Siirry sisältöön
Palvelumuotoilu
Työelämälähtöistä osaamisen kasvattamista

Saimme liiketalouden opiskelijoille mieluisan projektityön Green City Farmilta. Haasteena oli löytää asiakkaita ja toisaalta varmistaa, että asiakkaat löytävät haluamansa heidän palveluistaan.

Kirjoittajat:

Anu Nieminen

lehtori, myynti ja viestintä
Senior Lecturer, Sales and Communications
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 01.12.2020

Haaga-Helian liiketalouden opiskelijat edistivät projektityötä palvelumuotoilun keinoin Double Diamond- eli tuplatimanttimallin mukaisesti vaiheittain tutkien, analysoiden, ideoiden ja prototypioiden. B2B-myynnin tematiikkaa ja työkaluja hyödyntäen he tunnistivat uusia prospekteja ja valmistelivat myyjälle myyntikansion, jossa kiteytyi kaikki oleellinen tieto tuotteiden myymiseksi.

Monipuolista oppimista

Palvelumuotoiluprosessin eri vaiheissa opiskelijat hyödynsivät useita palvelumuotoilussa käytettäviä työkaluja ja menetelmiä. Tutkimus- ja analysointivaiheessa opiskelijat hakivat ymmärrystä haastattelemalla henkilöasiakkaita ja yrittäjiä sekä testasivat Perhoshopin palvelua. Perhoshop on Green City Farmin verkkokauppa, josta voi ostaa satokasseja, taimia ja esimerkiksi peltokierroksia.

Kurssin aikana kävimme tutustumassa pellon toimintaan ja saimme maistella ekologisesti kasvatettuja vihanneksia, yrttejä ja kasviksia. Asiakasymmärryksen ja omakohtaisen kokemuksen kautta rakensimme palvelupolut Green City Farmin palveluista ja kehitysehdotuksia niihin sekä näkemyksiä ja suosituksia menestyksekkääseen palveluiden myyntiin.

Customer Journey eli palvelupolku on asiakaslähtöinen kuvaus palvelun vaiheista ja kosketuspisteistä. Palvelupolku on työkalu, jolla saa syvemmän ymmärryksen asiakkaan hakemasta ja saamasta palvelun kulusta. Oppilaiden tuottamissa palvelupolun kuvauksissa nostettiin esiin asiakkaan arvoa korostavia ja arvoa syöviä kohtia sekä niiden pohjalta tehtyjä kehitysehdotuksia.

Prosessin ideointivaiheessa opiskelijat käyttivät jo aiemmilla kursseilla opittuja fasilitoinnin taitoja ja ideoinnin menetelmiä. Opiskelijat hakivat ratkaisuja Green City Farmin ja Perhoshopin liiketoiminnan kasvuun ja asiakasarvoa lisäävän kehitykseen. Ratkaisuista opiskelijat tekivät prototyypit, joiden tavoitteena on tarkastella ideoitua ratkaisua liiketoiminnan ja asiakasarvon näkökulmasta.

Prototyypillä voidaan mallintaa palvelua, konkretisoida sitä ja testata ratkaisua valitulla kohderyhmällä. Samalla varmistetaan, että konsepti vastaa asiakastarpeisiin, on ymmärrettävä ja tuottaa arvoa. Prototyypillä haetaan myös käyttäjiltä palautetta ja parannusehdotuksia.

B2B-myynnin osuudella opiskelijat tunnistivat uusia asiakkaita, koostivat yhteen ohjeistuksia onnistuneisiin myynnin kohtaamisiin ja harjoittelivat myyntitilanteita roolipelien avulla.

Uusien asiakkaiden kartoittaminen vaatii tutkimustyötä ja markkinatuntemusta, jota opiskelijat kehittivät kurssin aikana. Myynnin digitaalisia työkaluja hyödyntäen he tunnistivat prospekteja. Lisäksi opiskelijat suunnittelivat ohjeistuksia onnistuneisiin myynnin kohtaamisiin uusien asiakkaiden kanssa. Työssä hyödynnettiin Neil Rackhamin kehittämää SPIN-mallia ja OEH-analyysiä, joka linkittää tuotteen tai palvelun ominaisuudet asiakasta kiinnostaviin etuihin ja hyötyihin.

Prosessin lopuksi opiskelijatiimit esittelivät projektityönsä toimeksiantajalle. Parhaan toimintamallin suunnitelleen tiimin jäsenet toimeksiantaja palkitsi Perhoshopin satokausikasseilla.

Kiitokset Green City Farmin tiimille, Heidille, Jarnolle ja Stevenille yhteistyöstä ja aivan mahtavasta toimeksiannosta. Työelämälähtöinen projekti on opiskelijoille mieluisa, motivoiva ja upea tapa oman oppimisen ja osaamisen kehittämiseksi.