Siirry sisältöön
Muut aiheet
Teknologian hauraus

Maailma on viime vuosina kokenut paljon poliittisia ja sosiologisia haasteita. Nämä haasteet on usein voitettu teknologisilla, poliittisilla ja sosiologisilla ratkaisuilla.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 18.05.2020

Tällä hetkellä maailmaa koettelee ainutlaatuinen haaste. Koronavirus (Covid-19) osoittaa, että huolimatta viime aikojen hypernopeasti kehittyneestä infrastruktuurista, emme ole onnistuneet ennakoimaan, tunnistamaan ja poistamaan yllättäviä uhkia.

Kirjallisuudessa on melko tarkasti kuvattu tämänkaltaisen viruksen tulevan ja vieläpä 2020-luvulla. Kirjassa ”The Eyes of Darkness” (Dean Knootz, 1981) ennustettiin noin vuoden 2020 tienoilla esiintyvää keuhkokuumeen kaltaista sairautta, joka leviää ympäri maailmaa nopeasti ja hallitsematta. Virus pystyisi vastustamaan kaikkia tunnettuja hoitomuotoja. Kirjassa viruksen nimi oli osuvasti Wuhan-400 ja se oli peräisin laboratoriosta.

Koronavirus on luonut merkittäviä haasteita hallituksille ja yhteiskunnalle kaikkialla maailmassa. Suomen kaltaisissa demokraattisissa maissa kansa uskoo helpommin johtajien kehotuksia. Diktatuureihin perustuvissa maissa auktoriteetti ja valta vähenee, mikäli tilannetta ei saada hallintaan. Pandemiasta johtuvasta muutosprosessista voidaan tehdä havaintoja esimerkiksi Iranissa. Siellä valtaa pitävän uskonnollisen hallituksen on huomioitava luonnon vaikutus toimintaan sen sijasta, että torjuntatoimet perustuisivat uskonoppeihin. Koronavirus osoittaa esimerkiksi sen, että uskonnon vaikutus on merkityksetöntä, jos uskonnon avulla yritetään puuttua viruksen leviämiseen yhteiskunnassa. Esimerkiksi Saksa ja Ranska kokivat useita terrori-iskuja viime vuosina, mutta silti näiden maiden yhteiskunnallinen toimintakyky palautui nopeasti.

Koronaviruksen tapauksessa poliitikot ovat joutuneet tekemään päätöksiä, joita kukaan ei voinut kuvitella vielä muutama viikko sitten. Emmanuel Macron ja Angela Merkel ovat todenneet, että kyseessä on ikään kuin sotatilanne. Tilanne kuitenkin eroaa sodasta merkittävästi. Perinteissä sodassa vihollinen on näkyvä. Virusta vastaan taistellessa valtioiden puolustuskyky heikkenee, sillä virus vaikuttaa myös armeijoihin ja valtioiden puolustuskykyyn.

Virus muuttaa maailmanpolitiikkaa, ja sillä tulee olemaan vaikutusta esimerkiksi Yhdysvaltain tulevissa vaaleissa. Voidaan sanoa, että virus kiusaa etenkin vallitsevaa kapitalistista talousjärjestelmää, joka perustuu massatuotantoon ja globaaleihin tilaus-toimitusketjuihin. Viruksesta johtuvat seuraukset vaikuttavat erityisesti pienten ja keskisuurien yritysten rahoitusongelmiin ja mahdolliseen konkurssiaaltoon ilman valtion interventiota.

Pandemioiden perusteella voidaan nähdä, kuinka luonto vaikuttaa maailman kehitykseen. Pandemia todistaa, että teknologinen riippuvuus ja ihmisen luomat toimintamallit ovat hyvin hauraita. Seuraukset viruksen leviämisestä ovat erittäin haastavia. Tästä huolimatta pandemiassa voi olla myös positiivisia vaikutuksia. Koronavirus tulee muuttamaan ihmisten epärealistisia odotuksia teknologioihin asioiden ratkaisijana. Pandemian seurauksena opimme luonnon merkityksen ja voiman ihmisten ja yhteiskuntien toimintaan.

Luonto määrittelee, miten meidän pitäisi elää maailmassa eikä niinkään teknologia, uskonto, talouskasvu tai jokin yksittäinen ideologia.

Englanninkielisestä tekstistä suomentanut Tuomo Ryynänen