Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Avoimuuden periaatteista vastuullisuuden käytäntöihin

Avoin tiede – julkaisujen avoimuus, tutkimusaineistojen avoimuus, tutkimusmenetelmien avoimuus ja tutkimuskulttuurin avoimuus – on viimeistään 2010-luvulla löytänyt tiensä monen organisaation tutkimus- ja julkaisupolitiikkoihin. Erilaisissa julkilausumissa on ollut vahvasti esillä avoimuuden eetos.

Kirjoittajat:

Antti Nyqvist

tietoasiantuntija, tietopalvelut
FM, tradenomi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 22.10.2020

Tieteellisten seurain valtuuskunnan koordinoimassa kansallisessa avoimeen tieteen edistämisen työssä avoimuuden eetos on tutkimusyhteisön sisäisessä vuoropuhelussa tarkentunut kansallisiksi strategisiksi periaatteiksi ja toimintasuunnitelmiksi. Avoimuutta on päästy vähitellen viemään tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden prosesseihin ja tutkimuksen tekemisen ja tutkimushallinnon käytäntöihin. Samalla avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta käytävä keskustelu on siirtynyt pohtimaan vastuullisuutta.

Avoimuutta ei edistetä niin sanotusti avoimuus edellä, vaan avoimuus liittyy yleisempiin kysymyksiin hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Hyvä esimerkki tästä on Vastuullinen tiede -sivusto, joka kokoaa avoimen tieteen koordinaation, Julkaisufoorumin, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan saman vastuullisuuden katon alle.
Avoimen tieteen ja tutkimuksen käytännön kysymykset ovat usein kysymyksiä vastuullisuudesta.

Haaga-Helia on sitoutunut avoimeen julkaisemiseen, ja jos haluamme tehdä avoimia julkaisuja, on niiden jakamisen ehdot, mahdolliset lisenssit ja käyttöoikeudet oltava selvät. Jos haluamme jakaa tutkimusaineistoja tai edes tietoja tutkimusaineistoista, on tutkimusprossin oltava läpinäkyvä: tutkittavien informoinnissa on otettava huomioon aineiston tallentaminen siten, että jatkokäyttö on mahdollista, henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvien riskien pitää olla tunnistettuja ja hallittuja, tutkimushankkeeseen osallistuvien tahojen oikeudet aineistoon tulee olla sovittu ja aineistot pitäisi olla kuvattuna ja löydettävissä.

Nykyajan vaatimukset tuotosten koneluettavuudesta, joka mahdollista tietosisältöjen siirrettävyyden erilaisten järjestelmien välillä, asettaa lisäksi vaatimuksia sille, miten näitä asioita järjestelmissä ilmaistaan ja kuvataan.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on sitoutunut vastuulliseen tutkimustoimintaan sitoutumalla tutkimuseettisen neuvottelukunnan asettamiin tutkimuksen eettisiin periaatteisiin, avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksiin sekä organisaatio- ja korkeakoulutasolla toteutuvaan kehitystyöhön.

Esimerkiksi keväällä 2020 Haaga-Heliassa on laajennettu avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittämisen ja tuen ryhmää usealla organisaation asiantuntijalla. Asiantuntijaryhmässä kehitetään organisaation suosituksia ja ohjeistuksia vastuullisen avoimen tutkimuksen ja tieteen toteuttamiseksi, kansalliset linjaukset ja ohjeistukset huomioiden.

Kansallisella tasolla olemme osallistuneet keskusteluun kommentoimalla kehitettäviä yhteisiä korkeakoulujen linjauksia avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta. Olemme myös mukana partnerina OKM:n rahoittamassa ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeessa. Hankkeen tärkeimpänä päämääränä on avoimuuden ja avoimuuden osaamisen kehittäminen ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa ja tukipalveluissa, oppimisessa sekä koko innovaatioekosysteemissä.

Avoimuus on osaamisen ja tiedon jakamista, mutta samalla vastuullisuuden indikaattori. Tutkimustuotosten ja osaamisen vastuullinen tuottaminen mahdollistaa niiden jakamisen. Kyky jakaa ja kyky avoimeen toimintaan itsessään kertoo koko organisaation osaamisesta ja – vastuullisuudesta.