Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Ohjaus on meidän kaikkien asia

Äkkiseltään voisi kuvitella, että ohjauksen muutos ja kehittäminen liittyy pelkästään opinto-ohjaajien työhön. Jotenkin niin ajattelin alkuun itsekin. Että olemme pohtimassa sitä, miten opinto-ohjaajat tekevät työtään jatkossa. Niin ei kuitenkaan ole; ohjauksen muutos koskee meitä kaikkia.

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.10.2020

Tälläkin hetkellä opiskelijoitamme ohjaavat opinto-ohjaajien lisäksi opintosihteerit, omaohjaajat, tutor-opettajat, erityisopettajat, työharjoittelukoordinaattorit, Work & Study -koordinaattorit, StartUp School, kv-palvelut, urapalvelut, kirjastohenkilökunta, suuntautumisopettajat, muutkin opettajat ja opinnäytetyöohjaajat.

Haaga-Helian ohjauksen mallia yhtenäistetään ja kehitetään entistä paremmaksi. Kehitystyötä viedään eteenpäin Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen avulla. Tarkempi kuvaus ohjauksen muutoksen tavoitteista ja Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeesta löytyy täältä.

Uuden mallin myötä ohjaus on entistä voimakkaammin meidän kaikkien yhteinen asia, mutta ohjaushenkilöstön roolituksiin olisi hyvä saada enemmän yhdenmukaisuutta. Ohjauksen muutostyössä tavoitteenamme onkin löytää yhteinen malli ohjauksen toteuttamiselle. Malli, jossa on määriteltynä raamit sille, kuka opiskelijoitamme ohjaa, miten heitä ohjataan ja minne heitä ohjataan. Yhteisen mallin myötä pyrimme varmistamaan ohjauksemme tasalaatuisuuden ja opiskelijoidemme yhdenvertaisen aseman entistä paremmin. Jatkossa opiskelijat tulevat liikkumaan tutkintojen välillä enemmän kuin ennen, joten on välttämätöntä, että asioista puhutaan samoilla nimillä ja että kaikissa tutkinnoissa on tarjolla samat ohjauspalvelut.

Tätä kirjoittaessani uusi ohjauksen malli on vasta muotoutumassa. Olemme pohjustaneet uuden mallin muotoilua opinto-ohjaajien ja opintosihteerien työpajoissa, määritelleet orientointipäivien ja ohjauksen opintojaksoa hieman tarkemmin, pilotoineet joidenkin työtehtävien siirtoa opinto-ohjaajilta opintosihteereille sekä kartoittaneet työharjoitteluohjauksen toteuttamista. Vaikka yhtenäinen malli ei ole kokonaan tarkentunut, on selvää, että sitä kohti ollaan menossa ja että se tulee vaatimaan joitakin muutoksia ohjaustyön roolituksissa ja toimintatavoissamme.

Jotain jää taakse, jotain pysyy ja jotain tulee uutta. Yhdessä tekemällä pystymme varmasti rakentamaan mallin, jossa hyödynnetään ohjauksen parhaita käytäntöjä ja yhtenäisyydestä huolimatta huomioidaan tutkintojen erityispiirteet.

Terveiset siis täältä ohjauksen muutoksen keskeltä! Minun silmiini näyttää siltä, että tästä tulee hyvä. Kiitos kaikille kehitystyöhön osallistuneille. Tästä on hyvä jatkaa.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa (2019-2021) kehitetään ja mallinnetaan korkeakoulujen tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa sekä vahvistetaan rakenteita ja osaamista uraohjauksen näkökulmasta korkeakouluissa.

Hankkeen koordinaattorina on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja kumppaneina Turun ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY ja Euroopan sosiaalirahasto.

Kirjoittaja Elina Iloranta, lehtori, toimii Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen asiantuntijana sekä Haaga-Helian opinto-ohjaajien tiimin vetäjänä. Ohjauksen muutostyöhön osallistumisen rinnalla hän myös vastaa Haaga-Helian yhtenäisen osaamisen tunnistamisen mallin kehittämisestä sekä käytäntöönpanosta.