Siirry sisältöön
AMKien rakenteellinen kehittäminen – hyötyjä opettajille ja opiskelijoille

Kirjoittajat:

Julkaistu : 27.02.2017

Ammattikorkeakoulujen koulutuksesta vastaavat johtajat kokoontuivat helmikuussa Haaga-Heliaan pohtimaan AMKien rakenteellisten uudistusten hyötyjä nimenomaan opiskelijoiden ja opettajien näkökulmasta. Rakenteellisia muutoksia perustellaan usein rahalla ja lisääntyvällä tehokkuudella, mutta miten muutosten hyöty näkyy arkielämässä? Keskeistä pitäisi olla se, mitä opiskelija ja opetus näistä muutoksista hyötyy.

Kävimme tilaisuudessa keisseinä läpi kolmea erilaista rakenteellista muutosta, joista yksi on jo historiaa (Haagan ja Helian yhdistyminen 2007) ja kaksi muuta ovat joko juuri päätökseen vietyjä tai vielä prosessissa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja LUT-konserni). Jokaisesta keissistä oli esitys, ja rikastimme vielä kuvaa haastattelemalla niistä kaikista opettaja- ja opiskelijaryhmää. Xamkilaisia ja LUT/Saimialaisia haastattelimme virtuaalisesti. Tämä oli hauska harjoitus, jossa haastateltavat kertoivat omista kokemuksistaan muutoksissa. Haaga-Helian kohdalla sivuttiin myös 3AMKin yhteistyökuviota.

Itse olin mukana haastattelemassa Xamkin opettajia ja opiskelijoita. KyAmk ja MAMK yhdistyivät Xamkiksi virallisesti vuoden 2017 alussa; alustava ajatus yhdentymisestä oli esitetty jo syksyllä 2009. Yhdistetyllä Xamkilla on 4 kampusta, pisin välimatka kampusten väillä on 265 kilometriä. Opiskelijoilla oli hyvää sanottavaa yhdentymisestä. Erityisesti erilaiset opiskelijan sosiaaliseen elämään liittyvät uudet mahdollisuudet saivat kiitosta. Yhteisöllisyyttä toivottiin kuitenkin vielä lisää. Xamk on tuonut myös joustavuutta. Mikkelin kampuksella opiskeleva voi käydä tenttimässä vaikka Kotkan kampuksella, jos matka tai työt vievät sinne suunnalle.

Opettajat mainitsivat, että suurempi kokonaisuus on tuonut kaivattua verkostoa harvinaisempaa osaamista edustavalle opettajalle. Opettajat myös kokevat yhdessä uuden luomisen ja tekemisen innostavaksi. Uusi identiteetti on rakentunut Xamkilaiseksi. Vahvin identifioituminen uuteen kokonaisuuteen on niillä, jotka ovat olleet muutostyössä aktiivisesti mukana.

Ja lopuksi Haaga-Helia. Opiskelijoiden mielestä Haaga-Helia on vahva brändi; Haaga-Helia on myös tuonut diversiteettiä, mutta sillä on edelleen paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Opettajien mielestä yhteinen konkreettinen työnteko, kuten esimerkiksi opetussuunnitelmatyö, rakentaa yhteisiä käytäntöjä. Sekä opettajat että opiskelijat näkivät yhteistyön Laurean ja Metropolian kanssa tuovan paljon hyötyä tulevaisuudessa.

Edellä esitetyt rakenteelliset muutokset ovat hyvin erilaisia taustoiltaan ja aikatauluiltaan. Me Haaga-Heliassa juhlimme iloisesti jo Haaga-Helian kymmenettä vuotta ja odotamme, mitä uutta 3AMKn yhteistyö meille tuo.

Miltä 3AMKn yhteistyö näyttää tällä hetkellä? Opetuksen näkökulmasta 3AMKn yhteistyön keskiössä on opiskelijaliikkuvuus eli Green Card. Pilotoimme parhaillaan kymmenkuntaa opintojaksoa ja testaamme miten vapaa liikkuvuus toteutuu. Seuraava vaihe on osaamispolkujen rakentaminen 3AMKn tarjoomasta. Ensimmäiset pilottipolut on suunniteltu aloitettaviksi vuonna 2018. Piloteissa on tavoitteena yhdistää ammattikorkeakoulujen vahvuusalueita uusiksi osaamiskokonaisuuksiksi. Esimerkkeinä voisi olla insinööri, joka osaa myydä, sote-osaaja, joka hallitsee talouden tai talousosaaja, joka tuntee turvallisuusalaa. Metropolian, Laurean ja Haaga-Helian osaaminen mahdollistaa monenlaisia uusia osaamisyhdistelmiä.

Uusia osaamispolkuja rakennettaessa työelämän tarpeita kuunnellaan herkällä korvalla. Isot muutokset yritysten toimintaympäristöissä vaativat uusia osaamisia, joita meillä on loistavat mahdollisuudet 3AMKn yhteistyössä rakentaa. Uusia polkuja on alettu ideoida yhteistyössä ja niiden rakentaminen alkaa 3AMKin asiantuntijaryhmissä maaliskuussa. Päätavoite on, että opiskelija ja työelämä hyötyvät uusista osaamisyhdistelmistä. Haaga-Helian missio pätee 3AMKin yhteistyössäkin – avaamme ovia työelämään uusien osaamispolkujen kautta.