusorganisaatiot osallistuivat avoimuuden kypsyystasoselvityksiin. Vuodesta 2022 eteenpäin on tarkoitus toteuttaa avoimen tieteen ja tutkimuksen seurantaa siihen muotoillun kyselyn ja tiedonkeruun avulla. Kansallisesti hyvin keskeinen avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäjänä on ja tulee olemaan tutkimustiedon kokoava ja sen näkyvyyttä sekä vaikuttavuutta edistävä, OKM:n ylläpitämä portaali Tiedejatutkimus.fi.

Haaga-Helia edistää avointa tiedettä ja tutkimusta

Haaga-Helia on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen kansalliseen julistukseen. Lisäksi edistämme avointa tiedettä ja tutkimusta kansainvälisesti Ulysseus-Eurooppa-yliopiston puitteissa.

Avoin tiede ja tutkimus näkyy organisaatiomme arjessa monin tavoin. Ensinnäkin avoimuus on vahva osa strategiaamme, jossa painotamme avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen sitoumuksemme mukaista toimintaa. Onhan tavoitteemme julkaista tutkimusjulkaisumme täysin avoimesti jo vuonna 2022, sekä kehittää omaa toimintakulttuuriamme, esimerkiksi palveluita, proaktiivisesti avoimuuden huomioiden. Lisäksi kehitämme datapolitiikkaamme avoimuuden vaateet huomioiden ja huolehdimme siitä, että inframme ja osaamisemme tukee datanhallintatarpeita. Edistämme myös avointen oppimateriaalien käytänteitä.

Meillä toimii sisäinen avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatioryhmä, jossa on edustajia kaikilta kansallisen linjauksen osa-alueelta (kulttuuri, julkaisut, tutkimusdata ja -menetelmät, oppiminen ja oppimateriaalit). Heistä jokainen vastaa oman alueensa osalta siitä, että omassa strategiassamme määritellyt sekä kansallisissa ja kansainvälisissä linjauksissa esille tulevat asiat toteutetaan omassa organisaatiossamme soveltuvin keinoin.

Avoimuus on Haaga-Heliassa myös arvomme. Uskomme vahvasti, että avoimuuden avulla lisäämme toimintamme vaikuttavuutta sekä luomme arvoa yhteiskunnassa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen – impact – on tärkeä osa ammattikorkeakouluissa tehtävää TKI-työtä. Vaikuttamista tehdään monin tavoin: julkaisemalla yleistajuisia sekä ammattitekstejä, yhdistämällä TKI ja oppiminen sekä opiskelijat, toimimalla tiiviissä yhteistyössä kaikkien yhteiskunnan toimijoiden kesken.

Avoimuus on tekijä, joka lisää vaikuttavuutta. Katsomme, että avoimuuden avulla toimintamme on tehokkaampaa, luotettavampaa, vastuullisempaa ja saavutettavampaa.

Lisälukemistoa: