Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Rinnallakulkijuuden reflektointia 3amk-hengessä – Kouluttajasta innovaatioiden fasilitoijaksi

Kirjoittajat:

Julkaistu : 12.06.2017

3amk-liittouman Rinnallakulkijat (ks. Rinnallakulkija – mukana kehittymisen ja kehittämisen matkalla) saapuivat kevätkauden päätteeksi Kasvu Openin viimeiseen Follow-up-työpajaan reflektoimaan kokemustaan Kiitoratapäivästä. Paikalle saapuivat lähes kaikki kymmenen Rinnallakulkijaa, mikä on todellinen osoitus siitä, että kalentereista taistellaan aikaa silloin, kun toiminnan koetaan olevan merkityksellinen oman kehittymisen ja työn tekemisen kannalta. Kiitos vielä kerran Rinnallakulkijoille huikeasta heittäytymisestä ja lähtemisestä mukaan kokemaan jotain uutta ja ainutlaatuista!

Follow-up -työpajan keskustelut vauhdittivat pohtimaan ammattikorkeakoulujen olemassaolon merkitystä ja roolia Suomen kasvun vauhdittajana. Tähän luo tarpeen osaltaan myös ajan henki, jossa taloudellisessa kurimuksessa kaupunkien ja kuntien kehittämisyhtiöiden toimintaa ajetaan entistä ahtaammalle. Keskusteluissa vaadittiinkin amk-sektoria nousuun ja siirtymistä sille tielle, millä sen kuuluisi olla: innovaatioiden fasilitoijana ikuisesta kouluttajasta ikuiseksi työllistäjäksi.

Kiitoratapäivän aikana lähes jokainen Rinnallakulkija koki oppineensa kasvuyrityksen haasteista ja saaneensa paitsi ideoita yritysten kasvun tukemiseen myös konkreettisia oppeja ja työkaluja omassa työssään käytettäväksi. Päivän aikana moni Rinnallakulkija kertoi verkostoituneensa tehokkaasti yritysten ja Kasvu Openin asiantuntijaverkoston kanssa, mutta erityisen ansiokkaasti 3amk-liittouman sisällä. Kasvupolulla tarponeiden yritysten myös koettiin selkeästi hyötyneen Rinnallakulkijoistaan.

Kasvun Roihu Oy:n kehittämässä Rinnallakulkija-toimintamallissa on jotain maagista ja ainutlaatuista kulkijalle itselleen. Kun vuosien 2015–2016 Rinnallakulkijoista 87,5 % koki oppineensa uutta kasvuyritystoiminnasta ja 100 % suositteli tapahtumaan osallistumista muullekin organisaationsa henkilöstölle, eivät tämän vuoden vastaavat luvut pääkaupunkiseudun toteutuksessa kalvenneet niiden rinnalla: 100 % palautteen antaneista suositteli muillekin vastaavaa tapahtumaan osallistumista! Erään palautteen mukaan ”opettajaa Rinnallakulkijuus auttaa pääsemään kiinni kasvuyrittäjyyden ydinkysymyksiin, ja on myös opettajalle itselleen kasvun paikka”.

Aivan mahtavaa, että pääsimme 3amk:na mukaan tarjoamaan laadukkaita ja merkittäviä oppimisen välillisiä ja välittömiä kokemuksia niin omalle henkilöstöllemme kuin yrityksille! ”Suomi lähtee nousuun vain yhdessä tekemällä”, totesi eräs palautteen antaja. Toinen puolestaan totesi Suomen kasvun tarvitsevan Kasvu Openin ja StartUp Schoolin kaltaisia fasilitaattoreita.

Eräs osallistuja totesi ammattikorkeakoulun jo itsessään olevan innovaatio, josta voitaisiin hioa Suomelle merkittävä vientituote. Työpajassa esitettiin, että 3amk voisi ottaa roolin suunnannäyttäjänä lähdettäessä rakentamaan Suomeen vahvaa, käytännöllistä ja oikeisiin asioihin keskittyvää amk-sektoria. ”Go big or go home” – kuten eräs Follow-up -työpajaan osallistuneista julisti.

3amk-liittouman yhtenä tavoitteena on innovaatiotoimintaan, työelämäyhteistyöhön ja yrittäjyyteen liittyvä kehittyminen ja kasvu, joka edellyttää yhteisen yrittäjyyskulttuurin edistämistä. Mitä 3amk:n yhteinen yrittäjyyskulttuuri siis on, ja miten sitä voidaan edistää?

Rinnallakulkija on toimintamalli, jota Kasvun Roihu Oy on toimitusjohtaja Matti Härkösen mukaan testannut ensimmäisen kerran vuosien 2015 ja 2016 aikana Kasvu Open Kasvupolku-toteutuksien yhteydessä. Tuona aikana Kasvupolkuihin osallistui kaikkiaan 60 kasvuyritystä. Rinnallakulkijoina toimineet oppilaitosorganisaatiot olivat tuolloin Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän aikuisopisto sekä Oulun ammattikorkeakoulu. Tänä keväänä Rinnallakulkija-toimintamalli otettiin käyttöön myös pääkaupunkiseudun Kasvupolulla 3amk-liittouman tilaamana.

Kirjoittaja on Haaga-Helian StartUp Schoolin yhteyspäällikkö Johanna Pitkänen, joka itsekin on rinnallakulkenut kevään 2016 Keski-Suomen Kasvu Openin Kasvupolulla.