Siirry sisältöön
Opiskelu
Opinnäytetyöhön vauhtia yritysyhteistyöllä

Haaga-Helian pilottiprojekteissa LähiTapiola Pääkaupunkiseudun ja Business Espoon kanssa haettiin uutta lähestymistapaa opinnäytetyön tekoon. Opiskelijalle mielekkään opinnäytetyön lisäksi kokeilu avarsi ajattelua sekä kanssaopiskelijoiden että asiakkaan osallisuuden kautta.

Julkaistu : 13.04.2021

Opinnäytetyö on opintojen lopullinen ponnistus. Tyypillisesti se tehdään omaan työyhteisöön, mutta joskus muutokset kuitenkin yllättävät ja opinnäytetyön aihe sulaa alta. Siinä tilanteessa uudelleen motivoituminen vaatii uudenlaista lähestymistä. Juuri sitä tarjosivat Haaga-Helian käynnistämät pilottiprojektit LähiTapiola Pääkaupunkiseudun ja Business Espoon kanssa.

Ryhmästä vertaistukea ja haastamista

Pilotin paras anti oli se, miten paljon uutta ryhmässä tekeminen toi opiskelijan työskentelyyn. Ryhmä tarjosi vertaistukea, vinkkejä ja kriittistä haastamista. Se auttoi työläissä hetkissä muistamaan lopputuloksen, jolla oli omaa työtä isompi merkitys.

Ryhmään on mielekästä valita monipuolisia osaajia. Tältä osin LähiTapiola ja Business Espoon ryhmät poikkesivat toisistaan. Viimeksi mainitussa opiskelijat tulivat eri pääaineista ja kokivat sen laajentaneen näkökulmaa ja oppimista. Ryhmää voi myös hyödyntää jatkossa vahvemmin, mm. käyttämällä opinnäytteitten tuloksia enemmän ristiin. Syvempi ”yhdessä olemme enemmän” ajattelu ja keskustelu rikastavat tulosten laatua.

Yrityksen sitoutuminen tuo merkitystä opiskelijoille

Pilottiprojektien onnistuminen vaati valmiuksia ja sitoutumista asiakasorganisaatiolta. Säännöllinen yhteydenpito yrityksen yhteyshenkilön ja opiskelijoiden kesken koettiin erittäin hyödylliseksi. Lisäksi yritys mahdollisti opiskelijoiden työskentelyn käytännön tasolla.

LähiTapiolan tapauksessa tavoitteena oli saada konkreettisia toimenpide-ehdotuksia yrityksen henkilöstökokemuksen vahvistamiseksi. Viisi opiskelijaa tutkivat nykytilannetta kukin valitsemastaan näkökulmasta. Yrityksessä odotettiin rohkeaa ravistelua. Opiskelijoille annettiin selkeä lupa tarkastella teemaa kriittisesti, kehittää toimintaa oikeasti ja haastaa kehitysideoilla. Tämä hyödytti sekä opiskelijoita ja yritystä.

Syvä merkitys oli myös sillä, miten kehitysehdotukset käsiteltiin yrityksessä. Opiskelijat esittivät kehittämisideat johtoryhmille lopputyöpajassa. Työpaja oli projektin elinkaaressa merkityksen kirkastava yhteenveto, jossa yritykset osoittivat olevansa opiskelijoiden tekemästä kehittämistyöstä innostuneita ja kiinnostuneita. Se päätti kehitystyön positiivisissa merkeissä ja kirkasti sen merkityksen isommaksi kuin kenenkään yksittäisen opinnäytteen valmistuminen.

Tällaisia onnistumisia tarvitaan tulevaisuudessakin

Pilottiprojekti oli onnistunut sekä mahdollistava ja sai opiskelijoilta kiitettävää palautetta. Opiskelijalle ilmeisen – eli valmistuneen, mielekkään opinnäytetyön – lisäksi se avarsi ajattelua sekä kanssaopiskelijoiden että asiakkaan osallisuuden kautta.

Ryhmän toiset opiskelijat syvensivät ilmiöstä saatua tietoa omilla näkökulmillaan ja rikastivat näin jokaisen oppimista. Asiakas avasi ovet organisaatioonsa ja antoi opiskelijoiden oppia konkreettisen kehittämisen kautta hyvin käytännönläheisesti ja vaikuttavasti. Haaga-Helia antoi mahdollisuuden uudenlaiselle tavalle viedä opinnot päätökseen ja tuki hanketta matkan varrella kaikin mahdollisin tavoin.

Työelämän uudistuessa ja sen vaatimusten muuttuessa tämänkaltaiset kokeilut ovat tärkeitä.

Ne antavat opiskelijalle monipuolisempia valmiuksia ja energisoivat opinnäytetyön tekemistä aivan toisella tasolla, kuin yksin tehtävä työ. Ne tarjoavat mahdollisuuksia ja joustavuutta opiskelijoille, joiden alkuperäiset suunnitelmat muuttuvat.

Asiakkaalle ryhmänä tehtävissä opinnäytteissä on motivoiva merkitys ja isompi konteksti. Se säästää opiskelijat paperinmakuisilta opinnäytteiltä, jotka tulevat tehdyksi vain, jotta valmistuu. Toki valmistuminenkin on tärkeää, mutta hyvin paljon hauskempaa on, kun viimeinen ponnistus on tärkeä ja sisällöllinen!

Tämä on osa kolmen kirjoituksen sarjaa, jossa pilottiprojektin tuloksia käsitellään eri sidosryhmien näkökulmasta. Tässä kokeilua kuvataan opiskelijoiden näkökulmasta. Kaksi muuta osaa käsittelevät asiakasorganisaation ja ammattikorkeakoulun kokemuksia.

Tanja Salminen on Haaga Helian Master-opiskelija sekä kyvykkyyksistä ja resursoinnista vastaava johtaja hasan & partners Groupissa.

Minna-Kaarina Forssén, TkT, AmO, on pilottiprojektin vetäjä Haaga-Heliassa.