Siirry sisältöön

Kirjoittajat:

Julkaistu : 11.10.2018

Tyttöjen päivänä tytöt ottavat vallan itselleen. Yli tuhat tyttöä valtaa päättäjien paikkoja yli 70 maassa: ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhasen, Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan Kaius Niemen, K-ryhmän pääjohtaja Mikko Helanderin ja Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehrnroothin paikalta löytyy tyttö. Meillä Haaga-Heliassa rehtori Teemu Kokon paikalla on tänään 11-vuotias Peppi.

Plan Internationalin järjestämä päivä pakottaa meidät kysymään, mistä puhumme, kun puhumme tytöistä.

Tyttöjen päivän järjestämiseksi on monta hyvää syytä. Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvobarometrin (2017) mukaan suomalaisten naisten miesten tasa-arvo on muuttunut hitaasti 20 vuoden aikana ja naisten ja miesten arvioidaan olevan hieman aiempaa tasa-arvoisia keskenään. Toisaalta valtaosa naisista ajatteli miesten olevan yhteiskunnassa paremmassa asemassa kuin naisten. Naiset kokivat epäasiallista kohtelua, seksuaalista häirintää ja palkkauksen epätasa-arvoa.

Tilastokeskuksen mukaan naisten euro on edelleen vain 84 senttiä. Lisäksi monilla aloilla naisten on edelleen vaikea edetä esimies- ja johtotehtäviin. Vaikka suomalaisten pörssiyhtiöiden johdossa oli Kauppakamarin selvityksen mukaan vuonna 2017 ennätykselliset yhdeksän naista (7,2 %), löytyy edelleen joka viidennestä pörssiyhtiöstä pelkästään miehistä koostuva johtoryhmä.

Opettaja – vahvistatko vanhoja kaavoja?

Huolestuttavaa koulutusorganisaation kannalta oli erityisesti havainto siitä, että tasa-arvobarometrin mukaan jopa kolmasosa opiskelijoista kokee, että opetusmateriaaleissa esiintyy sukupuolistereotypioita. Tämä tieto haastaa jokaisen opettajan, luennoitsijan ja ohjaajan katsomaan kriittisesti omia opetusmateriaalejaan ja yritysesimerkkejään: Millaisia esimerkkejä käytetään? Keitä nostetaan esiin esimerkiksi yrittäjyydestä puhuttaessa? Puhutaanko mies- ja naisjohtajuudesta vai hyvästä johtajuudesta? Kenet nostetaan opiskelijaprojektien johtoon ja keitä kannustetaan uralla eteenpäin?

Jokaisella opiskelijalla ja työntekijällä tulisi olla yhdenvertaiset oikeudet ja mahdollisuudet työllistyä, edetä urallaan ja osallistua päätöksentekoon. Näihin mahdollisuuksiin ei pitäisi olla vaikutusta sukupuolella tai millään muullakaan taustatekijällä. Tyttöjen päivän tarkoitus on muistuttaa meitä siitä, että tytöt eivät ole vain tyttöjä, vaan ainutlaatuisia, kyvykkäitä ja tulevaisuuden maailmaa muuttavia ihmisiä, tulevaisuuden työntekijöitä.


Kirjoittaja Meri Vehkaperä toimii johtamisen lehtorina Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.

 

Lähteet:

https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2017/11/keskuskauppakamarin-naisjohtajaselvitys-2017.pdf

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160920/STM_08_2018_Tasa-arvobarometri%202017_net.pdf?sequence=4&isAllowed=y