Siirry sisältöön
Muut aiheet
Työtehtävät ovat harvoin samanlaisia – miksi koulutuksen tulisi olla?

Kirjoittajat:

Julkaistu : 23.10.2019

Ajankohtainen keskustelu digitalisaatiosta ja työelämän murroksesta saavat monen työntekijän pohtimaan omaa osaamista ja taitojen riittävyyttä. On selvää, että mikään tutkinto ei tänä päivänä anna täydellistä valmiutta tulevaisuuden työelämätarpeisiin. Miten korkeakoulun tulisi huomioida ajan henki ja muutosvauhti koulutuksessa? Miten vastata osaamistarpeeseen, jota edes yritykset itse eivät pysty yksityiskohtaisesti määrittelemään?

Osaamistarpeet ovat tapauskohtaisia

Digitaalisen liiketoimintaosaamisen painotus oli keskeisessä roolissa Haaga-Helian uuden YAMK-opintosuunnitelman (opetussuunnitelma 2019) laadinnassa. Tätä tarkoitusta varten tradenomi (YAMK) Juha Kaarenmaa selvitti opinnäytetyössään digitaalisen liiketoimintaosaamisen osaamistarpeita sekä perehtyi kouluttajan näkökulmasta digitaaliseen liiketoimintaan ja toimintaympäristöön. Työstä tuli arvatenkin laaja.

Ensinnäkin digitaalisen liiketoimintaosaamisen määrittely on näkökulma- ja toimialakohtaista. Toiseksi osaamistarpeet ovat monialaisia ja tapauskohtaisia. Opinnäytetyö tuo hyvin esiin sen, että ei ole yhtä oikeaa tapaa kouluttaa opiskelijoille digitaalista liiketoimintaosaamista. Osaamistarpeiden kirjo, monialaisuus sekä tapaus- ja toimialakohtaisuus kirkastavat sen, että kouluttajan on mahdotonta laatia yhdenlaista määriteltyä opintopolkua. Näin ollen digitalisaatio omalta osaltaan pakottaa opiskelijan tunnistamaan osaamistarpeita niin omalla toimialalla kuin henkilökohtaisten päämäärien osalta. Digitaalisen liiketoiminnan osaajaksi on vaikea kouluttautua ilman kontekstia.

YAMK-opiskelija määrittelee itse suuntautumisensa

Joustava ja monialainen opetussuunnitelma on Haaga-Helian YAMK-koulutuksen ratkaisu nykyisten ja tulevien työelämätarpeiden palvelemiseen. Uusi opetussuunnitelma tarjoaa modulaarisen, kahdeksan suuntautumisen kokonaisuuden, joka mahdollistaa digitaalisen liiketoiminnan ymmärtämisen useasta eri näkökulmasta. Opiskelija itse määrittelee suuntautumisensa, jonka aihepiiristä hän tekee suurimman osan opinnoista (vähintään 50 opintopistettä). Kaikille YAMK-opiskelijoille on tarjolla yhteisten opintojen kori (20 opintopistettä) sekä mahdollisuus vapaasti valita 20 opintopistettä tukemaan omaa ammatillista kehittymistä. Haaga-Helian YAMK-tutkinnoista tulee jatkossa entistä yksilöllisempiä ja opiskelijan henkilökohtaisia osaamistarpeita tukevia.

Useat valinnat ja henkilökohtaisen opintopolun suunnitteleminen ovat aiheuttaneet hämmennystä ja lisänneet ohjauksen tarvetta. Toisaalta se, että kouluttaja ei tarjoa valmiita ratkaisuja, pakottaa opiskelijat henkilökohtaisesti määrittelemään tavoitteita opiskelulle sekä rakentamaan omaan urapolkuun sopivan opintokokonaisuuden. Työtehtävät ovat harvoin samanlaisia, miksi koulutuksen tulisi olla?

Lue aiheesta lisää:

Kaarenmaa, Juha (2019) Digitaalisen liiketoimintaosaamisen integroituminen Haaga-Helian uudistuviin Master-ohjelmiin

YAMK-opintojen rakenne