Siirry sisältöön
Palvelumuotoilu
Kiikarissa kasvu – ideoinnin avaavat menetelmät

Palvelumuotoilun parhaat työkalut -videosarjan osa 6

Kirjoittajat:

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Meri Pöyhönen

projektiasiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sini Garam

projektipäällikkö, opettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.12.2022

LAB8 – palvelukokemusten laboratorio

Videon litteraatti

Hei, tällä videolla käydään läpi ideoinnin menetelmiä.

Tässä tutustutaan ideoinnin avaaviin ja laajentaviin työkaluihin, joista tähän koulutukseen olemme valinneet aivoriihi- ja lotus blossom -menetelmät.

Ideoinnissa tunnistetaan kaksi vaihetta: ensimmäisenä luodaan paljon uusia vaihtoehtoja, uusia ratkaisuja ja sitten toisessa vaiheessa kiteytetään niitä.

Tässä käydään ensimmäistä ideoinnin vaihetta, eli määrä on laadun tae. Tuodaan rohkeasti erilaisia ideoita, ollaan luovia, ja laajennetaan näkökulmaa yhdessä.

Aivoriihi on tähän erinomainen työkalu. Aivoriihimenetelmällä on tavoitteena tuottaa mahdollisimman paljon uusia ideoita. Mitä hullumpi idea, aina sen parempi.

Eli ideoiden määrä on laadun tae. Mitä enemmän niitä ideoita on, sitä todennäköisemmin löytyy myös hyviä ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, joita voidaan sitten jalkauttaa tai testata asiakkailla ennen sitä varsinaista toteutusta.

Aivoriihen tarkoituksena on tuottaa paljon ideoita, tuoda uusia näkökulmia, mahdollistaa toisten ideoiden jalostaminen eli varastaminen onkin sitä parastamista.

Keskeisiä piirteitä aivoriihessä on, että määrä tuottaa laatua. Tässä on hyvä myös erottaa ideointi ja arviointi toisistaan. Eli kun me aivoriihen menetelmän avulla tuodaan uusia ja monipuolisia ideoita, niin silloin niitä ei arvioida vaan ollaan mahdollisimman luovia ja tuotetaan mitä hullumpia ideoita. Ja myöskin kannattaa pitää sellainen turvallinen ja avoin ilmapiiri, jotta niitä ajatuksia vaan annetaan lentää.

Ja pidetään sellainen ”joo ja” -ajattelu. ”Sun idea oli tosi hyvä! Ja tästäpä tulikin mieleen, että näin.” Eli rikastetaan sitä kaverin ideaa uudella idealla.

Aivoriihessä voi esimerkiksi aloittaa niin, että aloitetaan ensin yksin miettimällä, otetaan post-it-laput ja tussit käyttöön, pohditaan ensin pari minuuttia yksin ja tuotetaan mahdollisimman paljon niitä ideoita. Ja sen jälkeen katsotaan yhdessä ja jalostetaan yhdessä lisää.

Kun niitä ideoita on saatu paljon, paljon, paljon, niin sen jälkeen ne on hyvä teemoitella ja ryhmitellä: teemoitella vähän samankaltaiset ideat ryhmiksi. Koska siitä on sitten helppo jatkaa seuraavaan vaiheeseen.

Seuraavana kannattaakin ottaa tämmönen lotus blossom -ideoinnin menetelmä käyttöön. Lotus blossom on äärimmäisen hyvä menetelmä ja se on hieman visuaalisempi kuin aivoriihi. Toisaalta puhutaan vähän strukturoidummasta menetelmästä.

Lotus blossom on sanansa mukaisesti kukka, jossa syntyy terälehdille paljon erilaisia ideoita. Näitä voidaan sitten tarkastella tarkemmin. Lopputuloksena syntyy isompi idearuudukko, josta sitten on helppo ja läpinäkyvä nähdä, että minkälaisia ideoita on ryhmässä syntynyt. Ja mitä ideat sitten laajuudessaan pitävät sisällään.

Lotus blossom ja aivoriihi ovat hyvin samankaltaisia siinä, että ne tuottavat nopeasti ja monipuolisesti paljon ideoita. Sillä vahvistetaan yhteistä ymmärrystä ja toisaalta lotus blossomilla päästään vähän vielä syvemmälle ja käydään ehkä tarkemmin läpi niitä ideoita, mutta ei vielä analysoiden, vaan ollaan hyvin avoimia. Ideat voi jäädä vähän pinnalliseksi aikapaineistetussa tilanteessa. Lotus blossomilla päästään pikkuisen sinne syvemmälle kuitenkin.

Miten sitten lotus blossom -menetelmää käytetään? Ensimmäiseen kukkaseen, joka nyt on piirretty hyvinkin ruudukkomaisesti, niin ensimmäisenä keskiöön tulee ratkaiseva haaste. Ja nyt sieltä aivoriihen kautta ollaan saatu paljon uusia ideoita, jotka on teemoiteltu, tuodaan niitä tänne terälehdille ja ideoidaan lisää.

Sitten meillä on monta ideaa siellä terälehdillä, joita lähdetään jatkojalostamaan seuraavasti: lähdetään lisäämään kukkasia, ja jokaisen kukkasen keskiöön tulee sitten se idea ja jatkojalostetaan sitä ja mietitään ja ideoidaan, laajennetaan näkökulmaa, mitä kaikkea se idea pitää sisällään. ”Mitä muuta siihen voisi liittyä?”

Ideointi on todella hauskaa. Annetaan ajatusten lentää näillä aivoriihi- ja lotus blossom -menetelmillä, koska seuraavalla videolla sitten tutustutaan niihin kiteyttämisen työkaluihin. Silloin otetaan jo vähän sitä asiantuntijan analyyttistä näkökulmaa ajatteluun mukaan ja kiteytetään, haetaan laajoista ideoista toteutuskelpoisia ratkaisuja.

Seuraavalla videolla tutustutaan sitten arviointimatriisiin, suosikin valintamenetelmään sekä ideasuppiloon. Ideointi on hauskaa yhdessä, ja kaikki me olemme luovia!