Siirry sisältöön
Muut aiheet
Kun päämäärä ei ole se ainoa tarkoitus

Kirjoittajat:

Julkaistu : 31.05.2017

Korkeakoulun elämä on varsin monipolvista, ja varsinkin näin loppukeväästä on kiire saada maailma juhannukseen mennessä valmiiksi. Paljon on taas lukuvuoden aikana tapahtunut, paljon on tehty ja paljon jää myös syksyllä tehtäväksi. Ajallemme on hyvin tyypillistä monet samanaikaiset prosessit, joita pyrimme viemään eteenpäin omien taitojemme ja kykyjemme mukaisesti. Yksi hyvä esimerkki tällaisesta valtavasta prosessista Haaga-Heliassa on laatujärjestelmämme arviointi, joka toteutettiin käytännössä alkuvuodesta. Tuolloin kansainvälinen arviointiryhmä vieraili korkeakoulussamme kolmen päivän ajan ja tutustui varsin seikkaperäisesti valittuihin arviointikohteisiin.

Varsinaista vierailua edelsi laaja itsearviointityö sekä sen pohjalta laadittu raportti. Monet asiat kehittyivät ja monet kriittiset kohdat nousivat keskusteluissa parrasvaloihin. On erittäin tärkeätä tiedostaa, että suurimmat opit saatiin itse asiassa pikemminkin arviointivierailua edeltävän prosessin kuin itse vierailun tuloksena. Niinhän se menee, että kehitys tapahtuu lähes itsestään ajan kuluessa prosesseja hienosäätäessä, ja tiivis kolmen päivän vierailusessio toimii pikemminkin eräänlaisena rituaalina. Prosesseja ja niiden hienosäätöjä pitää siis kunnioittaa.

Tätä kirjoittaessani laatuarvioinnin lopputulemaa ei vielä tiedetä. Olemme toiveikkaita, mutta pääfokuksemme ei ole itse laatuleimassa, vaan aidossa toimintamme laadun kehittämisessä. Rehtorin roolissa koen ikään kuin liikkuvani shakkilaudan reunalla ja siirteleväni nappuloita askel kerrallaan eteenpäin. Teen kaikkeni pitääkseni prosessit käynnissä ja voimissaan, sillä juuri siellä piilee se suuri muutoksen ja uudistumisen voima – voima, joka vie mukanaan ja joka energisoi; voima, joka tarttuu ja joka palkitsee.

Päämäärät ovat staattisia pisteitä, joissa voidaan lyhyesti pysähtyä nauttimaan työn hedelmistä. Todellinen työ tehdään kuitenkin päivittäisissä prosesseissa ja niitä kehitettäessä – askel kerrallaan. Hyvä liike pitää pirteänä, ja vaikka päämäärä ei ole itsetarkoitus, täytyy se kuitenkin tiedostaa. Haaga-Helian kohdalla suunnannäyttäjänä toimii strategiamme, jonka mukaisesti ovien avaaminen työelämään on elämää suurempi tehtävämme.

Hyvää alkukesää ja voimaannuttavaa loman aikaa itse kullekin!