Siirry sisältöön
Liittoumalla kaikki hyvin

Viime vuoden lopulla Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia allekirjoittivat sopimuksen strategisesta liittoumasta.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 14.03.2017

Asiaa oli valmisteltu pitkään ja se liittyi vuosia aiemmin ammattikorkeakoulujen toimilupiin kirjattuun neuvotteluvelvoitteeseen. Liittoumaa pohdittaessa oivallettiin varsin nopeasti, että käsissämme on suuri mahdollisuus. Tuo mahdollisuus liittyy siihen, että me kolme suurta ja vaikuttavaa ammattikorkeakoulua voimme edetä vastavirtaan – tulokset ja toiminta edellä.

Viime vuosien koulutuspoliittinen retoriikka Suomessa on kiusallisen paljon liittynyt säästöihin, leikkauksiin ja hallinnollisiin laatikkoleikkeihin. Päätimme yhteistuumin identifioida joitakin yhteistyöalueita, jotka merkittävästi parantavat opiskelijoidemme valinnanmahdollisuuksia ja jotka lisäävät kansainvälisen kilpaillun rahan määrää Suomessa.

Parin vuoden tiiviin työskentelyn lopputuloksena siivilän pohjalle jäi seitsemän yhteistyöhanketta: 1) Summer School (kansainvälinen tiukasti teemoitettu kesäkoulu, joka toimii myös suomalaisen koulutusosaamisen näyteikkunana), 2) Green Card (opiskelijoiden liikkuvuus korkeakoulujemme sisällä), 3) YrittäjyysSavotta (vahvaa yhteistyötä yrittäjyyden kouluttamisessa ja hautomotoiminnassa), 4) Työelämä 9.0 (vahvaa yhteistyötä esim. työharjoittelu- ja opinnäytekäytännöissä), 5) TalentTrack (yhteistuumin tapahtuvaa nivelvaiheiden silottamista suhteessa sekä ammatilliseen toiseen asteeseen että tiedekorkeakouluihin), 6) ProjectTatami (yhteistyö kansainvälisen kilpaillun projektirahoituksen hankinnassa ja 7) EduExcellence (yhteisen vientiyrityksen perustaminen ja koulutusviennin tarjooman kokoaminen ko. yrityksen alle).

Loppuvuodesta liittoumalle nimettiin prosessijohtaja (Antti Vettenranta Laureasta) ja laadittiin toimintasuunnitelma. Kun tuosta toimintasuunnitelman laatimisesta on nyt kulunut runsaat kolme kuukautta, voin todeta liittoumalla kaiken olevan hyvin. Kaikilla osa-alueilla edetään, ja Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia ovat hyvässä vauhdissa. Opiskelija on nostettu keskiöön ja yhteistyöllä tuetaan kunkin itsenäisen korkeakoulun strategisia tavoitteita.

Jo nyt on havaittavissa, että koulutuspolitiikan pelikentällä ratkaisuamme seurataan suurella kiinnostuksella. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myös ollut ratkaisullemme suosiollinen osoittamalla meille kaikille merkittävän määrän strategista rahoitusta. Hallituksemme ja toimiva johto edellyttävät tuloksia, ja jos yhteistoiminnan määrä toimii jonkinlaisena mittarina, on niitä tulossa varsin ripeässä tahdissa. Koulutusvientiyhtiö on perustettu, sisäisen liikkuvuuden periaatteista on sovittu, kesäkoulu järjestetään jo toista kertaa ja yhteisiä rahoitushakemuksia on tehty yhdeksän kappaletta.

Ratkaisumme kulmakiviä ovat tuloskeskeinen ajattelu, ammatilliseen korkea-asteen koulutukseen uskominen sekä resurssien yhteiskäyttö tietyillä valituilla alueilla. Me kolme ammattikorkeakoulua yhdessä edustamme noin neljäsosaa koko suomalaisesta ammattikorkeakoulutuksesta, ja jo pelkästään suuruutemme tekee meistä varteenotettavan pelurin. Kun tuohon vielä lisätään yksituumaisuus, vahva tahto ja kova työnteko, niin liittoumalle voi ennustaa valoisaa tulevaisuutta.