Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Opiskelijat mukana Pasilaa uudistamassa

PasilaHUB-hankkeessa halusimme kartoittaa millaisia mielikuvia asukkailla ja yrityksillä on Pasilasta ja miten heidän odotuksiinsa parhaiten voidaan vastata. Annoimme toimeksiannon Haaga-Helian Krean opiskelijoille tutkia asiaa.

Kirjoittajat:

Sirpa Lassila

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Saaranen

yliopettaja, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.05.2021

Pasilaa kehitetään urbaaniksi, viihtyisäksi ja elämykselliseksi kaupunkikeskukseksi. Mitä mieltä Pasilan asukkaat, yritykset ja työntekijät ovat nykyisestä Pasilasta? Minkälaisia odotuksia heillä on alueelle?   

Pasilasta elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunkikeskus 

Helsingin kaupunki kasvaa ja kehittyy, mikä on erityisen hyvin nähtävissä Pasilassa. Vuoteen 2040 mennessä työpaikkoja ennustetaan olevan noin 50 000 eli kaksinkertaisesti nykyiseen verrattuna ja asukasmäärä lähes kolminkertaistuu 30 000:een.

Tripla-keskuksesta alkanut uuden Pasilan rakentaminen jatkuu vielä useita vuosia. Pasilan mielikuvien tutkiminen onkin erityisen kiinnostavaa tässä muuttuvassa tilanteessa, kun Pasilan palvelutarjonta monipuolistuu ja rooli tapahtumakaupunginosana vahvistuu. 

Helsingin kaupunkin tavoitteena on rakentaa tekojen ja kohtaamisten kaupunkia, jossa urbaani luonto ja omintakeinen kaupunkikulttuuri kohtaavat. Helsingin strategian linjauksen mukaisesti uudessa Pasilassa työskennellään, asutaan ja vietetään vapaa-aikaa.  (Jokela 2020)

PasilaHUB-hankkeessa tavoitteemme on edistää Pasilan alueen yritysten elinvoimaisuutta ja uudistumista. Tähän tarkoitukseen luomme kuluttajaliiketoiminnan yhteistyö- ja innovaatioalustan, jonka avulla vahvistuu myös Pasilan kaupunkikeskuksen profiili nuorekkaana ja kiinnostavana kuluttajaliiketoiminnan yritys- ja innovaatioalueena.

Halusimme kartoittaa millaisia mielikuvia asukkailla ja yrityksillä on ja miten heidän odotuksiinsa parhaiten voidaan vastata. Annoimme toimeksiannon Haaga-Helian Krean opiskelijoille tutkia asiaa. Tavoitteena on toistaa tutkimus vuosittain ja seurata, miten mielikuvat muuttuvat ja kehittyvät.  

Opiskelijat mukana tutkimusprosessin alusta loppuun  

Tutkimus asukkaiden ja yritysten mielikuvista toteutettiin Krean tutkimuspalvelukonseptilla yhdessä Markkinoinnin ja viestinnän tutkimuksen opintojakson opiskelijoiden kanssa.

Konseptoitu, neljän kontaktoinnin yhteistyö ei sido liikaa hankeen resursseja: Ensimmäisessä tapaamisessa PasilaHUB-hankkeen koordinaattori Sirpa Lassila esitteli opiskelijoille tutkimuksen tavoitteet. Sen jälkeen hankkeen työryhmä hyväksyi tutkimusongelmat, kyselylomakkeen kysymykset ja saatekirjeet.

Tutkimustulokset esitellään PasilaHUB-hankkeen edustajille ma 17.5.2021. Tuloksissa selvitetään Pasilan asukkaiden, yritysten sekä Pasilassa työskentelevien mielikuvia ja odotuksia Pasilan kaupunginosasta, sen ilmapiiristä, viihtyvyydestä, palveluista, toiminnallisuudesta sekä tulevaisuuden kehittämisen kohteista.  

Hankeyhteistyö on loistava mahdollisuus oppia

Opiskelijat kokivat hankeyhteistyön ajankohtaiseksi, hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksi projektiksi, jonka aikana he oppivat tutkimuksen tekemisen suunnittelusta tulosten raportointiin.

Tutkimusprojektiin osallistui 36 Krean opiskelijaa, jotka reflektoivat myös omaa oppimistaan:

…loistava mahdollisuus päästä näkemään ja kokemaan, miten markkinoinnin ja viestinnän tutkimuksia käytännössä toteutetaan alun suunnitteluvaiheesta lopulliseen toteutukseen.

Koen hankeyhteistyöhön osallistumisen ainutlaatuiseksi ja arvokkaaksi kokemukseksi ja se on kehittänyt paljon osaamista myöhemmin tehtävää opinnäytetyötä varten.

Pasilan kaupunginosalla on paljon potentiaalia ja tuntuu että meidän tutkimuksen avulla sen kehittäminen voisi edistyä.

Hankeyhteistyö on hyödyllinen erityisesti Pasilalle, jolla on varmasti potentiaalia kehittää kaupunginosabrändiään kyselytutkimuksessammekin esiin nousseiden kehityskohteiden osalta.

Jos tarkemmat tutkimustulokset kiinnostavat, ole yhteydessä meihin! 

Teemaan liittyvää luettavaa:

  • Brand new Helsinki 2020
  • Green, A., Grace, D., & Perkins, H. 2016. City branding research and practice: An integrative  review. Journal of Brand Management, 23(3), 252 – 272 
  • Jokela, S. (2020). Transformative city branding and the evolution of the entrepreneurial city: The case of ‘Brand New Helsinki’. Urban Studies, 57(10), 2031- 2046 

Vuoden 2020 syksyllä käynnistynyttä PasilaHUB -hanketta rahoittavat Helsingin kaupungin innovaatiorahasto ja Helsingin seudun kauppakamari. Yhteistyötahoja ovat Messukeskus, Sokos Hotel Tripla, Mall of Tripla, VR, Forum Virium Helsinki Oy, Haaga-Helian yrityspartneriverkosto, Metropolia ammattikorkeakoulu, alueen yritykset sekä yritys- ja asukasyhdistykset ja Business College Helsinki.