Siirry sisältöön

Kirjoittajat:

Julkaistu : 19.10.2018

Meidän perustehtävämme Haaga-Heliassa on tarjota korkeakouluopetusta, joka palvelee työelämää ja sen kehittämistä. Tavoitteena on, että meiltä valmistunut opiskelija on paitsi oman alansa vahva ammattilainen myös työnsä ja työyhteisönsä kehittäjä, ja ovet ovat hänelle valmistumisen jälkeen auki työelämään. Toinen perustehtävämme on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI), joka edistää aluekehitystä ja palvelee opetusta.

Miten nämä perustehtävät yhdistyvät opiskelijan hyödyksi?  Millainen rooli TKI-toiminnalla on oppimisessa ja opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisessä?

 

Hankkeet asiantuntijuuden kasvualustana

 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) ovat korvaamaton, aitoja kehittämishaasteita tarjoava oppimisympäristö. TKI-hankkeissa opiskelijat, ohjaaja-asiantuntijat ja kehittämistyön kumppanit kohtaavat luontevasti ajankohtaisten ja merkittävien yhteiskunnallisten ilmiöiden äärellä.

TKI-hankkeisiin liittyvissä toimijoiden yhteisöissä opiskelijat pääsevät kasvattamaan asiantuntijuuttaan alansa keskeisissä kumppanuusverkostoissa ja osallistumaan itse uusimman tiedon tuottamiseen ja jakamiseen.  Innostavat, usein kansainväliset ja monialaiset oppimistehtävät hankkeissa ovat myös joustava, vaihtoehtoinen tapa opintojen suorittamiseen.

Vastavalmistuneen solahtaminen asiantuntijaksi ja kiinnostavien työmahdollisuuksien pariin löytää uusia muotoja jo opintojen aikana, kun osaaminen tulee hanketyössä näytetyksi työelämäkumppaneille.

 

Osaaminen liikkuu verkostoissa

TKI-hankkeet ovat myös merkittäviä verkostojen rakentajia ja siten opiskelijalle tärkeä väylä opintojen aikaiseen kontaktien luomiseen. Yhteiskunta, ihmisten ja yritysten yhteinen toimintakenttä ja työelämä sen osana koostuu yhä enemmän paikallisista ja globaaleista verkostoista, joissa liikkuu tietoa ja osaamista. Osaamista tarvitaan ja tarjotaan siten kokonaan uuden tyyppisissä yhteyksissä, uusissa kanavissa ja aiempaa monimuotoisemmin suhteessa kumppaneihin. Työn luonne muuttuu luovimiseksi verkostomaisessa toimintaympäristössä, jossa oma osaaminen täytyy tunnistaa ja sen tuottama lisäarvo verkostolle tehdä näkyväksi, yhä uudelleen ja uusissa yhteyksissä.

Laajoissa, globaalisti verkottuneissa TKI-hankkeissa meiltä valmistunut opiskelija pääsee jo varhaisessa vaiheessa mukaan niihin työelämän asiantuntijaverkostoihin, joissa hänen osaamisensa tuo lisäarvoa ja jossa siitä halutaan maksaa. Tutkimus- ja kehittämishankkeet tuovat työelämän ja sen kehittämiskumppanuudet sisään korkeakoulun ovista ja avaavat opiskelijoille uusia polkuja kasvuun.

 

Hankkeet ja opetus integroitumaan rakenteissa ja arjessa

Haaga-Helian TKI-hanketoiminnasta löytyy monia käytännön esimerkkejä siitä, kuinka monin eri tavoin opetusta ja hanketoimintaa voidaan yhdistää. Olemme myös vahvasti sitoutuneet siihen, että opetuksen ja TKI-hanketoiminnan integroinnin käytäntöjä kehitetään edelleen. Esimerkkinä kehitystyöstä on Master-ohjelmien käynnissä oleva opetussuunnitelmauudistus, jossa luodaan parhaillaan yhteistä näkemystä siitä, mitä on TKI-toiminta oppimisessa ja kuinka TKI-hankkeiden integroitumista opetukseen voidaan entistä paremmin edistää.

 


Kirjoittaja Anu Sipilä työskentelee Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluissa asiantuntijana tehtävänään edistää TKI-hanketoiminnan integroitumista oppimiseen.