Siirry sisältöön
Yritysyhteistyö
Opiskelijat syventämässä palvelumuotoilun osaamistaan

Palvelumuotoilu on Haaga-Helian tuoreen partnerin Posti Oyj:n korkeakouluyhteistyön keskeinen aihe. Partner-toiminta polkaistiin käyntiin yhteisen työpajan merkeissä.

Kirjoittajat:

Lili Aunimo

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 27.01.2021

Yritysmaailmassa on kova tarve palvelumuotoilun menetelmien soveltavalle osaamiselle. Tämä kävi ilmi, kun ideoimme Haaga-Helian tuoreen partnerin Posti Oyj:n korkeakouluyhteistyölle sopivaa aihetta.

Posti on keskellä historiansa suurinta transformaatiota, ja on viimeisen parin vuoden aikana panostanut vahvasti mm. juuri palvelumuotoilukyvykkyyksien rakentamiseen. Koko organisaation yhteisesti jakama asiakaspolkuajattelu sekä muotoilun eri työkalujen monipuolinen hyödyntäminen aina strategian tasolta toteutukseen ovatkin avainasemassa, kun Posti modernisoi palveluidensa asiakaskokemusta.

Partner-toiminta polkaistiin käyntiin, kun markkinointiviestinnän ja tietojenkäsittelyn opiskelijoista ja opettajista koostuva tiimi järjesti yhteisen iltapäivätapaamisen luennon ja työpajan merkeissä.

Vierailuluento oli innostava ja ajankohtainen. Opiskelijat kuulivat kuinka johtaa luovia tiimejä. He tutustuivat The Wall of Insight -nimiseen työvälineeseen suunnitteluajattelun tueksi. Heille esiteltiin menetelmiä ja kaikkien saatavilla olevia työvälineitä, joita voi opiskella lisää Service Design Tools -verkkosivustolla. Sivusto tarjoaa sekä liiketoimintalähtöistä että akateemista tietoa palvelumuotoilusta.

Innostavan luennon jälkeen opiskelijat ja paikalla ollut Postin sekä Haaga-Helian henkilöstö tutustuivat toisiinsa Postin uudessa nimikkotilassa Haaga-Helian Pasilan kampuksella.

Iltapäivän päätti työpaja, jossa opiskelijatiimit perehtyivät Postin Head of Design Juho Paasosen johdolla palvelumuotoilun saloihin. Yhdessä he sovelsivat menetelmiä ajankohtaiseen suunnitteluhaasteeseen ja kehittivät uusia palvelukonsepteja.

Palvelumuotoilun menetelmiä voi soveltaa usealla eri alalla. Tästä esimerkkeinä ovat digitaalisten ja fyysisten palvelujen käyttäjäkeskeinen kehittäminen verkkokaupan ja logistiikan alalla sekä asiakasviestinnässä.

Palvelumuotoilun opetus on Haaga-Heliassa vakiintunut osaksi opetussuunnitelmaa lähes kaikissa koulutusohjelmissa. Pisimmät perinteet sillä on hotelli-, ravintola- ja matkailualojen koulutuksissa, mutta myös esimerkiksi tietojenkäsittelyn opiskelijoille se on ollut osa kaikille yhteisiä opintoja jo vuodesta 2015 lähtien.

Yhteiset työpajat ja vierailuluennot yritysten kanssa pitävät opetuksen sisällöt ajankohtaisina ja varmistavat, että ne vastaavat työmarkkinoiden tarpeeseen. Uusi partneruus Posti Oyj:n kanssa ei olisi voinut alkaa hyödyllisemmin ja innostavammin.

Yliopettaja Lili Aunimo toimii Posti Oyj:n partnerimanagerina Haaga-Heliassa.
Head of Design, Juho Paasosen vastuulla on Postin monikanavainen palvelumuotoilu, visuaalisen brändi-identiteetin kehitys sekä muotoiluajattelun levittäminen organisaatiossa.