Siirry sisältöön
Yritysyhteistyö
Opinnäytetyöstä aitoa lisäarvoa

Haaga-Helian uudessa yhteistyöprojektissa opinnäytetyötä aloittavien opiskelijoiden työpanosta ja osaamista tarjottiin yritykselle avuksi merkityksellisen osa-alueen kehittämiseen. Merkityksellisyyttä kokeiluun toi myös se, että kaikki oppivat toisiltaan – niin yritys, opiskelijat ja ohjaaja.

Julkaistu : 14.04.2021

Ilmainen? Kehitysprojekti? Yhteistyö, jonka avulla yritys saa henkilöstökokemuksen nykytilasta tarkempaa tietoa sekä jatkokehitysideoita? Oikeasti? Oikeasti.

Nämä olivat ensimmäiset esiin nousevat asiat, kun keskustelimme Haaga-Helian uudesta yhteistyöprojektista. Siinä opinnäytetyötä aloittavien opiskelijoiden työpanosta ja osaamista tarjottiin yritykselle avuksi merkityksellisen osa-alueen kehittämiseen. Yhteistyöhön lähteminen innosti keskustelun molempia osapuolia.

Apua kehittämisen seuraavaan vaiheeseen

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu (PKS) oli siinä pisteessä, että vaikka vankka pohja henkilöstökokemuksen kehittämiseksi on rakennettu, seuraava askel ei ollut selkeä.

Yrityksessä panostetaan jo laajasti johtamiseen ja esihenkilötyöhön. Työhyvinvointiryhmä kokoontuu säännöllisesti ja ratkoo arjen haasteita. Työn merkityksellisyyttä on kehitetty, urapolkuja mallinnettu sekä työn tuunausta hyödynnetty laajasti.

LähiTapiolassa panostetaan sisäiseen viestintään ja joka toinen viikko toteutetaan kysely, joka antaa kattavasti tietoa henkilöstöfiiliksestä. Edellistä täydentää raportointityökalu, joka värähtää, kun esim. henkilöstön fiilis laskee tai, sairauspoissaolot kasvavat.

Tarve oli varmistaa henkilöstökokemuksen johtamisen seuraava vaihe, joten tästä määrittelimme opiskelijoille haasteen. Siten opiskelijaryhmä pääsi pureutumaan oikeisiin, aitoihin asioihin ja merkitykselliseen tekemiseen. Se oli hyvä lähtökohta yhteistyölle myös yrityksen näkökulmasta.

Ratkaisuehdotuksia ja työkaluja

Yhteistyö tuotti LähiTapiolalle laajaa näkökulmaa, koska opiskelijaryhmä koostui usean alan ammattilaisista. Tiedonkeruussa saimme eri henkilöstöryhmien näkökulmia onnistuneesti esiin ja niiden pohjalta opiskelijat kokosivat monia kehittämisehdotuksia. Ryhmässä he tunnistivat osa-alueita, jotka olisivat jääneet muuten kehittämisen katvealueeseen. Yrityksen omilla resursseilla emme olisi saaneet esiin samaa määrää ehdotuksia samassa ajassa.

Kehitysehdotusten lisäksi yhtiö sai käytännönläheisiä työkaluja, mm. kuinka osallistaa henkilöstöä päätöksentekoon ja työtapojen kehittämiseen. Opiskelijat haastoivat myös rohkeasti johtoa katsomaan asioita uudella tavalla, uudesta näkökulmasta.

Yhdessä olimme enemmän

Toimimme pilottiprojektissa ammattikorkeakoulun ja yrityksen yhteistyön aisaparina läpi kehittämishankeen ja se oli palkitsevaa kummallekin.

Kaikki oppivat toisiltaan – yritys, opiskelijat ja ohjaaja – ja se toi ison lisäarvon tällaiseen yhteistyöhön. Yrityksen johdolle opiskelijat antoivat konkreettisia ideoita etenemineen ja ensimmäiset askeleet ehdotuksen pohjalta on jo otettu. Myös yrityksen haastatteluihin osallistunut henkilöstö antoi positiivista palautetta. Opiskelijoiden ammattitaito sekä innostus tarttui laajasti työntekijöihin. Haasteeseen oli vastattu.

Tämä on osa kolmen kirjoituksen sarjaa, jossa pilottiprojektin tuloksia käsitellään eri sidosryhmien näkökulmasta. Tässä kokeilua kuvataan asiakasorganisaation näkökulmasta. Kaksi muuta osaa käsittelevät opiskelijan ja ammattikorkeakoulun kokemuksia.

Taru Dudley toimii LähiTapiola PKS:n henkilöstöpäällikkönä ja oli pilottihankkeessa yrityksen yhteyshenkilö.

Minna-Kaarina Forssén, TkT, AmO, on pilottiprojektin vetäjä Haaga-Heliassa.