Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Avoin tiede ja viestintä – erottamaton pari

Tutkitun tiedon avoimuus tukee osaltaan tasa-arvoista yhteiskuntaa, kirjoittavat Nina Finell ja Anna Hermiö.

Kirjoittajat:

Anna Hermiö

viestinnän asiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 31.05.2021

Avoin tiede kytkeytyy moneen asiaan: saavutettavuuteen, tasavertaisuuteen, toimintakulttuurin avoimuuteen ja vuorovaikutukseen.
Näiden tekijöiden kautta tieteellä on tavalla tai toisella rooli lähes kaikissa elämämme osa-alueissa, vaikka emme sitä välttämättä aktiivisesti tiedostaisi.

Yksi esimerkki tästä on se, että emme esimerkiksi kiinnitä huomiota siihen, että päivittäin nauttimamme ruoka käy läpi usein pitkän prosessin, jonka taustalla on todennäköisesti kymmeniä jollei satoja tutkimuksia eri raaka-aineiden ja kemikaalien turvallisuudesta. Tasa-arvon kannalta on tärkeää, että meillä kaikilla on pääsy tällaisen tiedon äärelle.

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat olleet vastuullisen tieteen periaatteita aina, mutta jotkin normaaleiksi koetut käytännöt, kuten tutkimustulosten julkaiseminen maksumuurin takana olevissa vertaisarvioiduissa lehdissä, saattavat estää tieteen avoimuutta.

Avoimuutta estää myös osaltaan se, ettei tutkimuksesta jaeta tietoa, vaikka se olisikin avoimesti saatavilla. Tämä ei välttämättä ole tahallista, koska harvemmin kukaan yrittää tieten tahtoen piilotella tutkimustaan. Näin saattaa kuitenkin käydä, mikä voi johtua monesta syystä kuten siitä, ettei tieteentekijä saa tukea viestimiseen tai että tutkimus ei vain ylitä uutiskynnystä.

Kohtaamme samanlaisia haasteita myös omassa korkeakouluyhteisössämme. Vaikka kuinka yrittäisimme edistää tiedonkulkua, saattaa tieteentekijöiden ja viestijöiden vuorovaikutuksen välille ilmaantua esteitä. Tämä on yksi keskeinen asia, mitä pyrimme omassa työssämme korkeakouluviestinnässä jatkuvasti kehittämään.

Lopputulos palkitsee kaikki, koska korkeakoulussamme tehtävä tutkimus ja niiden taustalla tehty työ kiinnostaa usein myös ulkoisia toimijoita. Tärkeä osa tätä on se, että me viestijöinä löydämme ne näkökulmat, jotka kutakin kohderyhmää kiinnostavat.

Koemme, että yksi keskeinen tekijä tieteen avoimuudessa on organisaation sisäinen avoimuus ja ensisijaisesti yhteistyö. Teemme tämän eteen jatkuvasti työtä, ja olemmekin edistyneet tässä monella tavalla. Kehitämme esimerkiksi jatkuvasti järjestelmiä, jotka tukevat tiedonkulkua, ja toisaalta edistämme vuorovaikutusta tutkijoiden, tutkimusryhmien ja toisten organisaatioiden kanssa.

Lähtökohtaisestihan avoimuudessa on kyse siitä, että tieteen tulokset saavuttavat tasapuolisesti kaikki, ja toisaalta siitä, että tietoa on mahdollisimman monipuolisesti tarjolla. Näin voimme omalta osaltamme edistää tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.