Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Kuluttajakaupan ja palveluiden modernia kaupunkikeskusta luomassa

PasilaHUB yhteistyöverkostossa kehitettiin Pasilan alueen kuluttajaliiketoimintaa ja luotiin uusia kaupan- ja tapahtuma-alan konsepteja.

Kirjoittajat:

Tuija Toivola

kehityspäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sirpa Lassila

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 07.02.2024

PasilaHUB -hanke käynnistyi 2020 loppuvuonna, juuri ennen koronaepidemiaa. Kauppakeskus Tripla oli syksyllä viettänyt avajaisia, ja Pasilassa nähtiin paljon kehittämispotentiaalia. Lähtökohdat kehittämistyölle ja uusien konseptien kokeilulle olivat hyvät. Saimme innokkaan ydinryhmän yrityksiä mukaan.

Toimintaympäristön muutos ja kaupan alan murros on nostanut esille kuluttajaliiketoiminnan kehittämisen tarpeen. Ostaminen on siirtynyt verkkoon ja digialustoille, mikä on vähentänyt asiakasvirtoja perinteisillä vähittäiskaupan alueilla. Kivijalkakaupoista, tavarataloista ja ostoskeskuksista etsitään elämyksellisiä ostokokemuksia, jotka yhdistyvät elämyksellisiin viihde- ja vapaa-ajan aktiviteetteihin.

Rohkeita kokeiluja yhdessä yritysten ja opiskelijoiden kanssa

Kolmen vuoden aikana Pasilasta on kehittynyt kuluttajakaupan ja palveluiden moderni ja vetovoimainen kaupunkikeskus. PasilaHub-hanke on ollut mukana tässä muutoksessa luomalla yritysten ja kuluttajien tarpeisiin uudenlaisia ratkaisuja. Hankkeessa Pasilasta, ja Helsingistä laajemminkin, on kehitetty kuluttajaliiketoiminnan edelläkävijä.

PasilaHUBissa tavoitteena oli luoda uusi yhteistyö- ja innovaatioalusta, kehittää uutta liiketoimintaa ja saada aikaan kuluttajaliiketoiminnan osaamiskeskittymä. Hankkeessa on toteutettu 11 yrityslähtöistä kokeilua. Yrityksiä on osallistunut kokeiluihin ja työpajoihin lähes 150 ja opiskelijoita on ollut mukana eri rooleissa yli 700.

PasilaHUBin kokeilut teemoittain:

Viidestä kokeilusta syntyi konsepti, joka jää elämään hankkeen jälkeen.

PasilaHubin innovaatiot ja ekosysteemit jatkavat Helsingin kantakaupungin elinvoimaisuuden kehittämisessä

Kokeilukulttuuri oli alueen yrityksille uusi asia, kun hanke käynnistyi. Loimme uusia yhteistyömahdollisuuksia, kutsuimme eri kokeiluihin laajan joukon yrityksiä mukaan, ja samalla rakensimme alueen yritysten välistä ekosysteemiä. Hankkeen kautta Haaga-Helian, Metropolian ja Business Collegen opiskelijat pääsivät mukaan kokeiluihin ja oppimaan innovaatiotoimintaa ja kehittämistyötä. Hankkeessa syntyi neljä laajempaa tutkimusta sekä muita julkaisuja ja konferenssiesityksiä. Niihin pääset tutustumaan PasilaHubin verkkosivulla.

Hankkeen tuloksena syntyi uusia verkostoja ja osaamista, joita voidaan hyödyntää jatkossa monella tavalla. Hankkeen ohjausryhmässä nousi esille Helsingin eri alueiden välinen yhteistyö, joka perustuisi alueiden toisiaan tukeviin ominaisuuksiin, omiin erityispiirteisiin ja vahvuuksiin. Tavoitteena onkin soveltaa hankkeessa syntynyttä osaamista erityisesti Helsingin kantakaupungin vetovoiman ja elinvoimaisuuden kehittämisessä.

PasilaHUB on sekä hanke että yhteistyöverkosto, jossa kehitettiin Pasilan alueen kuluttajaliiketoimintaa ja luotiin uusia kaupan- ja tapahtuma-alan konsepteja.

Projektipäällikkö: Tuija Toivola
Kesto: 10/2020-12/2023
Kumppanit: Metropolia AMK, VR, Messukeskus, Tripla, Sokos Hotel Tripla, Helsingin seudun Kauppakamari, Forum Virium, Business College Helsinki
Rahoitus: Helsingin kaupungin innovaatiorahasto, Helsingin seudun kauppakamari

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Shutterstock