Siirry sisältöön
Muut aiheet
Opintovalmennus auttaa kehittymään ammatillisesti – kokemuksia Helsingin kaupungin tietohallinnon työntekijöiden valmennuksesta
Julkaistu : 12.12.2019

Opintovalmennus on oiva tapa päivittää osaamista. Työntekijöillä on jo monenlaista osaamista, mutta osa tiedoista tai taidoista voi olla vanhentuneita. Lisäksi saman organisaation työntekijöillä voi olla keskenään kirjavat taidot.

Haaga-Helia järjesti 60 opintopisteen laajuisen opintovalmennuksen Helsingin kaupungin tietohallinnon työntekijöille tänä vuonna. Mukana oli 25 valmennettavaa Helsingin kaupungin viideltä toimialalta. Kokemukset ovat olleet kaikin puolin myönteisiä.

Valmennus on ollut myös Haaga-Helian opettajille avartava kokemus. Koska valmennettavat ovat samasta organisaatiosta, ovat opettajat päässet seuraamaan aitiopaikalta tietyn organisaation työkulttuuria ja toimintatapoja.

Osaamista päivittämässä ja näyttämässä, oppimaan oppimassa

Kun valmennusta suunniteltiin, Helsingin kaupungin toiveissa nousi esiin kolme teema: palveluosaaminen, ICT-osaamisen päivittäminen ja digitaalinen toimintaympäristö. Erityisen tärkeänä pidettiin pilviteknologioihin perehtymistä.

Opintovalmennettavilla oli luonnollisesti työelämässä aiemmin hankittua osaamista, joten omassa työssä opittua pystyi todentamaan ja hyödyntämään mukavasti osana kokonaisuutta. Näytöin todennettavat osaamiset mahdollistivat osaltaan ripeän etenemisen.

Valmennuksessa ohjauksen rooli on nimensä mukaisesti tärkeä. Opiskelijat saivat pitkin matkaa opinto-ohjausta, jossa keskityttiin oppimaan oppimiseen ja ajanhallintaan. Opinto-ohjaaja auttoi ja tuki opiskelijoita henkilökohtaisesti.

Täydennyskoulutettavat toimivat myös toistensa valmentajina, sillä he olivat samassa tilanteessa: kaikilla jo työuraa takana ja nyt ehkä pitkästä aikaa taas koulunpenkillä.

Oma asenne on onnistumisen edellytys

Sekä Helsingin kaupunki että Haaga-Helia halusivat valmennukseen motivoituneita opiskelijoita. Kaupungin tekemässä valintaprosessissa painotettiin, että valmennukseen osallistuminen vaatii intoa ja aikaa opiskella. Tilanteessa, jossa innostuneita opintojen aloittajia olisi ollut enemmän kuin ryhmään mukaan mahtui, painotimme valinnasta vastaaville esimiehille sinnikkyyden ja motivaation tärkeyttä. Voinee sanoa, että käymämme keskustelut kannattivat, koska vain yksi opiskelija keskeytti.

Kun opiskelee työn ohessa, täytyy hallita oma ajankäyttönsä erityisen hyvin. Joidenkin opiskelijoiden mielestä suurin haaste olikin kiire. Myös opiskelutapojen muutos sitten omien opiskeluaikojen mietitytti.

”Työskentely ja oppiminen alkaa perusasioista, josta sitten edetään vaativampiin asioihin. Aloin rakentamaan aikataulutusta heti koulun alettua, merkitsin kalenteriini lähipäivät ja kurssien tehtävien palautuspäivät. Kalenterimerkintöihin laitoin muistutuksia tehtävien palautuksiin ym. liittyen. Tämä on toiminut hyvin. Sama toimii myös työelämässä, kalenteriin merkitään palaverit, deadlinet työtehtäviin ym.”

Työnantaja on tärkeässä roolissa, kun työntekijät lähtevät opin tielle. Helsingin kaupunki tuki opiskelijoita alusta lähtien siten, että opintoihin sai käyttää jonkin verran myös työaikaa. Jokaisen toimialan esimiehiä osallistui myös opintovalmennuksen aikana tapahtuvaan vuorovaikutukseen oppilaitoksen kanssa. Positiivista oli huomata, että opiskelijoita sparranneet esimiehet tulivat paikalle myös opintovalmennuksen päätöstilaisuuteen.

Valmennus on ollut myös opiskelijoille erinomainen tapa verkostoitua. Vaikka he tekevät saman tyyppistä työtä, he eivät ole välttämättä tunteneet toisiaan, sillä he tulevat kaupungin eri toimialoilta.

”Hyvää oli verkostoituminen kaupungin it-henkilöiden kanssa.”
”Tutustuminen uusiin ihmisiin yli toimialarajojen. Uuden oppiminen ja itsensä ylittäminen. Erinomainen ponnahduslauta jatko-opintoihin.”

Suurin osa opiskelijoista antoi valmennukselle arvosanan erittäin hyvä tai kiitettävä. Osaaminen kehittyi, ryhmän ilmapiiri oli innostunut ja luottamus omiin taitoihin kasvoi. Opintovalmennus on onnistunut esimerkki jatkuvasta oppimisesta.