Siirry sisältöön
Yritysyhteistyö
Luova toimisto Krea tutkii asiakkaita, kirkastaa konsepteja ja kertoo tarinoita
Julkaistu : 05.06.2020

Haaga-Helian markkinoinnin ja viestinnän opiskelijoiden Luova toimisto Kreassa opiskelijatiimit työstävät erottuvia konsepteja ja innostavia tarinoita asiakasyritysten tapahtumille, kampanjoille, tuotteille, palveluille ja brändeille. Opiskelijoiden luovat ratkaisut sisältävät uusia ideoita ja raikkaita näkökulmia – ja pohjautuvat aina tutkittuun tietoon ja asiakasymmärrykseen.

Luova toimisto Krean opiskelijatiimit ottavat yrittäjämäisesti vastuun yritysprojektien tuloksista, ja kokeneet valmentajat sparraavat käytännön työskentelyä ja itseohjautuvaa oppimista. Opiskelijoiden, valmentajien ja yritysasiakkaiden yhteinen tavoite on tuottaa uusia ja merkityksellisiä asiakaskokemuksia, vahvistaa brändiä sekä tukea myyntiä.

Lukuvuonna 2019-2020 Krea teki 23 yritysprojektia, joissa oli mukana yhteensä 35 yrityskumppania. Yrityksistä 12 oli Haaga-Helian virallisia partneriyrityksiä.

Asiakastutkimus tuo asiakasnäkemystä

Luova toimisto Krean projektit sisältävät aina asiakastutkimusta, asiakasdatan analysointia sekä asiakaspersoonien ja asiakaspolkujen mallintamista. Perusteellinen taustatutkimus helpottaa eläytymistä loppuasiakkaan maailmaan ja varmistaa, että opiskelijoiden innovoima luova ratkaisu kohtaa asiakkaat ja heidän tarpeensa oikeissa kanavissa oikeaan aikaan.

Eezylle, Vipu Internationalille ja R-kioskille teimme määrällisiä asiakas-, työnantajamielikuva- ja bränditutkimuksia. Alma Median tapahtumasuunnittelun ja Intrumin digitaalisen sisältösuunnittelun projekteihin sisältyi puolestaan laadullisia fokusryhmätutkimuksia. LähiTapiolalle ja Sanoma-konserniin kuuluvalle Roudalle kuvattiin asiakasdatan perusteella asiakaspolkuja.

Luova toimisto Krea oli jo toisen kerran peräkkäin mukana markkinoimassa Kennelliiton vuotuisia Koiramessuja Instagramissa. Projekti aloitettiin aiemman markkinointidatan analysoinnilla ja asiakaspersoonien rakentamisella. Instagram-markkinoinnin onnistumista seurattiin viikoittain kanavan oman statistiikan avulla. Jatkuvat sisältökokeilut some-kanavissa opettavat sekä opiskelijoille että asiakkaille, mikä sisältö resonoi parhaiten kohderyhmässä, missä muodossa ja minä ajankohtina.

Strateginen ja luova konsepti kiteyttää ja voimistaa asiakaslupauksen

Ketteriä design-menetelmiä käyttäen Luova toimisto Krean opiskelijatiimit muotoilevat erottuvia, elämyksellisiä ja myyviä konsepteja erilaisille tapahtumille, markkinointikampanjoille ja brändeille. Konsepti kiteyttää asiakkaille annetut lupaukset ja ohjaa sisällöntuotantoa. Tutkitun tiedon perusteella konseptille määritellään tavoitteet ja kohdeyleisöä puhuttelevat strategiset pääviestit sekä suunnitellaan visuaalinen ilme. Monikanavainen sisällöntuotanto saa voimaa, kun yksittäiset sisällöt ja tarinat eri kanavissa kiinnittyvät yhteen vahvojen tarinallisten ja visuaalisten konseptien avulla.

Strategista ja luovaa konseptisuunnittelua teimme esimerkiksi suoramarkkinointikampanjaamme, jonka tavoite oli houkutella yleisöä Alma Median, Monsterin, KPMG:n, LähiTapiolan ja Telian järjestämään Future Forerunners -työelämätapahtumaan. Marketing Finlandin vuotuisessa AdProfit Junior-kilpailussa Krean opiskelijatiimit innovoivat menestyksekkäästi työnantajabrändiä kirkastavia konsepteja Lindströmille. Myös kansainvälistä konseptisuunnittelua päästiin harjoittelemaan, kun Business Finland tilasi opiskelijoilta suomalaista koulutusta ja koulutusvientiä markkinoivan tarinakampanjan Dubai Expo -maailmannäyttelyyn.

Monikanavainen tarinankerronta yhdistää brändit ja yleisöt

Asiakasymmärrykseen ja konseptisuunnitteluun pohjautuen Krea tuottaa jokaisessa yritysprojektissa tarinallista sisältöä suomeksi tai englanniksi. Työstämme tekstiä, kuvaa, graafista suunnittelua ja videosisältöjä digikanaviin, mutta teemme myös printtisisältöjä kuten julisteita, flyereita ja lehtiartikkeleita. Virtuaalisisällöt AR- ja VR-editointialustoilla kuuluvat myös valikoimaan. Relevantti ja puhutteleva tarinallinen sisältö kiinnittää yleisön huomion ja houkuttaa asiakkaat viettämään aikaa brändin parissa, kunhan sisältö on hakukoneoptimoitu asiakaslähtöisesti ja tarjolla kanavissa, joissa asiakkaat viihtyvät.

Sisällöntuotantomme on monipuolista. Sauna-lehdelle innovoimme lukijahaastattelujen pohjalta sisältökonsepteja ja tuotimme artikkeleita sekä printti- että digilehteen. Salomaa Yhtiöiden asiantuntijayrityksissä työskentelevistä Haaga-Helian ja Krean alumneista teimme markkinointialan ydinosaamisia esitteleviä blogitarinoita. Avaukselle sekä K-ryhmälle tuotimme työnantajakuvaa tukevaa kampanjasisältöä sekä videoita. Digitaalista Seppo-pelialustaa hyödyntäen ideoimme ja toteutimme kansainvälisen markkinoinnin oppimispelin yhdessä Pentikin, Arnoldsin, TREn ja Ravintola Storyn kanssa.

Kansainväliset kumppaniyliopistot ja laajat yritysverkostot tukevat oppimista

Tutkimus-, kehittämis- ja innovointityössä Krea vahvisti kansainvälistä yliopistoverkostoaan hankeyhteistyön avulla. Yhdessä eurooppalaisten kumppaniyliopistojen, opiskelijoiden ja strategisten yrityskumppaneiden kanssa tutkimme ja kehitämme itseohjautuvaa oppimista kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja viestinnän haasteissa. Tuloksena syntyy itseohjautuvan oppimisen malleja ja työkaluja opiskelijoille ja yrityksille.

Kotimaisten ja kansainvälisten korkeakoulujen lisäksi Luova toimisto Krean yrityskumppanit ja asiakkaat voivat olla pk-yrityksiä, kansainvälisiä pörssiyrityksiä, kolmannen sektorin toimijoita tai julkishallinnon organisaatioita. Maksulliset yritysprojektit kestävät 16 viikkoa, ja niiden hinta on toimeksiannosta riippuen 1500 – 5000 euroa.

Lue lisää projekteista Luova toimisto Krean verkkosivuilta!

Teksti: Tanja Vesala-Varttala, markkinoinnin ja viestinnän yliopettaja

Kuva: Samuel Kauppinen, Krea-opiskelija